Tải bản đầy đủ - 56 (trang)
Lựa chọn phương thức giao dịch và giải thích lý do chọn phuơng thức đó Chuẩn bị đàm phán Xác định mục tiêu, nhu cầu cho đàm phán :

Lựa chọn phương thức giao dịch và giải thích lý do chọn phuơng thức đó Chuẩn bị đàm phán Xác định mục tiêu, nhu cầu cho đàm phán :

Tải bản đầy đủ - 56trang

1. Lựa chọn phương thức giao dịch và giải thích lý do chọn phuơng thức đó


- Xuất khẩu sản phẩm gạo theo phương pháp giao dịch thông thuờng, công ty cổ phần xuất nhập khẩu lương thực – thực phẩm Hà Nội sẽ trực tiếp liên
hệ với - Lý do lựa chọn :
+ Giao dịch thơng thuờng các bên có điều kiện hiểu rõ nhau nên thực hiện tốt hơn trách nhiệm của mình.
+ Cơng tác quản lý được thực hiện sâu xát hơn. + Không bị chia sẻ lợi nhuận.

2. Chuẩn bị đàm phán Xác định mục tiêu, nhu cầu cho đàm phán :


+ Tạo tiền đề cho hội nhập kinh tế Việt Nam với Mỹ. +Gia tăng lợi ích của 2 bên trong chính sách kinh tế và đối ngoại.
+Mở rộng thị trường xuất khẩu của Mỹ. + Các bên có những thoả thuận đàm phán song phưong để đạt đuợc những
mục đích nhất định. +Tránh những sai lầm khơng đáng có khi tiến hành giao dịch.
Thời gian và địa điểm : Hàng hóa vận tải hàng hóa bằng đường biển đến cảng của Mỹ.
Thời hạn giao hàng: Ngày Vận chuyển: ... .... Tháng 11 năm 2011
Từ : cảng Hải Phòng Tới :
- Thành lập đồn đàm phán và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên : CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC – THỰC
PHẨM HÀ NỘI Địa chỉ: 84 Quán Thánh – Ba Đình – Hà Nội
Điện thoại: 84 – 4 37150371 37150321 Fax: 84 – 4 37150328
Email:
luongthuchanoivnn.vn là người mua
Và: là: người bán
- Dự kiến ngân sách dành cho giao dịch đàm phán : Ước lượng giá trị hàng hóa cần nhập khẩu khoảng
Lựa chọn phương pháp đàm phán : Đàm phán qua thư tín. Thuận lợi:
+ Tiết kiệm chi phí + Có thể giao dịch được với nhiều khách hàng ở nhiều nước khác nhau
+ Có điều kiện cân nhắc suy nghĩ tranh thủ ý kiến nhiều người và có thể dấu kín ý định thực sự của mình.
Dự kiến các điều kiện cho việc thoả thuận Điều 1: Tên hàng Article 1: Commodity
Điều 2: Số lượng Khối lượng Article 2: Quantity weight Điều 3: Chất lượng Phẩm chất hàng hoá. Article 3: Quality Specification
Điều 4: Giá cả Article 4: Price. Điều 5 : Giao hàng Article 5 – Shipment Delivery
Điều 6: Thanh toán Ar ticle 6: Settlementpayment Điều 7: Chứng từ giao hàng necessary documentsdocument
requirementnegotiation documents Điều 8: Bao bì và ký mã hiệu Article 8 Packing and marking
Điều 9 – Phạt và bồi thường thiệt hại Article 9 – Penalty Điều 10 – Bảo hiểm Article 10 – Insurance
Điều 11 – Khiếu nại Article 11 – Claim: Điều 12 – Trọng tài Article 12 – Arbitration
Điều 13– Bất khả kháng Article 13 – Force Majeures Điều 14 – Kiểm tra Article 14 – Inspection
Điều 15 – Điều khoản chungĐiều khoản khác Article 15 – Other ClausGeneralities
Điều 16 – Bảo đảmBảo hànhBảo trì Article 16 – Guarantee Điều 17 – Đào tạo Article 16 – Tranning
Điều 18 – Lắp đặt – Chạy thử – Nghiệm thu Article 18 – Installation – Test run – Commissioning
Điều 19 – Bảo mật Article 19 – Confidentiality Điều 20 – Vi phạm bản quyền Article 20 – Patent right
Điều 21 – Chấm dứt hợp đồng Article 21 – Termination of the contract

3. Tiến hành đàm phán a. Hỏi hàng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lựa chọn phương thức giao dịch và giải thích lý do chọn phuơng thức đó Chuẩn bị đàm phán Xác định mục tiêu, nhu cầu cho đàm phán :

Tải bản đầy đủ ngay(56 tr)

×