1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Những khó khăn và hạn chế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (253.08 KB, 52 trang )


động phải nghỉ việc do thiếu việc làm đồng thời đáp ứng cung cấp đủ lao động cho việc thực hiện kế hoạch của từng đơn vị cũng như kế hoạch chung của toàn công ty.
- Bộ phận lao động gián tiếp đã được bố trí phù hợp với công việc của từng phòng ban, không còn tình trạng dư thừa lao động. Hiệu quả quản lý và chất lượng lao động tăng
lên rõ rệt. Công tác đời sống
- Người lao động trong công ty có đủ việc làm đều đặn, điều kiện làm việc cho người lao động được cải thiện.
- Thực hiện đóng bảo hiểm xã hội theo luật định, không gây ảnh hưởng đến việc làm, chế độ cho cán bộ nhân viên khi đến tuổi nghỉ hưu cũng như các chế độ khác của người lao
động. - Quan tâm đầy đủ đến công tác tinh thần cho các cán bộ nhân viên trong toàn công ty
bằng rất nhiều các hình thức khác nhau: thăm hỏi động viên nhân viên nhân các dịp lễ tết, ốm đau.
- Có tổ chức nghỉ mát cho các nhân viên, tạo cho họ có thời gian nghỉ ngơi thoải mái sau những giờ làm việc căng thẳng.
- Phát động nhiều phong trào thi đua cho toàn thể anh chị em trong công ty: “người tốt việc tốt”, “lao động giỏi”, hàng năm đều có tổng kết khen thưởng.
- Hằng năm tổ chức văn nghệ, hội khỏe truyền thống của công ty và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao.

1.2 Những khó khăn và hạn chế


- Mối quan hệ giữa các phòng ban chưa được chặt chẽ, do đó có lúc còn xảy ra sự mất đồng bộ ảnh hưởng tới việc kinh doanh.
Page
34
- Quản lý chất lượng lao động còn chưa chăt chẽ, vẫn còn tồn đọng cơ chế tư tưởng bao cấp ở một số nhân viên dẫn đến hiệu suất công việc chưa cao.
- Tính tự giác dân chủ của cán bộ nhân viên chưa được phát huy nên chưa đáp ứng được nhu cầu kinh doanh trong cơ chế thi trường hiện nay.
- Ngoài ra còn có một số nhân viên trong công ty có trình độ chuyên môn nghiệp vụ còn non nớt, chất lượng làm việc chưa đáp ứng được nhu cầu hiện tại, ý thức trách nhiệm
trong công việc chưa cao. - Công tác khuyến khích vật chất như tiền lương, tiền thưởng chưa phát huy được vai
trò của mình vì tiền thưởng còn quá ít. Không có tác dụng kích thích mạnh mẽ.
2.
Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 2.1 Phương hướng và mục tiêu phấn đấu của công ty trong thời gian tới
Mục tiêu kế hoạch trong những năm tới được xây dựng trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh của những năm trước.
Thực hiện theo nguyên tắc, đảm bảo việc làm không những nâng cao thu nhập cho nhân viên, đời sống vật chất đầy đủ hơn, tạo điều kiện cho họ công tác tốt.
- Tiếp tục củng cố, giữ vững và phát triển thị trường tiêu thụ. - Đầu tư, trang bị các thiết bị cần thiết trong công việc nhằm phục vụ nhu cầu làm
việc cho các nhân viên. - Xây dựng mức lương phù hợp, hoàn chỉnh hơn.
- Tính toán chặt chẽ số nhân viên, số người lao động để có thể nâng cao chất lượng công việc.
- Thường xuyên kế hoach hóa và kiểm tra, kiểm soát chỉ tiêu cho các hoạt động kinh và kinh nghiệm.
Page
35
- Quan tâm thích đáng đến vấn đề bảo hộ và an toàn lao động, chú ý nghiên cứu kỹ các hình thức trả lương, thưởng.
- Phản ánh các góp ý của khách hàng cho lãnh đạo để có biện pháp xử lý kịp thời các sai sót nhằm đáp ứng nguyện vọng của khách hàng.
- Tăng cường ý thức giáo dục tư tưởng cho nhân viên, người có ý thức làm việc bao giờ cũng say mê trong công việc, lúc nào cũng sáng tạo hơn, ngược lại người có ý thức
kém không những lao động thiếu nhiệt tình, chất lượng công việc thấp mà cón đôi lúc sẽ có những tư tưởng rã đám, lôi kéo người khác ảnh hưởng xấu tới công việc kinh doanh của
công ty. Vì vậy tăng cường kỷ luật lao động cũng la một phần quan trọng. - Hiện nay phần lớn công việc nhân viên của công ty đều hăng hái nhiệt tình công tác,
song bên cạnh đó vẫn còn một số điểm còn kém. Vì vậy công ty cần phải có sự chấn chỉnh kịp thời, tháo gỡ những khúc mắc nhỏ.
- Công ty tiếp tục tăng cường đào tạo, sắp xếp bố trí, bổ sung những cán bộ, những nhân viên giỏi, đủ năng lực công tác vào những chỗ còn thiếu phù hợp với yêu cầu công
việc của công ty, công ty sắp xếp hoàn thiện các phòng, ban… Áp dụng triển khai tiền lương, thưởng theo quyết định của Bộ lao động thương binh
và xã hội, đồng thời áp dụng cơ chế khoán nhằm khuyến khích người lao động tăng năng suất, tiết kiệm chi phí, năng cao hiệu quả, đảm bảo thu nhập tương xứng với kết quả lao
động. - Đối với bộ phận quản lí, các phòng ban tổ chức thì tăng cường công tác đào tạo đội
ngũ cán bộ trước mắt, các phòng ban lãnh đạo thì bằng các hình thức nâng cao chuyên ngành, chính trị, ngoại ngữ…
Page
36

2.2 Định hướng công tác quản trị nhân sự của công ty trong thời gian tới


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (52 trang)

×