Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

Tải bản đầy đủ - 93trang

Kế tốn xác định và phân tích kết quả kinh doanh của Công ty MEKONIMEX
27

CHƯƠNG III GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT


KHẨU CẦN THƠ

3.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU CẦN THƠ


3.1.1. Lịch sử hình thành


Cơng ty NSTPXK Cần Thơ được thành lập vào năm 1980 với tên gọi ban đầu là Công ty Hợp danh chế biến hàng nông sản thực phẩm xuất khẩu.
Ngày 06051983 căn cứ vào quyết định số 110QĐUBND tỉnh Hậu Giang cũ ban lãnh đạo đã quyết định chuyển công ty hợp danh sang hình thức quốc danh
với tên gọi là cơng ty NSTPXK Hậu Giang. Trong thời gian đầu công ty hoạt động còn bị nhiều hạn chế do cơ chế tập
trung bao cấp, bộ máy quản lý cồng kềnh kém hiệu quả mặc dù cơng ty đã có nhiều cố gắng, tích cực hoạt động. Đến năm 1986 cơ chế kinh tế được đổi mới chuyển từ
cơ chế bao cấp sang hạch toán kinh tế. Với sự thay đổi đó, Cơng ty tự thích ứng bằng cách chủ động tiếp cận nền kinh tế thị trường, từng bước nâng cao chất lượng
sản phẩm, đổi mới cơ chế quản lý và mở rộng thị trường cả trong và ngoài nước. Năm 1988 Bộ luật đầu tư được quốc hội thông qua đã tạo tiền đề phát triển
cho công ty. Hành lang pháp lý đã được mợ rộng, Cơng ty có điều kiện tiến hành tìm hiểu, đi sâu đầu tư vào thị trường nước ngoài như góp vốn liên doanh với cơng ty
Việt Sing của Hồng Cơng với tỷ lệ vốn góp là 45. Ngày 28111992 theo quyết định số 1374QĐ UBTP về việc th ành lập doanh
nghiệp nhà nước, ban hành kèm theo quy định số 338HĐBT ngày 20111991 của Bộ trưởng Bộ thương mại công nhận MEKONIMEXCLNS là một doanh nghiệp nhà
nước trực thuộc UBND tỉnh Cần Thơ, tổ chức doanh nghiệp theo hình thức quốc doanh, hạch tốn độc lập có con dấu riêng có giấy phép xuất nhập khẩu trực tiếp.
http:www.kinhtehoc.net
Kế tốn xác định và phân tích kết quả kinh doanh của Công ty MEKONIMEX
28
Ngày 28111998 Công ty ký kết thành lập liên doanh dầu khí hóa lỏng MEKONG MEKONG GAS với hai đối tác là công ty chế biến liên doanh dầu mỏ
thuộc Petro VN và STALOIC của Na Uy. Hiện nay trụ sở chính của cơng ty NSTPXK Cần Thơ đặt tại số 152- 154
đường Trần Hưng Đạo Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ với tên thương mại MEKONIMEXCLNS, tên giao dịch quốc tế là CANTHO AGRICULTURAL
PRODUCT AND FOODTUFFEXPORT COMPANY.

3.1.2. Chức năng nhiệm vụ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lịch sử hình thành

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×