1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Sự đảm bảo Tính hữu hình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (260.27 KB, 47 trang )


đặc biệt là vấn đề xây dựng hàng rào vành đai của các sân bay và hàng rào bao quanh các trụ sở, công trình của các doanh nghiệp hoạt động trong các
khu vực hạn chế của sân bay để hạn chế tối đa sự xâm nhập bất hợp pháp vào các khu vực này.
+ Việt Nam cần chú trọng hơn nữa trong công tác bảo đảm an ninh đối với việc sản xuất, chế biến suất ăn để cung cấp trên máy bay..
- Riêng đối với Nội Bài còn có một vài điều bất cập nh: hiện tại, cha có đờng dành riêng và cha có hình thức kiểm tra đối với cán bộ, công nhân viên
các đơn vị hoạt động tại khu vực nhà ga để đảm bảo an ninh, an toàn hàng không. Mặt khác, cùng chức năng nhiệm vụ kiểm tra soi chiếu an ninh nhng
lại giao cho hai đơn vị thực hiện hành khách tuyến đi quốc tế do Công an cửa khẩu kiểm tra, hành khách đi tuyến nội địa do An ninh hàng không đảm
nhận, nh vậy gây khó khăn trong công tác phối hợp và phân rõ trách nhiệm khi cã sù cè uy hiÕp an ninh, an toµn tàu bay đặc biệt đối với những chuyến
bay hỗn hợp quốc tế và nội địa. - Việc mua sắm trang bị cho an ninh hàng không cha bài bản. Khi mua
sắm thiết bị an ninh tại nhà ga T1, do tham rẻ ban quản lý đã mua những bộ phận máy thiết bị không cao đặc biệt, không đồng bộ, máy soi không đề ra
tiêu chuẩn mẫu thử cụ thể nên khó khăn cho an ninh khi sử dụng. - Cảng hàng không Nội Bài cũng nh các sân bay khác việc kiểm soát
gìn giữ an ninh tốn quá nhiều công sức do luận pháp không nghiêm. Ngay khi nhân viên hải quan, công an cửa khẩu làm việc trong khu vực cách ly nhng
không chịu sự kiểm soát của nhà chức trách sân bay, phía quân sự còn bàng quan trong việc hợp tác an ninh Chính phủ đã có đề nghị giao cho Cảng
hàng không chịu trách nhiệm quản lý thống nhất trật tự an ninh ở Cảng hàng
không, nhng nhiều khi còn nể nang không kiên quyết trong việc quản lý nhân viên các đơn vị phối thuộc.

2. Sự đảm bảo


Sinh viờn: Dng Th Thu H
23
Về dây chuyền vận tải + Cha bố trí đầy đủ và hợp lý các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hành
khách đi tàu bay nh hệ thống máy kiểm tra, soi chiếu an ninh, hệ thống băng chuyền nhận, trả hành lý tại khu vực hành khách đi và đến trên cả hai tuyến đ-
ờng nội địa cũng nh quốc tế. + Công tác phục vụ hành khách đi trung chuyển tại sân bay Nội Bài còn
rất khó khăn và phức tạp vì không có đờng dành riêng cho hành khách quá cảnh mà hành khách hầu nh phải làm lại thủ tục từ đầu.
+ Công tác vận chuyển hàng hoá trớc khi đa lên tàu bay còn cha thực sự đảm bảo về an ninh bởi vì mặc dù hàng hoá có đợc soi chiếu an ninh nhng khi
vận chuyển ra tàu bay lại đa qua khu vực có nhiều ngời hoạt động và không phải là khu vực hạn chế của sân bay.
Về hệ thống văn bản pháp lý về quản lý và khai thác thơng mại
Đây là những cơ sở rất quan trọng, những phơng tiện mấu chốt để các cơ quan, doanh nghiệp dựa vào đó để phối hợp quản lý cũng nh hoạt động kinh
doanh, khai thác nhng trên thực tế hệ thống văn bản này còn thiếu rất nhiều,
cha có hệ thống đồng bộ

3. Tính hữu hình


+ Toàn bộ hệ thống nhà ga tại Cảng hàng không Nội Bài còn mang tính chất chắp vá, tạm bợ, thiếu một qui hoạch tổng thể có tính chiến lợc.
+ Các nhà ga hành khách, kho hàng hoá, sân đỗ phơng tiện phục vụ tàu bay, sân đỗ ô tô mất cân đối nghiêm trọng giữa diện tích sử dụng với lu lợng
hành khách đang gia tăng tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.
+ Chất lợng, kiến trúc nhà ga hành khách không đảm bảo tiêu chn phơc vơ cđa mét nhµ ga qc tÕ.
+ Thiết bị nhà ga hành khách, kho hàng hoá lạc hậu, không đồng bộ do nhiều nớc sản xuất. Thiết bị dự phòng, phụ tùng thay thế không đảm bảo an
toàn và hiệu quả phục vụ theo tiêu chuẩn của nhµ ga quèc tÕ. Sinh viên: Dương Thị Thu Hà
24
+ Công tác quản lý còn nhiều điểm cha phù hợp, chồng chéo qua nhiều cấp quản lý làm cho quá trình tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng và vận hành
cha đồng bộ, ảnh hởng tới hiệu quả hoạt động chung của Cảng hàng không Nội Bài.
Về công tác quản lý trang thiết bị Hiện tại công tác quản lý trang thiết bị tại Cảng hàng không còn cha
đồng bộ và thiếu chặt chẽ. Đặc biệt công tác xây dựng và quản lý hồ sơ trang thiết bị Cảng hàng không cha thực sự khoa học còn thiếu, thậm chí không có.
Về công tác y tế, vệ sinh phòng dịch và kiểm dịch Hiện tại cha có vị trí thích hợp cho lực lợng thực hiện chức năng kiểm
dịch động thực vật. Công tác kiểm dịch đợc thực hiện bằng trang thiết bị còn thô sơ, giản đơn, chủ yếu bằng các giác quan. Các biện pháp phòng dịch, vệ
sinh môi trờng cha đảm bảo.

4. Sự thấu cảm và tinh thần trách nhiệm


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (47 trang)

×