1. Trang chủ >
  2. Khoa Học Tự Nhiên >
  3. Môi trường >

Những chất gây ơ nhiễm khơng khí

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.26 MB, 69 trang )


Ơ NHIỄM KHƠNG KHÍ

7.1. Khái niệm chung về ơ nhiễm khơng khí


Chúng ta khơng được biết thành phần của khơng khí sạch. Nhân loại đã sống trên hành tinh này hàng nghìn năm và gây ảnh hưởng đến thành phần của khơng khí khí quyển
thơng qua những hoạt động của mình trước khi chúng ta có khả năng đo đạc thành phần của nó một cách khả dĩ.
Khơng khí là một sự pha trộn phức tạp được tạo bởi nhiều hóa chất thành phần. Những thành phần cơ bản của khơng khí là:
- Nitơ N2 chiếm khỏang 78 , - Oxi O2 khỏang 21 và hơi nước H
2
O. Trong khơng khí, Nitơ và Ơxy chiếm khoảng 99,
- Một phần trăm còn lại bao gồm những số lượng vết của những chất khí như: Cacbonic CO
2
, Metan CH
4
, Hydro H
2
, Argon Ar và Heli He… Ơ nhiễm khơng khí là sự có mặt một chất lạ hoặc một sự biến đổi quan trọng trong
thành phần khơng khí, làm cho khơng khí khơng sạch hoặc gây ra sự toả mùi, có mùi khó chịu, giảm tầm nhìn xa do bụi.

7.2. Những chất gây ơ nhiễm khơng khí


Về lý thuyết, khơng khí đã luôn bị ô nhiễm tới một mức độ nào đó. Hiện tượng tự nhiên như núi lửa, bão, gió, sự phân hủy của thực vật và động vật, và thậm chí những chất
sol khí được phát thải từ đại dương làm ơ nhiễm khơng khí. Mặc dù vậy, những chất gây ô nhiễm mà chúng ta thường đề cập tới khi nói về sự ơ
nhiễm khơng khí là những gì phát sinh như từ các hoạt động của con người. Một chất có thể được xem là chất gây ơ nhiễm khơng khí khi hàm lượng của nó đủ cao, gây tác động
đến môi trường. Những tác động này có thể là những tác động đến sức khỏe hoặc phúc lợi:
- Một chất gây ơ nhiễm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, thực vật và động vật.
- Chất gây ơ nhiễm có thể cũng ảnh hưởng đến những vật chất không sống như sơn phủ, kim loại và cơng trình.
Tác động tới mơi trường được định nghĩa như một sự thay đổi có hại đo được - hay
có thể nhận biết được - kết quả của sự tiếp xúc với chất gây ô nhiễm không khí. Các hoạt động của con người làm thay đổi thành phần ban đầu của khơng khí.
Những hoạt động của động cơ đốt trong, sự đốt cháy của các nhiên liệu hố thạch và các q trình sản xuất của con người đã thay đổi thành phần cấu thành của khơng khí bằng việc
thải vào bầu khí quyển nhiều chất gây ơ nhiễm. Theo ước tính có hàng trăm chất gây ơ nhiễm khơng khí.
Khơng khí xung quanh: là khơng khí khơng bị giới hạn bởi các cơng trình, mọi
ngườ đều trực tiếp hít thở và tiếp xúc với nó. Là bất kỳ phần vơ hạn nào của khí quyển.
Khơng khí bên trong: là phần khí quyển bị giới hạn bởi các cơng trình, sự hít thở
và tiếp xúc với nó cũng giới hạn trong phạm vi một nhóm người.
Hai dạng cơ bản của các chất gây ơ nhiễm khơng khí là dạng khí và dạng sol khí : - Sol khí, là các hạt vật chất ở dạng rắn và lỏng có kích thước nhỏ như: bụi, khói,
cát, phấn hoa, sương mù, tro bay. - Dạng khí bao gồm những chất như: khí oxyt cacbon CO, Sunfua dioxit SO
2
, oxyt nitơ NO
2
và những hợp chất hữu cơ hay dễ bay hơi VOCs . . . Những chất gây ơ nhiễm có thể cũng được phân loại thành những chất gây ô nhiễm sơ
cấp hoặc chất gây ô nhiễm thứ cấp:
+ Một chất gây ô nhiễm sơ cấp, là chất ô nhiễm được phát thải vào trong khí quyển trực tiếp từ nguồn thải chất gây ơ nhiễm đó và giữ ngun dạng hóa học của
nó trong khí quyển. + Chất gây ơ nhiễm thứ cấp, được hình thành bởi những phản ứng trong khí quyển
của chất gây ô nhiễm sơ cấp ban đầu.
Các chất và tác nhân gây ơ nhiễm khơng khí:
+ Các loại oxit như: NO, NO
2
, SO
2
, CO, H
2
S và các loại khí halogen clo, brom, iơt.
+ Các hợp chất flo. + Các chất tổng hợp ête, benzen.
+ Các chất lơ lửng bụi rắn, bụi lỏng, bụi vi sinh vật, nitrat, sunfat, các phân tử cacbon, sol khí, muội, khói, sương mù, phấn hoa.
+ Các loại bụi nặng, bụi đất, đá, bụi kim loại như đồng, chì, sắt, kẽm, niken, thiếc, cađimi...
+ Khí quang hố như ozơn, FAN, FB2N, NOX, anđehyt, etylen... + Chất thải phóng xạ.
+ Nhiệt độ. + Tiếng ồn.
Phân loại chất gây ơ nhiễm khơng khí:
Những chất gây ơ nhiễm khơng khí còn được phân loại hơn nữa dưới góc độ tác hại
của chúng: Những chất gây ơ nhiễm Tiêu chuẩn là những chất gây ơ nhiễm vừa có tính phổ biến vừa có hại đối với sức khoẻ và phúc lợi con người.
Những chất gây ô nhiễm không khí nguy hại là những chất gây ơ nhiễm mà được
biết hay nghi ngờ gây ra ung thư, hay gây hại nghiêm trong cho sức khỏe như những hiệu ứng tái sản xuất hay những khuyết tật bẩm sinh,
Trong TCVN 5938:2005 quy định hàm lượng tối đa cho phép của 36 chất trong danh mục một số chất độc hại trong khơng khí.
Tiêu chuẩn chất lượng khơng khí xung quanh TCVN 5937-2005 Đơn vị tính:µgm
3
Chất gây ơ nhiễm Trung bình h
Trung bình 8h Trung bình 8h T. bình năm
Diơxit lưu huỳnh SO
2
350 -
125 50
Oxít các-bon CO 3000
1000 -
- Oxit nitơ NO
2
200 -
- 40
Ơ zơn O
3
180 120
80 -
Tổng bụi TSP 300
- 200
140 Bụi nhỏ ≤10µm PM 10
- -
150 50
Chi Pb -
- 1.5
0.5
7.3. Các nguồn gây ơ nhiễm khơng khí 7.3.1. Nguồn tự nhiên

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (69 trang)

×