1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Định hướng công tác quản trị nhân sự của công ty trong thời gian tới

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (253.08 KB, 52 trang )


2.2 Định hướng công tác quản trị nhân sự của công ty trong thời gian tới


Để nâng cao chất lượng công tác của công ty trong những năm sắp tới và nâng cao tính hiệu quả của tổ chức thì việc tuyển dụng người có năng lực và trình độ là công
việc luôn cấp thiết đối với công ty. - Lựa chọn được những nhân tài cho công ty, phù hợp với yêu cầu của công việc
thì bên cạnh công tác tuyển dụng nội bộ, công ty cần tăng cường tuyển từ các nguồn bên ngoài để tạo động lực mới góp phần tạo dựng các mục tiêu nghiên cứu của công ty.
- Duy trì công tác tuyển chọn thường xuyên để có cơ hội tìm ra những cán bộ nhân viên giỏi.
- Hoàn thiện cơ cấu quản lý: việc hoàn thiện đổi mới cơ cấu tổ chức quản lí của công ty là một tất yếu cần thiết phù hợp với cơ chế quản lí mới, cơ cấu đó phải phát huy
được vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong công ty, công ty đã đổi mới hoàn toàn cơ cấu quản lí gọn, nhẹ, chất lượng. Từ đó giúp công ty có hoạt động kinh doanh một cách
có hiệu quả, đưa công ty thực hiện những mục tiêu vừa qua và sắp tới của công ty. - Đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ làm việc cho cán bộ nhân viên qua các
hình thức sau: + Tham gia các khóa huấn luyện.
+ Cử những cán bộ có năng lực tham gia học tại các trung tâm đào tạo trong và ngoài nước.
+ Tạo điều kiện cho các nhân viên nâng cao trình độ bằng cách nhập học các trường Đại học, tại chức…
+ Mở lớp huấn luyện đào tạo cán bộ quản lí để giúp cho giám đốc thực hiện những công tác của công ty trong những năm tới, tạo điều kiện cho những cán bộ giỏi có
cơ hội thăng tiến, đảm nhiệm các trọng trách quan trọng của công ty.
Page
37
+ Thực hiện các công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức để họ cảm thấy như sống trong một gia đình lớn đó là công ty, do vậy họ sẽ chia sẻ gắn bó với công việc mình
làm. + Xem xét lại chế độ thù lao tại công ty để có một phương pháp trả lương,
thưởng cho nhân viên một cách công bằng. + Đánh giá đúng năng lực, mức độ đóng góp, hoàn thành công việc.
-Những người được hưởng chế độ hệ số lương cao thì phải là người có trình độ, nắm bắt và áp dụng phương pháp lao động tiên tiến, có hiệu quả, ngày công làm việc đạt
mức. - Những người được hưởng hệ số trung bình là những người đảm bảo ngày, giờ
làm việc, chấp hành chưa đúng những quy tắc của công ty, những người này ngoài việc hưởng mức lương thấp còn có nguy cơ bị sa thải.
- Về chính sách phúc lợi cho toàn thể cán bộ nhân viên của công ty: + Tăng cường đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo sức khỏe, chế độ làm việc cho
nhân viên. + Chú ý hơn các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế…cho nhân viên nhằm tạo cảm giác
an toàn, thoải mái trong công việc, thưởng phạt kịp thời. + Đề bạt, nâng cao, tận dụng có hiệu quả những sáng kiến, ý tưởng mới.
3.
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự trong công ty 3.1 Về tuyển dụng
Để công ty ngày càng phát triển, có nhiều đề án mới, có hiệu quả cao, chất lượng tốt thì việc tuyển dụng người có năng lực, trình độ là rất cần thiết. Hiện nay chính sách
tuyển dụng của công ty tương đối thích hợp và có hiệu quả. - Do số nhân sự trong cơng ty còn ít nên cơng ty cần tuyển thêm nhân viên để
đảm bảo cho công việc và chất lượng đạt được cao hơn. Giúp công ty đẩy mạnh việc kinh doanh và phát triển thị trường tiêu thụ của mình.
Page
38
- Cơng ty tủn những người đúng chuyên nghành, nghề phù hợp với công việc. Khi cần tuyển dụng nhân viên, muốn có cơ hội chọn lựa thì công ty cần tăng cường
tuyển từ các nguồn bên ngoài.
- Trong công ty có một số nhân viên đến tuổi về hưu và không đủ sức khỏe để
tiếp tục công tác, công ty nên có các chính sách hợp tình hợp lý, giải quyết theo đúng chế độ cho những người này được nghỉ hưu và đồng thời công ty nên có kế hoạch tuyển
dụng thêm một số nhân viên mới có năng lực cao để trẻ hóa đội ngũ lao động trong công ty. Nếu công ty nhận được một nguồn nhân sự xứng đáng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
được giao thì sẽ góp phần vào việc duy trì sự tồn tại và phát triển của công ty. - Trước khi tiến hành tuyển dụng nhân sự công ty nên dựa vào tình trạng thực tế
của mình và dựa vào kết quả của công tác phân tích công việc để làm cơ sở cho việc tuyển dụng nhân sự. Cần xác định rõ các yêu cầu, đòi hỏi của từng công việc cụ thể.
Việc tuyển dụng nhân sự phải tiến hành công khai, công bằng giữa các cá nhân tham gia vào việc tuyển dụng.
- Trong trường hợp cần lao động gấp thì công ty nên sử dụng phương pháp nhờ giới thiệu đăng tin tuyển.
- Đảm bảo lực lượng lao động của công ty đủ người, không thừa, không thiếu. - Về tuyển dụng công ty nên thường xuyên tuyển dụng cả ở nguồn bên trong lẫn bên
ngoài, phát hiện những cán bộ nhân viên giỏi, có trình độ để tuyển lao động vào làm việc tại công ty.
- Đối với việc tuyển dụng nhân sự vào làm việc ở các phòng ban công ty nên kết hợp với một số trường đại học bằng cách “đặt hàng” họ với các mục tiêu chuẩn mà công ty
đề ra, chắc chắn công ty sẽ tìm được nguồn nhân sự phù hợp.
3.2 Hoàn thiện cơ cấu quản lí - Đây là bộ phận quan trọng của một tổ chức hay doanh nghiệp, cơ cấu là sự sắp đặt
những bộ phận thành một hệ thống cơ cấu tổ chức quản lí trong doanh nghiệp, gồm các bộ
Page
39
phận chuyên môn hóa có những nhiệm vụ và quyền hạn nhất định được bố trí theo từng cấp, từng ngành, từng nghề.
- Việc đổi mới hoàn thiện các bộ phận trong cơ cấu tổ chức quản lí của công ty là một yếu tố cần thiết, phù hợp với cơ chế quản lý mới, nó phát huy được vai trò lãnh đạo
của công ty. - Ngoài một số phòng ban chính của công ty ra thì công ty có thành lập và tổ chức
sắp xếp lại một số bộ phận trong bộ máy quản lí trong thời kì phát triển, giúp công ty hoạt động kinh doanh một cách có hiệu quả.
- Chủ yếu tất cả các công tác hoạch định công việc của công ty nay chuyển toàn bộ sang phòng tổ chức.

3.3 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (52 trang)

×