Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Cải tiến sản phẩm Mở rộng thị trường

Cải tiến sản phẩm Mở rộng thị trường

Tải bản đầy đủ - 93trang

Kế tốn xác định và phân tích kết quả kinh doanh của Công ty MEKONIMEX
82

Chương 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG


TY MEKONIMEX
Trong bối cảnh như hiện nay, để khẳng định được sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trên thị trường thì vấn đề đặt ra là doanh nghiệp cần phải tổ chức và
quản lý tài chính một cách hợp lý để đem lại lợi nhuận cao nhất. Từ đó tơi xin đưa ra một số biện pháp sau:

5.1. TĂNG DOANH THU


Qua phân tích ở trên ta thấy tuy doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2008 có tăng so với năm 2007 nhưng doanh thu hàng nhập khẩu, doanh thu bán
hàng nội địa và doanh thu bán hàng của PX Gạo giảm đáng kể so với năm 2007. Điều này cho thấy đối với những lĩnh vực này công ty chưa chú trọng phát triển. Vì
vậy cần tăng doanh thu của các lĩnh vực này. Một số biện pháp cụ thể như sau:

5.5.1. Cải tiến sản phẩm


- Cần tìm đối tác cung ứng uy tín và đáng tin cậy nhằm đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm.
- Thiết kế đối với mẫu mã, kích cỡ bao bì phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, xây dụng nhãn hiệu cho sản phẩm và tiến tới xây dụng thương hiệu hàng hóa.
- Luôn phải bảo đảm ổn định chất lượng, không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm.
- Đầu tư vào vùng lúa đặc sản chất lượng cao để có sản phẩm tham gia vào thị trường nội địa và xuất khẩu sang các thị trường khó tính.
- Thay thế dần máy cũ, lạc hậu đầu tư thêm máy mới, thiết bị công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tỷ lệ thành phẩm.

5.5.2. Mở rộng thị trường


- Bên cạnh đó công ty cũng cần phải đào tạo đội ngũ cán bộ có kiến thức chuyên sâu về marketing.
http:www.kinhtehoc.net
Kế tốn xác định và phân tích kết quả kinh doanh của Công ty MEKONIMEX
83
- Bộ phận Marketing cần tiến hành nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược sản phẩm, xác định những mặt hàng chủ lực, nắm bắt nhu cầu thực tế phát sinh, đa
dạng hóa sản phẩm, thâm nhập thị trường, củng cố, mở rộng thị trường, phát huy mối quan hệ bạn hàng cũ, mở rộng tìm khách hàng mới.
- Bán sản phẩm truyền thống lẫn sản phẩm mới phù hợp với từng thị trường. Đặc biệt là cần phải tăng doanh thu hàng nhập khẩu do những mặt hàng nhập khẩu
còn nhiều hạn chế bằng cách tích cực tìm nguồn tiêu thụ cho các sản phẩm nhập
khẩu chẳng hạn như: cho nhân viên đi tiếp thị, quãng cáo,…
- Xây dựng thêm nhà kho và phân xưởng để làm cơ sở sấy và chứa cám tiến tới
việc đầu tư và xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc và gia cầm.
- Triển khai kế hoạch bán gạo thơm và đặc sản của công ty ở thị trường nội địa
như các tỉnh Miền Trung, các lâm trường,…
Ngồi ra cơng ty cần thực hiện việc giao chỉ tiêu mua và chế biến các loại gạo, giao giá thành phẩm, định tỷ lệ lợi nhuận trên vốn cho hai phân xưởng thu mua
và chế biến, gắn trách nhiệm và quyền lợi của người đứng đầu với hiệu quả hoạt
động.
Song song với việc tăng doanh thu thì việc tiết kiệm chi phí cần được quan
tâm nhiều hơn. 5.2.
TIẾT KIỆM CHI PHÍ
Nhìn chung chi phí của cơng ty ln biến động và có xu hứơng tăng nhanh. Năm 2008 tổng chi phí của cơng ty tăng 80,49 so với năm 2007, trong đó chi phí
tài chính tăng đến 424,61, giá vốn hàng bán tăng 86,78 và chi phí bán hàng cũng tăng 24,61 so với năm 2007. Do đó cơng ty nên có biện pháp tích cực tiết kiệm chi
phí, đặc biệt là những chi phí tăng nhanh. Cụ thể, công ty cần kiểm sốt và tính riêng từng loại chi phí, so sánh qua các thời kỳ để tiết kiệm những chi phí khơng
hợp lý:

5.2.1. Tiết kiệm chi phí giá vốn hàng bán


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cải tiến sản phẩm Mở rộng thị trường

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×