1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Giá cả hàng hóa. Chất lượng sản phẩm.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (308.4 KB, 39 trang )


Mơi trường tự nhiên
Điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng rất lớn tới việc tiêu thụ sản phẩm của công ty. Thời tiết xấu sẽ gây rất nhiều khó khăn cho việc vận chuyển sản phẩm đi
tiêu thụ, chẳng hạn như mưa gây khó khăn cho xe vận tải di chuyển. Thêm vào đó nó sẽ ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm, không đảm bảo yêu cầu của khách hàng,
dẫn tới không thể tiêu thụ được.
Nhưng môi trường tự nhiên cúng đem lại thuận lợi không nhỏ cho công ty. Môi trường tự nhiên đã thúc đẩy hành vi mua của khách hàng để thích nghi với
chúng. Ví dụ là sản phẩm máy điều hòa, tủ lạnh, máy quạt…. VI. Môi trường bên trong
Môi trường nội bộ công ty bao gồm các yếu tố và hệ thống bên công ty. Cơng ty cần phải phân tích một cách cặn kẽ các yếu tố nội bộ nhằm xác định rõ ưu
và nhược điểm của mình để giảm bớt nhược điểm và phát huy các ưu điểm nhằm khai thác tối đa các lợi thế.

1. Giá cả hàng hóa.


Giá cả hàng hóa là một trong những nhân tố chủ yếu tác động tới hoạt động tiêu thụ – Giá cả hàng hóa có thể kích thích hay hạn chế cung cầu trên thị trường và
do đó ảnh hưởng đến tiêu thụ. Trong năm các vừa qua, tình hình lạm phát đã làm ảnh hưởng không nhỏ
đến giá cả thị trường, làm cho sức mua của người tiêu dùng trên thị trường nói chung và sức mua của khách hàng của cơng ty nói riêng giảm rất nhiều.

2. Chất lượng sản phẩm.


Khi nói đến chất lượng sản phẩm hàng hóa là nói đến những đặc tính nội tại của sản phẩm được xác định bằng những thơng số có thể đo được hoặc so sánh
được phù hợp với điều kiện hiện tại và thoả mãn được những nhu cầu hiện tại nhất định của xã hội.
Người tiêu dùng khi mua hàng trước hết nghĩ tới khả năng hàng hóa thoả mãn nhu cầu của họ, tới chất lượng mà nó có. Trong điều kiện hiện tại chất lượng là
yếu tố quan trọng bậc nhất mà các công ty lớn thường sử dụng trong cạnh tranh vì nó đem lại khả năng “chiến thắng vững chắc”. Đây cũng là con đường mà công ty
thu hút khách hàng và tạo dựng, giữ gìn chữ tín tốt nhất. Bất kỳ một sản phẩm hàng hóa nào được chào bán trên thị trường đều chứa đựng một giá trị sử dụng nhất định,
các sản phẩm đồng loại nhưng được sản xuất từ các công ty khác nhau sẽ có chất lượng khác nhau và sản phẩm của cơng ty nào có chất lượng cao hơn sẽ thu hút
được nhiều khách hàng về mình. Khi khách hàng biết đến chất lượng sản phảm hàng hóa của cơng ty và tin vào chất lượng thì họ sẽ mua hàng của cơng ty. Điều đó
cho thấy cơng ty khơng chỉ bán được hàng duy trì được thị trường truyền thống mà còn mở rộng được thị trường mới, củng cố thêm vị trí của cơng ty trên thị trường.
Mục tiêu cao nhất của công ty là mục tiêu lợi nhuận nhưng để đạt được lợi nhuận thì cơng ty phải tiêu thụ được hàng hóa và thu tiền về tức là được khách hàng
chấp nhận. Muốn vậy ngoài yếu tố giá cả công ty phải chú trọng tới yếu tố chất lượng, chính chất lượng sản phẩm có thể tạo nên vị thế cững chắc của sản phẩm
GVHD: LÊ THỊ QUỲNH ANH SVTH: HÀ SỸ TIẾN
Page 17
trên thị trường. Đồng thời chất lượng sẽ thu hút khách hàng lâu dài, bền vững và làm cho khách hàng trung thành với sản phẩm hàng hóa của cơng ty.

3. Cơ cấu mặt hàng.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (39 trang)

×