1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Yếu tố xác định lĩnh vực đầu tư Hạn chế của các nước chủ đầu tư

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (510.92 KB, 89 trang )


b. Yếu tố xác định lĩnh vực đầu tư


Để nghiên cứu lĩnh vực ưu tiên đầu tư, ta cần xem xét phân bố đầu tư theo ngành của từng nước ASEAN tại Việt Nam. Các dự án của Singapore tập trung nhiều nhất
vào lĩnh vực xây dựng - khách sạn - du lịch trên 50 số vốn đầu tư và các dự án lớn nhất của Singapore cũng ở lĩnh vực này. Singapore có ngành du lịch - dịch vụ rất phát
triển, song tiền công lao động tăng cao và sự khan hiếm đất đai buộc đảo quốc nhỏ bé này mở rộng đầu tư ra nước ngoài ở lĩnh vực này. Trong khi đó, các dự án lớn của cả
Malaixia và Inđơnêxia thì đều ở lĩnh vực khai thác dầu khí. Cả hai nước này đều là những nước khai thác và xuất khẩu dầu khí lớn. Còn Thái Lan tập trung đầu tư vào
lĩnh vực chế biến và khai khống, cũng là lĩnh vực mà nước này có trình độ chun mơn hóa cao.
Như vậy, có thể nêu nhận định là lĩnh vực ưu tiên đầu tư của các nước ASEAN vào Việt Nam là lĩnh vực mà từng nước có chun mơn hóa cao.

5.2. Hạn chế của các nước chủ đầu tư


Những hạn chế của Việt Nam - nước tiếp nhận đầu tư, đã được nêu nhiều trong các tài liệu của cả Việt Nam và nước ngồi. Có thể tóm tắt lại một số điểm chủ yếu là:
hệ thống pháp luật chưa hồn chỉnh và ln luôn thay đổi, cơ sở hạ tầng yếu kém, thủ tục hành chính rắc rối và nạn tham nhũng khá nặng nề, sự yếu kém về năng lực quản
lý điều hành của các cán bộ Việt Nam trong liên doanh..Song, cho đến nay, những hạn chế của các nước đầu tư còn được nêu lên rất ít và hầu như chưa được phân tích và
đánh giá một cách thoả đáng.
Trên thế giới hiện nay, đối với mỗi nước đều có hai dòng đầu tư : từ ngồi vào và từ trong ra. Xu hướng chung là các nước càng phát triển cao thì càng có xu hướng đầu
tư ra ngồi nhiều hơn. Điều đó cho thấy trong các nước tham gia thực hiện đầu tư FDI, có rất nhiều nước còn bị hạn chế về trình độ phát triển kinh tế , trình độ cơng nghệ.
Các chủ đầu tư cũng bị ràng buộc bởi nhiều yếu tố như hạn chế về vốn, trình độ phát triển kinh tế , hạn chế do sự giống nhau về lợi thế so sánh, luật pháp của nước chủ đầu
tư, quan hệ giữa nước có chủ đầu tư và nước nhận đầu tư... Đầu tư của ASEAN tại Việt Nam bị hạn chế bởi những yếu tố cơ bản sau:

a. Hạn chế về vốn


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (89 trang)

×