1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Chỉ đào tạo khi cần Chi phí và thời gian còn hạn chế Cơ sở vật chất chưa đảm bảo

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (318.43 KB, 40 trang )


4.1.1 Chỉ đào tạo khi cần


 Mặc dù Công ty chú trọng đến công tác đào tạo và phát triển nhân viên của mình, tuy nhiên chỉ chú trong thơi là chưa đủ. Bởi vì cơng ty chỉ đào tạo khi nhu cầu cần
thiết, điều đó làm cho học viên cảm thấy bị động, tâm lý không thoải mái trong khóa học của mình. Điều đó làm cho kết quả đạt được không cao, đồng thời hiệu quả
công việc mang lại chưa đạt năng suất tốt nhất.

4.1.2 Chi phí và thời gian còn hạn chế


 Một yếu tố được xem là ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả công tác đào tạo và phát triển đó chính là chi phí. Mặc dù chúng ta đều biết nền kinh tế đang gặp khó khăn,
đó là dư âm của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, và ngành dệt may cũng không ngoại lệ. Không những vậy Công ty cổ phần Dệt gia dụng Phong Phú lại
là một công ty mới được tách riêng ra trong thời điểm khó khăn đó, nên chi phí được xem như là một vấn đề hết sức khó khăn. Tuy nhiên càng trong khó khăn, lãnh đạo
công ty càng phải xác định rõ ràng rằng chinh trong lúc này đào tạo và phát triển nhân viên là hết sức cần thiết. Không những củng cố lòng tin của nhân viên đối với
cơng ty mà còn chuẩn bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết nhất cho nhân viên để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.
 Bên cạnh đó, cơng tác đào tạo và phát triển nhân viên cũng gặp khó khăn bởi yếu tố thời gian. Ở công ty, mỗi nhân viên đảm nhận một khối công việc khá lớn, do đó để
sắp xếp thời gian đến với các trung tâm, trường học với các khóa học dài hạn là rất khó. Bởi vì đảm nhận cơng việc như thế nếu vừa học vừa làm sẽ khó đảm bảo chất
lượng cơng việc, còn tập trung vào học thì cơng việc sẽ bị ùn tắc do khơng có người thay thế. Điều này làm cho họ khó khăn hơn trong việc chọn lớp học cho mình, đồng
thời tâm lí lo lắng sợ khơng hồn thanh cơng tác tốt khi tham gia các khóa học.

4.1.3 Cơ sở vật chất chưa đảm bảo


 Hiện nay cơ sở vật chất dành cho công tác đào tạo và phát triển nhân viên vẫn chưa được hoàn thiện. Đa số các khóa huấn luyện như an tồn vệ sinh lao động, thi nâng
bậc lương hay các lớp học anh văn… vẫn chưa có phòng học và các dung cụ chuyên dùng riêng. Chủ yếu các lớp học này sử dụng các phòng ăn ở Nhà ăn hay câu lạc bộ
GVHD: LÊ TRƯỜNG DIỄM TRANG SVTH: NGUYỄN THỊ NHUNG
Page 35
Thanh Niên, và chỉ sử dụng được ngoài giờ khi các phòng này khơng được sử dụng. Chưa kể các phòng học này gần khu vực sản xuất, dễ ảnh hưởng bởi các tiếng ồn
của máy móc thiết bị.
4.1.4Chưa thực hiện tốt công tác đánh giá kết quả sau khi đào tạo
 Bất kỳ một công tác hay một quá trình nào cũng vậy, sau khi thực hiện chúng ta cần phải đánh giá lại hiệu quả trước và sau khi thực hiện. Nó giúp chúng ta tìm ra những
khuyết điểm cần khắc phục để thực hiện tốt hơn trong lần sau. Khơng những vậy còn giúp ta tìm ra những biện pháp tốt nhất, phù hợp nhất với công ty trong việc đào
tạo và phát triển nhân viên. Tuy nhiên nay ở Công ty công tác này vẫn chưa được thực hiện tốt. Sau khi tham gia các khóa học về, nhân viên chưa được đánh giá lại cụ
thể, nếu có thì còn rất sơ sài theo thủ tục.
4.2 GIẢI PHÁP 4.2.1 Xây dựng một chiến lược đào tạo lâu dài hơn

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (40 trang)

×