1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Yêu cầu quản lý đối với chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm Vai trò của công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (275.2 KB, 58 trang )


nghiệp. Việc quản lý, sử dụng hợp lý các nguồn trên là tiền đề, cơ sở để hạ giá thành sản phẩm và ngợc lại. Đó là đòi hỏi khách quan khi các doanh nghiệp
thực hiện chế độ hạch toán kinh tế.

1.3. Sự cần thiết phải quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm


1.3.1. Yêu cầu quản lý đối với chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm


Trong điều kiện nền kinh tế thị trờng, có nhiều doanh nghiệp cùng sản xuất một loại mặt hàng lại trên cùng một địa bàn hoạt động nên để chiếm lĩnh
đợc thị trờng các doanh nghiệp phải cạnh tranh với nhau về giá cả, chất lợng và
mẫu mã sản phẩm trong và ngoài nớc. Bởi sản phẩm chỉ đợc khách hàng chấp nhận khi chất lợng đảm bảo, giá bán hợp lý. Do đó vấn đề đặt ra cho các doanh
nghiệp là phải giảm tối đa các khoản chi phí để hạ giá bán sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp mà vẫn đảm bảo chất lợng cao, từ đó tạo cơ sở cho
doanh nghiệp tồn tại và đứng vững trên thơng trờng. Thực tÕ cho thÊy doanh nghiƯp níc ta hiƯn nay cßn tình trạng theo đuổi
những mục tiêu trớc mắt, những hoạt động bề nổi mà cha đặt ra một chiến lợc lâu dài vững chắc. Cụ thể nh: để giới thiệu một loại sản phẩm hoặc tạo uy tín
trên thị trờng các doanh nghiệp thờng mở các chiến dịch quảng cáo rầm rộ, tiếp thị khuyến mại sản phẩm làm tăng chi phí tiêu thụ nhng thờng không tìm
cách cải tiến chất lợng sản phẩm bằng cách áp dụng công nghệ mới. Nh vậy để hoạt động kinh doanh hiệu quả, doanh nghiệp phải so sánh giữa chi phí bỏ ra
với kết quả đạt đợc, phải tự bù đắp chi phí bằng chính khoản thu nhập của mình đảm bảo có lợi nhuận tăng tích luỹ, mở rộng quy mô kinh doanh.
Chính vì vậy, yêu cầu quản lý đối với chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm là cấp thiết tất yếu đối với mỗi doanh nghiệp hoạt động trong
nền kinh tế thị trờng.

1.3.2. Vai trò của công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm


- Quản lý chi phí là hợp lý hoá các khoản chi phí trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Chi phí của doanh nghiệp phát sinh khách quan nhằm
đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đợc thờng xuyên liên tục. Nh vậy quản lý chi phí giúp tăng cờng hiệu quả mỗi đồng chi phí bỏ ra hay chính là việc
nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. - Quản lý chi phí là chìa khoá quan trọng dể doanh nghiệp giảm đợc hao
phí cá biệt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận siêu ngạch. Bởi muốn tồn tại trong môi trờng cạnh tranh của thị trờng, doanh
nghiệp phải phấn đấu có mức chi phí cá biệt thấp hơn hoặc bằng mức hao phí xã hội. Để làm đợc điều này, doanh nghiệp phải thực hiện tốt công tác quản lý
chi phÝ. - Qu¶n lý chi phÝ gióp doanh nghiƯp tồn tại và đứng vững trong môi tr-
ờng của nền kinh tế hàng hoá. Cạnh tranh bằng chi phí là một chiến lợc cạnh tranh cơ bản của doanh nghiệp, với chi phí thấp, giá bán hạ và chất lợng tơng
đơng doanh nghiệp sẽ có đủ sức mạnh để chiến thắng. Trong công tác quản lý, doanh nghiệp có thể thông qua tình hình thực
hiện kế hoạch giá thành, kế hoạch chi phí để biết đợc tình hình sản xuất kinh doanh, biết đợc tác động và hiệu quả của các biện pháp tổ chức kỹ thuật mà
doanh nghiệp đã áp dụng. Từ đó kịp thời đề ra các quyết định phù hợp với sự phát triển kinh doanh nhằm mục tiêu cuối cùng là đạt đợc lợi nhuận cao nhất.

1.3.3. ý nghĩa của việc phấn đấu giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (58 trang)

×