1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Môi trường bên ngoài

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (308.4 KB, 39 trang )


ráp các sản phẩm điện lạnh, điện gia dụng từ các linh, phụ kiện nhập về, lưu kho và bảo quản các sản phẩm hoàn chỉnh trước khi đưa ra thị trường.

V. Môi trường bên ngoài


Là môi trường mà công ty khơng thể kiểm sốt được. Nhưng lại có tác dụng đến q trình hoạt động của cơng ty. Do đó cơng ty cần nghiên cứu để thích ứng với
mơi trường và tận dụng những cơ hội.
Môi trường kinh tế Thu nhập bình quân đầu người GNP: Tác động lớn tới nhu cầu tiêu dùng,
GNP càng tăng cao sẽ kéo theo sự tăng lên về nhu cầu, về số lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tăng lên về chủng loại, chất lượng, thị hiếu.v.v.. Làm cho tốc độ tiêu
thụ hàng hóa của các doanh nghiệp tăng lên.
Yếu tố lạm phát: Lạm phát tăng làm tăng giá cả của yếu tố đầu vào, làm tăng giá bán hạn chế mức tiêu thụ.
Lãi suất cho vay của ngân hàng: Lãi suất cho vay tăng làm chi phí kinh doanh tăng dẫn đến giá bán tăng.
Chính sách thuế: Thuế tăng làm giá thành hàng hóa tăng. Sự tăng trưởng kinh tế: Nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng phát triển và
sẽ còn tăng lên trong những năm tới. Gắn liền với sự tăng trưởng đó thì khả năng mua sắm của người dân về mặt hàng điện lạnh - điện gia dụng sẽ tăng lên nhưng có
sự khác biệt. Ở những vùng kinh tế trọng điểm, thu nhập bình quân đầu người cao thì khả năng mua sắm và xu hướng chi tiêu cho mặt hàng này nhiều hơn. Ngược lại,
ở những vùng kinh tế chậm phát triển, thu nhập bình quân thấp thì khả năng mua sắm của khách hàng sẽ không cao. Tuy nhiên, với sự tăng trưởng kinh tế như hiện
nay, nhu cầu này sẽ tăng trong thời gian tới.
Cụ thể tại công ty T.H.M:  Các mặt hàng gia dụng trong năm 2011 tăng 15 so với năm 2010 và
tăng 20 so với năm 2009.  Các mặt hàng điện lạnh trong năm 2011 tăng 17 so với năm 2010
và tăng 25 so với năm 2009.
Môi trường chính trị – pháp ḷt Mơi trường chính trị, pháp luật có những ảnh hưởng nhất định đến kết quả
hoạt động kinh doanh của các Công ty. Ngày nay, nền kinh tế nước ta đang tiến vào hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới, hệ thống quy phạm pháp luật ngày
càng được hồn thiện. Cơng ty cần có những biện pháp cụ thể, kịp thời nhằm thích ứng với mơi trường hoạt động để tranh thủ mọi cơ hội, thời cơ để phát triển. Chính
trị - luật pháp làm nền tảng để hình thành các yếu tố khác của mơi trường kinh doanh.
Các yếu tố chính trị, các chính sách của nhà nước và luật pháp ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Các chính sách mà nhà
nước sử dụng như thuế, bình ổn giá cả, trợ giá, lãi suất tín dụng ngân hàng,... có ý nghĩa rất quan trọng trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.
GVHD: LÊ THỊ QUỲNH ANH SVTH: HÀ SỸ TIẾN
Page 15
Sự tác động qua lại lẫn nhau giữa chính sách nhà nước và các nước khác trên thế giới về sản phẩm ... thể hiện qua chính sách tiêu dùng dân tộc, quan hệ kinh
tế giữa nước ta với các nước khác trên thế giới cũng ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường.
Đối với cơng ty các chính sách của nhà nước có ảnh hưởng rất nhiều đến việc tiêu thụ sản phẩm của cơng ty. Đặc biệt chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng ngân
hàng đã giúp cty bổ sung nguồn vốn từ đó đã thúc đẩy được rất nhiều hoạt động của cơng ty. Chính sách bình ổn giá của Chính phủ cũng giúp thị trường bớt cạnh tranh
hơn và giúp khách hàng tiêu dùng nhiều hơn.
Môi trường văn hóa xã hợi Văn hóa xã hội ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động quản trị và kinh doanh
của một doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần phải phân tích các yếu tố văn hóa, xã hội nhằm nhận biết các cơ hội và nguy cơ có thể xảy ra. Mỗi một sự thay đổi của các
lực lượng văn hóa có thể tạo ra một ngành kinh doanh mới nhưng cũng có thể xóa đi một ngành kinh doanh. Nhân tố văn hố xã hội tác động vào mơi trường kinh
doanh một cách chậm chạp. Nhưng khi phát triển thì rất mạnh mẽ. Nó bao gồm :
- Các phong tục tập quán, lối sống, kết cấu dân cư, trình độ dân trí, tơn giáo, tín ngưỡng, có ảnh hưởng sâu sắc đến cơ cấu nhu cầu thị trường.
- Các nhân tố về văn hố xã hội tác động đến q trình dung hồ lợi ích giữa các đối tác.
- Với sự đa dạng các loại hình tín ngưỡng, tơn giáo của Việt Nam góp phần làm cho nền văn hố doanh nghiệp, văn hóa Việt Nam phong phú hơn. Với việc vận
dụng tốt những lợi thế về văn hóa có thể giúp Cơng ty có một cái nhìn bộ mặt mới đối với khách hàng và có thể tạo nên một lợi thế cạnh tranh đối với các công ty
khác.
Các nhân tố tâm sinh lý, thời tiết, khí hậu, mức độ tăng dân số, mức thu nhập bình quân của dân cư là những nhân tố tác động tích cực đến tiêu thụ sản
phẩm. Chẳng hạn khi mức thu nhập của người dân tăng lên, người ta có thể tiêu dùng nhiều hơn, do vậy doanh nghiệp tiêu thụ được nhiều sản phẩm hơn.
Môi trường công nghệ
Đây là nhân tố ảnh hưởng mạnh, trực tiếp đến công ty. Các yếu tố công nghệ thường biểu hiện như phương pháp sản xuất mới, kỹ thuật mới, vật liệu mới,
thiết bị sản xuất, các bí quyết, các phát minh, phần mềm ứng dụng…Khi cơng nghệ phát triển, cơng ty có điều kiện ứng dụng các thành tựu của công nghệ để tạo ra sản
phẩm, dịch vụ có chất lượng cao hơn nhằm phát triển kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy vậy nó cũng mang lại nguy cơ tụt hậu cho công ty, giảm năng
lực cạnh tranh nếu công ty không đổi mới công nghệ kịp thời. Công nghệ là một nhân tố ngày càng quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến môi trường kinh doanh.
Sự phát triển của công nghệ thông tin cho phép công ty nắm bắt một cách chính xác và nhanh chóng thơng tin với khối lượng lớn và cũng sẽ thuận lợi hơn
trong việc giao dịch cũng như có thể thiết lập và mở quan hệ làm ăn với khu vực thị trường.
GVHD: LÊ THỊ QUỲNH ANH SVTH: HÀ SỸ TIẾN
Page 16
Môi trường tự nhiên
Điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng rất lớn tới việc tiêu thụ sản phẩm của công ty. Thời tiết xấu sẽ gây rất nhiều khó khăn cho việc vận chuyển sản phẩm đi
tiêu thụ, chẳng hạn như mưa gây khó khăn cho xe vận tải di chuyển. Thêm vào đó nó sẽ ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm, không đảm bảo yêu cầu của khách hàng,
dẫn tới không thể tiêu thụ được.
Nhưng môi trường tự nhiên cúng đem lại thuận lợi không nhỏ cho công ty. Môi trường tự nhiên đã thúc đẩy hành vi mua của khách hàng để thích nghi với
chúng. Ví dụ là sản phẩm máy điều hòa, tủ lạnh, máy quạt…. VI. Mơi trường bên trong
Môi trường nội bộ công ty bao gồm các yếu tố và hệ thống bên công ty. Công ty cần phải phân tích một cách cặn kẽ các yếu tố nội bộ nhằm xác định rõ ưu
và nhược điểm của mình để giảm bớt nhược điểm và phát huy các ưu điểm nhằm khai thác tối đa các lợi thế.

1. Giá cả hàng hóa.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (39 trang)

×