1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Đào tạo nguồn và phát triển nguồn nhân lực

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (317.24 KB, 60 trang )


Thực Trạng Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Quản Trị Nguồn Nhân Lực Cho Khách Sạn Thái Thiên 2 Tại TP. HCM
Tiến hành phân loại hồ sơ bước đầu để thu thập thông tin, xem xét để ra quyết định tuyển chọn.
Bước 5: Tổ chức tuyển chọn trực tiếp Để tuyển chọn được tốt thì phải có hệ thống tiêu chuẩn về nghiệp vụ, chức danh
tối ưu vào các khu vực còn thiếu. Sử dụng các phương pháp tuyển chọn, có 2 phương pháp tuyển chọn thơng
dụng nhất. - Phương pháp trắc nghiệm: 4 phương pháp
+ Trắc nghiệm trí thơng minh, sự thích nghi, trình độ văn hố. + Trắc nghiệm về kỹ năng, kỹ xảo.
+ Trắc nghiệm về sự quan tâm, những vấn đề quan tâm hay thích thú. + Trắc nghiệm về nhân cách.
- Phương pháp phỏng vấn: có 2 q trình + Phỏng vấn ban đầu: Dùng để loại trừ những người xin việc không đạt tiêu
chuẩn, khơng đủ trình độ. + Phỏng vấn đánh giá: Được tiến hành để duyệt lại tất cả mọi vấn đề thuộc khả
năng của người xin việc. Điều này cho phép người phỏng vấn ra quyết định cuối cùng việc tuyển chọn hay không.
Bước 6: Thông báo cho người trúng tuyển Sau khi ra quyết định tuyển chọn, với số lượng và tiêu chuẩn đầy đủ. Thì tiến
hành thơng báo cho người trúng tuyển hẹn ngày ký kết hợp đồng lao động.

1.3.1.3 Đào tạo nguồn và phát triển nguồn nhân lực


Đào tạo nguồn nhân lực:
SVTH: Lê Ngọc Thùy Dương GVHD: ThS. Lê Thị Ngọc Hằng
Thực Trạng Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Quản Trị Nguồn Nhân Lực Cho Khách Sạn Thái Thiên 2 Tại TP. HCM
Do nhu cầu của du lịch ngày càng cao, đổi mới và càng phong phú hơn, nên việc đào tạo nguồn nhân lực trong du lịch là việc thiết yếu, ngoài ra các trang thiết bị,
cơ sở vật chất kỹ thuật ngày càng tân tiến đổi mới nên việc đào tạo đội ngũ lao động cho phù hợp là điều cần thiết và bắt buộc.
Có các hình thức đào tạo sau: + Đào tạo tập trung: là hình thức tập trung cho những đối tượng chưa biết gì về
cơng việc trong du lịch, học tập trung tại trung tâm hoặc 1 cơ sở nào đó theo một chương trình cơ bản.
+ Đào tạo theo hình thức tại chức, đối tượng đào tạo là những người đã có những kiến thức nhất định về du lịch hay đã được học nhưng chưa đạt tiêu chuẩn thì
tiến hành đào tạo lại. Ngồi ra còn rất nhiều các hình thức đào tạo khác, tuỳ thuộc vào các mức độ
khác nhau về nhận thức hay tuỳ thuộc vào địa lý từng vùng mà có phương pháp đào tạo trực tiếp hay gián tiếp.
Thời gian đào tạo: Gồm đào tạo ngắn hạn và đào tạo dài hạn + Đào tạo ngắn hạn: Là đào tạo trong một thời gian ngắn về một nghiệp vụ nào
đó, thơng thường chương trình đào tạo đơn giản, ngắn, đi sâu vào các thao tác, kỹ năng, kỹ xảo về một nghiệp vụ nào đó. Mục đích của chương trình đào tạo này nhằm
có thể sử dụng ngay nguồn nhân lực, đáp ứng ngay được nhu cầu về nhân lực của khách sạn.
+ Đào tạo dài hạn: Là đào tạo trong một thời gian dài, thông thường từ 2 năm trở lên, học viên được học theo một chương trình cơ bản. Chương trình đào tạo này
đa phần là giành cho các nhà quản lý hay nhân viên kỹ thuật cao, làm việc trong những bộ phận cần có trình độ cao.
Phát triển nguồn nhân lực: Để tạo điều kiện cho hội nhập quốc tế, ngành du lịch sẽ thực hiện chuẩn hóa
nhân lực du lịch phù hợp với các hệ thống tiêu chuẩn quốc tế. Phát triển mạng lưới cơ
SVTH: Lê Ngọc Thùy Dương GVHD: ThS. Lê Thị Ngọc Hằng
Thực Trạng Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Quản Trị Nguồn Nhân Lực Cho Khách Sạn Thái Thiên 2 Tại TP. HCM
sở đào tạo, bồi dưỡng theo hướng phân bố vùng, miền hợp lý phù hợp với chiến lược phát triển du lịch quốc gia. Xây dựng, công bố và thực hiện chuẩn các trường đào tạo,
bồi dưỡng du lịch… Nội dung đào tạo và phát triển được dựa theo những hình thức cơ bản của lao
động như lao động quản lý, nhân công kỹ thuật cao. Đào tạo và phát triển theo hướng chuyên môn, nghiệp vụ. Với hoạt động kinh doanh khách sạn, một hoạt động kinh
doanh tổng hợp được tổ chức theo hướng chun mơn hố cao, nên nội dung đào tạo phải có tính chun mơn hố tức là đào tạo từng nghiệp vụ chun sâu: Như đào tạo
nhân viên Buồng, Bàn, Lễ Tân. Vậy phải xây dựng nội dung đào tạo và phát triển riêng cho từng đối tượng, từng nghiệp vụ cụ thể.

1.3.1.4 Đánh giá hiệu quả lao động


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

×