Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
Tiết kiệm chi phí giá vốn hàng bán Giảm bớt chi phí hoạt động tài chính Tiết kiệm chi phí bán hàng

Tiết kiệm chi phí giá vốn hàng bán Giảm bớt chi phí hoạt động tài chính Tiết kiệm chi phí bán hàng

Tải bản đầy đủ - 93trang

Kế tốn xác định và phân tích kết quả kinh doanh của Công ty MEKONIMEX
83
- Bộ phận Marketing cần tiến hành nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược sản phẩm, xác định những mặt hàng chủ lực, nắm bắt nhu cầu thực tế phát sinh, đa
dạng hóa sản phẩm, thâm nhập thị trường, củng cố, mở rộng thị trường, phát huy mối quan hệ bạn hàng cũ, mở rộng tìm khách hàng mới.
- Bán sản phẩm truyền thống lẫn sản phẩm mới phù hợp với từng thị trường. Đặc biệt là cần phải tăng doanh thu hàng nhập khẩu do những mặt hàng nhập khẩu
còn nhiều hạn chế bằng cách tích cực tìm nguồn tiêu thụ cho các sản phẩm nhập
khẩu chẳng hạn như: cho nhân viên đi tiếp thị, quãng cáo,…
- Xây dựng thêm nhà kho và phân xưởng để làm cơ sở sấy và chứa cám tiến tới
việc đầu tư và xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc và gia cầm.
- Triển khai kế hoạch bán gạo thơm và đặc sản của công ty ở thị trường nội địa
như các tỉnh Miền Trung, các lâm trường,…
Ngồi ra cơng ty cần thực hiện việc giao chỉ tiêu mua và chế biến các loại gạo, giao giá thành phẩm, định tỷ lệ lợi nhuận trên vốn cho hai phân xưởng thu mua
và chế biến, gắn trách nhiệm và quyền lợi của người đứng đầu với hiệu quả hoạt
động.
Song song với việc tăng doanh thu thì việc tiết kiệm chi phí cần được quan
tâm nhiều hơn. 5.2.
TIẾT KIỆM CHI PHÍ
Nhìn chung chi phí của cơng ty ln biến động và có xu hứơng tăng nhanh. Năm 2008 tổng chi phí của cơng ty tăng 80,49 so với năm 2007, trong đó chi phí
tài chính tăng đến 424,61, giá vốn hàng bán tăng 86,78 và chi phí bán hàng cũng tăng 24,61 so với năm 2007. Do đó cơng ty nên có biện pháp tích cực tiết kiệm chi
phí, đặc biệt là những chi phí tăng nhanh. Cụ thể, công ty cần kiểm sốt và tính riêng từng loại chi phí, so sánh qua các thời kỳ để tiết kiệm những chi phí khơng
hợp lý:

5.2.1. Tiết kiệm chi phí giá vốn hàng bán


Để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm công ty cần sử dụng một số biện pháp sau đây:
http:www.kinhtehoc.net
Kế tốn xác định và phân tích kết quả kinh doanh của Công ty MEKONIMEX
84
- Cải tiến cơng nghệ, máy móc để giảm tỷ lệ phụ phẩm, tăng tỷ lệ thành phẩm. - Giảm giá mua nguyên liệu bằng cách tìm và mua nguồn hàng nội địa sẽ có
giá rẻ hơn khi nhập khẩu nhưng vẫn đảm bảo chất lượng từ đó sẽ làm giảm giá vốn hàng xuất khẩu, tăng khả năng cạnh tranh.
- Sử dụng tối đa phương tiện vận tải để giảm bớt chi phí vận chuyển bằng cách chuyên chở một hoặc nhiều mặt hàng trên cùng tuyến đường.

5.2.2. Giảm bớt chi phí hoạt động tài chính


Đặc biệt là chi phí lãi vay và chí phí bán ngoại tệ do trong năm 2008 cả hai loại chi phí này có tỷ trọng khá cao 43,75 và 44,36 trong tổng chi phí tài chính
và có tốc độ tăng tương đối nhanh bằng cách: - Liên kết, thu hút vốn đầu tư của các tổ chức kinh tế trong và ngồi để giảm
chi phí hoạt động tài chính. - Tổ chức các lớp học bồi dưỡng nhằm bổ sung, nâng cao trình độ chun mơn
của cán bộ, tạo điều kiện cho họ cập nhật thông tin nhanh và chính xác hơn đặc biệt là trong thị trường ngoại tệ để việc mua bán, thanh toán quốc tế của công ty đạt hiệu
quả hơn để giảm bớt các khoản lỗ phát sinh.

5.2.3. Tiết kiệm chi phí bán hàng


- Công ty cần giảm bớt chi phí bán hàng bằng cách quản trị chặt chẽ các chi phí phát sinh trong q trình bán hàng như: chi phí bảo quản, chi phí vận chuyển,…
đặc biệt là quản lý chặt chẽ chi phí vật liệu bao bì bảo quản kỹ, giảm bớt lượng tồn kho hơn để tránh hư hại, ẩm mốc,… do trong năm chi phí này tăng cao 71,8 so
với năm 2007. - Trong thời gian tới, công ty nên giảm dần sự lệ thuộc vào trung gian mơi giới
chủ động hơn trong cơng tác tìm kiếm khách hàng. Ngồi ra cơng ty nên sắp xếp, tổ chức lại bộ phận máy, lao động ngày càng
tinh gọn và có hiệu quả, xây dựng quy chế chỉ tiêu nội bộ tránh lãng phí.
http:www.kinhtehoc.net
Kế tốn xác định và phân tích kết quả kinh doanh của Cơng ty MEKONIMEX
85

Chương 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiết kiệm chi phí giá vốn hàng bán Giảm bớt chi phí hoạt động tài chính Tiết kiệm chi phí bán hàng

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×