Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Những thuận lợi Những khó khăn

Những thuận lợi Những khó khăn

Tải bản đầy đủ - 93trang

Kế tốn xác định và phân tích kết quả kinh doanh của Công ty MEKONIMEX
33
Qua ba năm 2006, 2007, 2008 công ty MEKONIMEX đã đạt được những thành tựu sau:
- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ qua ba năm tăng giảm không đều. Năm 2007 tăng so với năm 2006, nhưng năm 2008 lại giảm so với năm 2007.
- Có doanh thu hoạt động tài chính ổn định, lợi nhuận từ hoạt động liên doanh, từ vốn đầu tư vào doanh nghiệp đã góp phần vào lợi nhuận chung của cơng ty.
- Chi phí giá vốn hàng bán tăng nhanh qua các năm và có tốc độ tăng nhanh hơn doanh thu.
- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý cũng tăng giảm khơng đều. Mọi chi phí năm 2008 hầu như đều tăng so với năm 2007.
- Từ đó dẫn đến lợi nhuận trước thuế cũng tăng giảm không ổn định.

3.3. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2009


3.3.1. Những thuận lợi


Công ty Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Tp.Cần Thơ có nhiều thuận lợi như sau:
- Sự tăng trưởng của thành phố Cần Thơ khá cao có tác động tốt đến tất cả các ngành kinh doanh nói chung và Cơng ty Nơng Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Tp.Cần
Thơ nói riêng. - Có một lực lượng cán bộ tích cực, rất trung thành với sự nghiệp, lực lượng
này chiếm đa số, đó là lí do để giải thích cho sự tồn tại và phát triển của công ty. - Công ty nằm trên khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long – một khu vực có khí
hậu thuận lợi cho ngành nơng nghiệp mà mặt hang kinh doanh chủ yếu của công ty là hàng nông sản và các sản phẩm phục vụ cho trồng trọt.
- Cơ sở vật chất: máy móc, thiết bị, nhà xưởng được đầu tư theo yêu cầu sản xuất và đáp ứng thị hiếu khách hàng.
- Thị trường xuất khẩu ổn định. - Bộ máy tin gọn theo yêu cầu và qui mô sản xuất kinh doanh.
http:www.kinhtehoc.net
Kế tốn xác định và phân tích kết quả kinh doanh của Công ty MEKONIMEX
34
- Cung hàng nơng sản trên thế giới còn thấp hơn cầu do vậy giá cả cao sẽ có nhiều thuận lợi cho người sản xuất và các doanh nghiệp xuất khẩu Nông sản.
- Nguồn hàng Nông sản rất đa dạng đặc biệt nguồn lúa gạo hàng háo vẩn bảo đảm tốt về số lượng và chất lượng cho xuất khẩu. Nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát
triển cả về diện tích và sản lượng sẽ góp phần tiêu thụ phụ phẩm tấm cám. - Luôn giữ mối quan hệ tốt với khách hàng mua bán trong và ngồi nước, ln
giữ chữ tín trong giao dịch với các tổ chức tín dụng, ngân hàng được khách hàng đánh giá cao trong kinh doanh cũng như trong khâu thanh tốn. Từ đó từng bước
cơng ty đã tạo được uy tín kinh doanh trên thương trường trong và ngồi nước.

3.3.2. Những khó khăn


Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, bên cạnh những thuận lợi cơng ty còn gặp phải những khó khăn như sau:
- Việc nắm số liệu và phân tích hiệu quả kinh tế đơi khi chưa chính xác và chưa kịp thời.
- Bị thiếu hụt về nguồn cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác kinh doanh và khai thác thị trường.
- Sư cạnh tranh trong nội bộ ngành Nông sản sẽ quyết liệt hơn trước không chỉ về quy mô, về thị trường, về khách hàng mà cả về chất lượng, giá cả sản phẩm, chất
lượng nguồn nhân lực, trình độ tiếp nhận, xử lý thơng tin, tiếp cận Khoa học cơng nghệ nói chung và cơng nghệ ngành Nơng sản nói riêng.
- Chưa khai thác thị trường nội địa, chưa có kế hoạch kinh doanh thương hiệu, chưa có nguồn cán bộ có chun mơn về ngành hàng nơng sản và một số lĩnh vực
khác nên khó mở rơng thị trường, khai thác kế hoạch đầu tư. - Chưa có cán bộ nghiên cứu thị trường và xúc tiến thương mại, thiếu nguồn
nhân lực trẻ có trình độ có chun mơn về ngoại ngữ và Marketing. Tóm lại trong thời gian qua, quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của
công ty đã thu được một số kết quả đáng kể như tạo được uy tín với khách hang, địa bàn hoạt động được mở rộng. Bên cạnh những kết quả đạt đựợc cơng ty còn gặp
http:www.kinhtehoc.net
Kế tốn xác định và phân tích kết quả kinh doanh của Cơng ty MEKONIMEX
35
phải nhiều khó khăn và tồn tại cần giải quyết trong hoạt động kinh doanh và bán hàng.

3.3.3. Phương hướng hoạt động của công ty năm 2009


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những thuận lợi Những khó khăn

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×