1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Hàng rào phi thuế quan Trợ cấp xuất khẩu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (405.36 KB, 90 trang )


Đây là loại thuế gián thu đánh vào hàng hoá xuất nhập khẩu khi qua lĩnh vực thuế quan của một nước. Nhà nước sử dụng công cụ thuế quan nhằm hai mục
tiêu: Một là, quản lý XNK, nâng cao hiệu quả hoạt động ngoại thương, góp phần bảo vệ sản xuất và hướng dẫn tiêu dùng; hai là, tăng thu ngân sách. Mặc dù,
trong những năm gần đây, vai trò của thuế trong thương mại quốc tế đang bị giảm dần ở các nước chậm phát triển, song khoản thu về thuế trong thương mại
quốc tế vẫn chiếm vị trí đáng kể, đặc biệt là thuế XNK. Hiện nay, nó vẫn là cơng cụ được sử dụng rộng rãi nhất trong chính sách thương mại của Chính phủ các
nước. Đối với một nền kinh tế quy mô nhỏ khi đánh thuế nhập khẩu sẽ không làm ảnh hưởng đến giá cả thế giới. thông thường thuế quan nhập khẩu dẫn đến
giá nội địa cao lên làm cho mớc tiêu dùng nội địa giảm đi, sản xuất trong nước có điều kiện tăng lên; do đó khối lượng hàng nhập khẩu bị giảm bớt.Thuế nhập
khẩu tạo ra sự phân phối lại thu nhập từ người tiêu dùng sản phẩm nội địa vì phải mua hàng với mức giá cao hơn sang người sản xuất trong nước vì nhận
được mức giá cao hơn , đồng thời cũng có sự phân phối lại từ các nhân tố dư thừa của một quốc gia sang các nhân tố khan hiếm của một quốc gia khác.
Chính phủ là ngườ nhận khoản thu vè thuế, còn người tiêu dùng phải chịu gánh nặng về thuế. Thuế quan nhập khẩu cũng dẫn đến sự tổn thất cho nền kinh tế do
hạn chế tự do hoá thương mại, tổn thất này gọi là chi phí bảo hộ. Hình thức phổ biến nhất hạn chế tự do hoá thương mại là thuế quan hay thuế XNK. Nó u cầu
người nhập khẩu hàng hố phải trả một tỷ lệ phần trăm cụ thể theo giá cả quốc tế cho Nhà nước.

3.2. Hàng rào phi thuế quan


Đó là những quy định hành chính phân biệt đói xử nhằm chống lại hàng hố nước ngồi và ủng hộ sản xuất nội địa. Nhà nước tuyên truyền quảng cáo
khuyên người tiêu dùng hoặc ra lệnh cho các viên chức dùng hàng hoá nội địa. Như vậy , hàng rào phi thuế quan có thể được khái quát là những khác biệt trong
những quy định hoặc tập quán của các quốc gia làm cản trở sự lưu thơng tự do của hàng hố, dịch vụ và các yếu tố sản xuất với các nước. Biện pháp hạn chế
xuất khẩu tự nguyện cũng là một trong các hình thức của hàng rào mậu dịch phi thuế quan. Thực chất đây là cuộc thương lượng mậu dịch giữa các bên để hạn
chế bớt sự xâm nhập của hàng ngoại, tạo công ăn biệc làm cho thị trường trong nước.
Theo cam kết của Việt Nam với WTO thì sẽ có khoảng hơn 13 số dòng thuế của biểu thuế phải cắt giảm, chủ yếu là các dòng có thuế suất trên 20. Một số
mặt hàng nơng sản vẫn được duy trì mức bảo hộ nhất định. Cá là một trong những mặt hàng có mức cắt giảm thuế nhiều nhất.

3.3. Trợ cấp xuất khẩu


Trợ cấp xuất khẩu là những biện pháp của Nhà nước hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu và các doanh nghiệp kinh doanh XK nhằm tăng nhanh
số lượng hàng và trị giá kim ngạch xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ. Bên cạnh những công cụ nhằm hạn chế NK còn có những cơng cụ dùng để nâng đỡ hoạt
động XK. Trợ cấp XK là những biện pháp mà Chính phủ áp dụng như trợ cấp trực tiếp hoặc cho vay với tỷ lệ lãi suất thấp hoặc là miễn thuế cho các nhà xuất
khẩu trong nước. Mặt khác, Chính phủ cũng có thể thực hiện một khoản cho vay ưu đãi đối với các bạn hàng nước ngoài để họ có điều kiện mua các sản phẩm do
nước mình sản xuất ra và để xuất khẩu ra bên ngoài. Biện pháp này thường được các nước công nghiệp phát triển áp dụng dưới danh nghĩa khoản tín dụng viện
trợ cho các nước đang phát triển vay. Việc áp dụng một khoản trợ cấp cho các nhà sản xuất trong nước sẽ làm cho
cung tăng. Lượng sản xuất ra tăng đúng bằng lượng hàng nhập khẩu giảm. Người sản xuất trong nước được lợi vì thực tế họ dược trả ở mức giá cao hơn so
với mức giá khi nhập khẩu tự do. Còn ngươi tiêu dùng thì khơng có gì thay đỏi vì họ vẫn phải trả mức giá không thay đổi như khi nhập khẩu tự do. Còn Chính
phủ thì phải gánh chịu phí trợ cấp, được tính bằng trợ cấp cho mỗi đơn vị hàng hố nhân với số lượng hàng hoá làm ra.
6
Như vậy, trợ cấp sản xuất là một cơng cụ thích hợp vì nó khơng làm biến dạng giá cả trên thị trường. Tuy nhiên Chính phủ phải trả giá cho điều đó bằng
cách cấp vốn cho sản xuất.

3.4. Tỷ giá hối đoái


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (90 trang)

×