1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Nhận xét chung

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (317.24 KB, 60 trang )


Thực Trạng Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Quản Trị Nguồn Nhân Lực Cho Khách Sạn Thái Thiên 2 Tại TP. HCM
Nhìn chung, mơi trường và khơng khí làm việc trong khách sạn vui vẻ, mọi người cùng giúp nhau hồn thành tốt cơng việc. Cấp trên hòa nhã và đối xử công
bằng với tất cả các nhân viên. Tỉ lệ phần trăm của từng bộ phận đối với nhận xét về
mơi trường và khơng khí làm việc tại khách sạn là:
Lễ tân: 4 điểm chiếm 140, 5 điểm chiếm 140. Buồng: 3 điểm chiếm 20, 4 điểm chiếm 220, 5 điểm chiếm 40.
Khác: 3 điểm chiếm 40, 4 điểm chiếm 280, 5 điểm chiếm 520. Những cảm nhận của nhân viên cùng với những ý kiến đóng góp cho khách sạn:
Tóm lại, qua kết quả thăm dò ý kiến nhân viên trong khách sạn, cho thấy nhân viên hài lòng ở mức độ tương đối chiếm tỷ lệ lớn. Qua những ý kiến đóng góp thực tế
Ban lãnh đạo nên quan tâm nhiều hơn đến tâm tư nguyện vọng của anh chị em nhân viên để có thể đáp ứng tốt hơn, đem lại sự hài lòng cao nhất. Chính vì thế họ sẽ một
lòng trung thành với khách sạn và ra sức cống hiến cho sự phát đạt của khách sạn. Vì vậy, để cũng cố lại lòng nhiệt tình của tồn thể nhân viên khách sạn, Ban lãnh đạo
cần lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của từng nhân viên để có những chính sách động viên nhân viên thích hợp và kịp thời, để khơng phải chỉ ở mức độ tương
đối hài lòng mà rất hài lòng ở tồn thể anh chị em nhân viên trong khách sạn.

2.2.3 Nhận xét chung


Mơ hình tổ chức quản lý: Với mơ hình quản lý rất thuận lợi cho công tác quản lý. Giám đốc là người quản
lý mọi hoạt động kinh doanh của khách sạn thông qua phó giám đốc và các trưởng phòng. Các phòng ban, tổ đều được quy định nhiệm vụ rõ ràng nên rất dễ xác định
quyền hạn và trách nhiệm của từng bộ phận. Mặt khác do có mối quan hệ trực tiếp giữa các cấp quản lý và đối tượng quản lý nên khơng có sự sai lệch trong cơng việc.
Nhìn chung, cơng tác quản trị nhân lực tại khách sạn Thái Thiên 2 mặc dù vấp phải những khó khăn như về độ tuổi trung bình lao động cao, do khối lượng nhân
viên thuộc lao động hợp đồng ngắn hạn nhiều nên các công tác về điều chỉnh nhân sự
SVTH: Lê Ngọc Thùy Dương GVHD: ThS. Lê Thị Ngọc Hằng
Thực Trạng Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Quản Trị Nguồn Nhân Lực Cho Khách Sạn Thái Thiên 2 Tại TP. HCM
ở các vị trí khó khăn. Nhưng với những kinh nghiệm lâu năm, trình độ cao ban quản lý khách sạn đã đưa ra những chính sách, những điều chỉnh hợp lý trong công tác
quản lý và đào tạo nguồn nhân lực để đưa khách sạn tồn tại và phát triển như ngày nay.
Nhận xét tổng quát Vấn đề quản trị nguồn nhân lực từ trước tới nay đã được khách sạn quan tâm
chú trọng đến. Qua thời gian từ 2008 đến 2009 khách sạn đã làm được nhiều việc có kết quả giúp khách sạn đứng vững trong thị trường, trong đó có đóng góp rất lớn của
đội ngũ lao động. Cơ cấu lao động của khách sạn khá hợp lý, đội ngũ lao động hài lòng về những cơng việc mình làm vì họ cảm thấy thích hợp với cơng việc với mơi
trường làm việc, điều kiện làm việc. Họ còn nhận được nhiều chế độ ưu đãi khuyến khích như chính sách ưu tiên đối với lao động giỏi, chính sách bảo hiểm xã hội….
Quản trị nguồn nhân lực của khách sạn Thái Thiên 2 là khá tốt thể hiện ở tập thể. Chất lượng lao động với trình độ có tay nghề nhiều kinh nghiệm và trình độ
ngoại ngữ, đội ngũ cán bộ cơng nhân viên có chất lượng khá hơn so với các khách sạn vừa và nhỏ khác. Điều này thể hiện rõ ràng ở chất lượng phục vụ. Khách sạn
Thái Thiên 2 từ trước tới nay luôn được khách đánh giá cao về chất lượng phục vụ. Trong tương lai để duy trì một đội ngũ nhân viên tốt cũng như đảm bảo uy tín của
mình và chất lượng phục vụ, khách sạn đã có kế hoạch tuyển chọn đội ngũ nhân viên trẻ, có trình độ và năng lực để kế thừa và thay thế đội ngũ lao động hiện nay.

2.2.3.1 Ưu điểm


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

×