1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản xuất

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (275.2 KB, 58 trang )


1.2.4. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản xuất


Về bản chất, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là hai khái niệm giống nhau, chúng đều là các hao phí về lao động và các hao phí vật chất của
doanh nghiệp. Tuy vậy giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm cũng có sự khác nhau trên các phơng diện sau:
- Về thời gian: Chi phí sản xuất gồm toàn bộ chi phí lao động sống và lao ®éng vËt ho¸ do doanh nghiƯp chi ra trong mét thời kỳ nhất định, còn giá
thành lại là những khoản chi phí đợc quy định vào thời kỳ đó. Ví dụ nh khoản chi phí chờ phân bổ. Vì là khoản chi lớn đã chi ra trong một kỳ nhất định nhng
nhằm đảm bảo cho giá thành ổn định và hợp lý, chỉ một bộ phận chi phí này đ- ợc tính vào kỳ đó, phần còn lại phải chờ để phân bổ dần cho kỳ sau:
- Về đối tợng hạch toán: Chi phí sản xuất biểu hiện toàn bộ chi phí sản xuất của doanh nghiệp
cho toàn bộ sản phẩm đợc sản xuất, trong khi đó giá thành sản phẩm lại biểu hiện những chi phí sản xuất của doanh nghiệp tính cho các sản phẩm thuộc đối
tợng tính giá thành trong kỳ tuỳ theo ngành khác nhau mà đối tợng tính giá thành khác nhau.
- Về mặt lợng: Chi phí sản xuất và giá thành có thể khác nhau khi có sản phẩm sản xuất
dở dang đầu kỳ, cuối kỳ. Sự khác nhau này thể hiện ở công thức tính giá thành tổng quát sau:
Zsx = D đk + C - D ck Trong ®ã: Zsx: Tổng giá thành sản phẩm sản xuất
D đk: Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ. D ck: Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ
C: Tổng chi phí phát sinh trong kỳ. Nhìn chung, giá thành sản phẩm cao hay thấp, tăng hay giảm đồng
nghĩa với việc lãng phí hay tiết kiệm lao động xã hội. Nói cách khác, nó phản ánh kết quả của việc quản lý, sử dơng vËt t, lao ®éng, tiỊn vèn cđa doanh
nghiƯp. ViƯc quản lý, sử dụng hợp lý các nguồn trên là tiền đề, cơ sở để hạ giá thành sản phẩm và ngợc lại. Đó là đòi hỏi khách quan khi các doanh nghiệp
thực hiện chế độ hạch toán kinh tế.

1.3. Sự cần thiết phải quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm


1.3.1. Yêu cầu quản lý đối với chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm


Trong điều kiện nền kinh tế thị trờng, có nhiều doanh nghiệp cùng sản xuất một loại mặt hàng lại trên cùng một địa bàn hoạt động nên để chiếm lĩnh
đợc thị trờng các doanh nghiệp phải cạnh tranh với nhau về giá cả, chất lợng và
mẫu mã sản phẩm trong và ngoài nớc. Bởi sản phẩm chỉ đợc khách hàng chấp nhận khi chất lợng đảm bảo, giá bán hợp lý. Do đó vấn đề đặt ra cho các doanh
nghiệp là phải giảm tối đa các khoản chi phí để hạ giá bán sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp mà vẫn đảm bảo chất lợng cao, từ đó tạo cơ sở cho
doanh nghiệp tồn tại và đứng vững trên thơng trờng. Thực tế cho thấy doanh nghiệp nớc ta hiện nay còn tình trạng theo đuổi
những mục tiêu trớc mắt, những hoạt động bề nổi mà cha đặt ra một chiến lợc lâu dài vững chắc. Cụ thể nh: để giới thiệu một loại sản phẩm hoặc tạo uy tín
trên thị trờng các doanh nghiệp thờng mở các chiến dịch quảng cáo rầm rộ, tiếp thị khuyến mại sản phẩm làm tăng chi phí tiêu thụ nhng thờng không tìm
cách cải tiến chất lợng sản phẩm bằng cách áp dụng công nghệ mới. Nh vậy để hoạt động kinh doanh hiệu quả, doanh nghiệp phải so sánh giữa chi phí bỏ ra
với kết quả đạt đợc, phải tự bù đắp chi phí bằng chính khoản thu nhập của mình đảm bảo có lợi nhuận tăng tích luỹ, mở rộng quy mô kinh doanh.
Chính vì vậy, yêu cầu quản lý đối với chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm là cấp thiết tất yếu đối với mỗi doanh nghiệp hoạt động trong
nền kinh tế thị trờng.

1.3.2. Vai trò của công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (58 trang)

×