1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Nội dung kế hoạch bán hàng.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (201.42 KB, 30 trang )


1.1.2 Phương pháp định tính. 1.1.2.1 Phương pháp dự báo dựa trên đánh giá của người bán hoặc đại lý .
Phương pháp này công ty yêu cầu người bán hoặc đại lý dự báo mức bán trong vùng phụ trách của họ cho các kì tới .Cuối cùng công ty sẽ tổng hợp
lại các dự báo của đại lý để đưa ra mức dự báo chung. 1.1.2.2 Phương pháp lấy ý kiến cán bộ quản lý.
Theo phương pháp này, ý kiến của một nhóm chuyên gia cao cấp hay
cán bộ quản lý, thường được sử dụng kết hợp với các mo hình thống kê, sau đó sẽ tập hợp lại và đưa ra ý kiến chung.
1.1.2.3 Phương pháp dự báo dựa trên đánh giá của khách hàng. Phương pháp này sử dụng các thông tin từ các cuộc nghiên cứu khách
hàng hiện tại hoặc khách hàng tiềm năng và các kế hoạch mua hàng trong tương lai của họ . Đây là một phương pháp rất quan trọng đối với marketing,
vì có như vậy thì cơng ty mới có thể đứng vững trong lòng khách hàng được. 1.1.2.4 Phương pháp chuyên gia.
Đây là phương pháp mà việc dự báo nhu cầu được thực hiện thông qua ý kiến chuyên gia trong lĩnh vực này. Theo đó thì chúng ta cần soạn lập các
câu hỏi lên quan sau đó tổng hợp ý kiến các chuyên gia để dự báo nhu cầu bán hàng.
1.1.3. Phương pháp mô phỏng. Đây là phương pháp dựa trên các ứng dụng của công nghệ thông tin,
qua việc xử lý các số liệu tổng hợp từ nhiều nguồn. Nó sử dụng các phần mềm tin học để dự báo nên mang nhiều tính chính xác và khoa học.

1.2 Nội dung kế hoạch bán hàng.


1.2.1 Một số khái niệm liên quan. Doanh số bán hàng chỉ tiêu Sales quota: Đây là nhân tố rất quan trọng
của kế hoạch bán hàng, có vai trò “giữ nhịp” cho hoạt động của bạn trong cả năm, đồng thời đưa ra các mục tiêu phụ hàng quý, hàng tháng, hàng tuần và
thậm chí hàng ngày để bạn thực hiện.
- Phạm vi, khu vực bán hàng Sales territory: Đó là các thơng tin liên quan đến khu vực địa lý, danh sách các thị trường cụ thể trong nước hay quốc
tế, nơi bạn cung cấp sản phẩmdịch vụ hay giải pháp kinh doanh. - Chiến lược Strategy: Là những kế hoạch và đường hướng cần thiết
giúp bạn hoàn thành mục tiêu đề ra. - Phương pháp hay chiến thuật Tactic: Đây là những công việc cụ thể,
những bước đi cần thiết của bạn khi thực thi kế hoạch bán hàng. 1.2.2 Các bộ phận cơ bản của kế hoạch bán hàng.
Một kế hoạch bán hàng bao gồm bốn bộ phận cơ bản: - Các chiến lược thu hút khách hàng mới,
- Các phương pháp thu hút khách hàng mới, - Các chiến lược tăng trưởng kinh doanh đối với những khách hàng
hiện tại, - Các phương pháp tăng trưởng kinh doanh đối với những khách hàng
hiện tại.
2. Kế hoạch hành động phân phối.
Phân phối là một hoạt động cực kì quan trọng, nó có tác dụng đưa trực tiếp sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Một doanh nghiệp muốn phát triển
được thì các kênh phân phối này phải đa dạng và có hiệu quả . Hiện nay ở các nước có thị trường phát triển tồn tại rất nhiều loại hình kênh phân phối,ví dụ
như ở Pháp bao gồm các kênh sau: -Bách hoá tổng hợp
-Cửa hàng lớn với nhiều loại hàng hoá và dịch vụ -Siêu thị
-Các cửa hiệu tiện nghi -Cửa hàng hạ giá
-Bách hố chun dụng lớn -Nhóm bán lẻ đa kênh
-Bán hàng qua đường bưu điện
8
-Những văn phòng mua trung tâm -Bán hàng qua thu đặt hàng
-các văn phòng thu mua trung tâm -Phân phối bán buôn các mặt hàn thực phẩm
-Khách sạn và nhà hàng
1
Trước khi lập kế hoạch phân phối,mỗi doanh nghiệp đều phải lựa chọn kênh phối cho mình, có thể là một,hai hay nghiều kênh,miễn sao các kênh đó
phải thật sự phát huy được hiệu quả đối với mặt hàng mà doanh nghiệp sản xuất. Thông thường các nhà sản xuất lựa chọn các kênh phân phối và hình
thức phân phối thơng qua các trung gian tuỳ theo mức độ phù hợp của chúng trên từng phân đoạn thị trường.
3. Kế hoạch marketing phụ trợ.

3.1 Kế hoạch quảng cáo


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (30 trang)

×