1. Trang chủ >
  2. Khoa Học Tự Nhiên >
  3. Môi trường >

Nguồn nhiễm bẩn từ đô thị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.26 MB, 69 trang )


Hình 2.1. Các nguồn gây ơ nhiễm mơi trường nước

6.2.1. Nguồn gốc nhân tạo


Nguồn nhiễm bẩn ảnh hưởng đến chất lượng nước có liên quan mật thiết với việc sử dụng nước của con người, bao gồm:

6.2.1.1. Nguồn nhiễm bẩn từ đô thị


Bảng 2.1. Một số tác nhân gây ô nhiễm môi trường nước
TT Tác nhân ô nhiễm
Tải lượng gngườingày
1 2
3 4
5 6
7 8
9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 BOD
5 20
nhu cầu ôxy nhi sinh học COD nhu cầu ôxy hóa học
Tổng chất sắt Chất rắn lơ lững
Rác vơ cơ kích thước0,2mm Dầu mỡ
Kiềm theo CaCO
3
Cl
-
Tổng Nitơ theo N Nitơ hữu cơ
Amoni tự do Nitrit NO
2 -
Nitrat NO
3 -
Tổng phốtpho P vô cơ
P hữu cơ Kali theo K
2
O Vi khuẩn trong 100ml nước thải
Coliform Fecal streptococus
45-54 1,6-1,9xBOD
5 20
170-220 70-145
5-15 10-30
20-30 4-8
6-12 0,4 tổng N
0,6 tổng N -
- 0,8-4
0,7 tổng P 0,3 tổng P
2,0-6,0 10
9
-10
10
10
6
-10
9
10
5
-10
6
Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước
Tự nhiên - Lũ, lụt
- Phân huỷ xác động thực vật trong môi
trường nước. - Phú dưỡng tự nhiên.
- Các hiện tượng ô nhiễm nước ngầm do nguyên
nhân tự nhiên như Asen, dầu mỏ…
Nhân tạo - Công nghiệp: công
nghiệp thực phẩm, chế biến, hố chất, luyện kim,
khống sản,... - Nơng nghiệp: nhiễm bẩn
bởi hoá chất bảo vệ thực vật, phú dưỡng…
- Sinh hoạt và dịch vụ: nước thải sinh hoạt khu đô
thị, khu dân cư, các ngành dịch vụ…
21 22
23 24
Salmonella typboss Đơn bào
Trứng giun Siêu vi khuẩn
10-10
4
Đến 10
3
Đến 10
3
10
2
-10
4
- Nguồn nhiễm bẩn dưới dạng lỏng
Nguồn nước thải ở các đô thị từ sinh hoạt, công nghiệp, các hoạt động kinh tế xã hội và từ dòng chảy do mưa tạo ra. Phần lớn các nguồn nước này được xử lý ở những mức độ
khác nhau trước khi thải vào nguồn nước mặt. - Do sự rò rỉ của hệ thống cống thải nước
Thơng thường hệ thống thải nước phải kín, nhưng do các hoạt động của con người như đào bới, để các vật năng trên hệ thống thải hoặc xe cộ đi lại, các điều kiện tự nhiên như
sạt lở đất, rễ cây đâm vào...làm cho hệ thống nước thải bị rạn nứt hoặc vỡ ra và nước vừa thấm vào đất vừa chảy tràn trên bề mặt đất. Sự rò rĩ của hệ thống nước thải mang theo các
hợp chất vô cơ, hữu cơ, các vi khuẩn độc hại với nồng độ cao vào nguồn nước. ại các khu cơng nghiệp, việc rò rỉ sẽ mang theo các kim loại nặng ất nguy hiển như As, Cd, Cr, Cu,
Hg...đi vào nguồn nước ngầm. - Chất thải dưới dạng rắn
Chất thải dưới dạng rắn là một nguồn gây ô nhiễm cho nước mặt và nước ngầm. Thông thường nước thải bao gồm các chất rắn được thải ra mặt đất, các vùng đất này nếu
có các khe nứt thì phần lớn các chất thải, cặn bã dưới dạng rắn sẽ theo nước thải tích đọng vào đất và đi xuống nước ngầm làm giảm chất lượng nước.

6.2.1.2. Nguồn nhiễm bẩn do các hoạt động công nghiệp


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (69 trang)

×