1. Trang chủ >
  2. Khoa Học Tự Nhiên >
  3. Môi trường >

Mục tiêu của ISO Thành tích của ISO

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.26 MB, 69 trang )


- Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000. - Một ví dụ khác nữa là hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000.
Những tiêu chuẩn này khơng liên quan với những gì mang tính tuyệt đối, nhưng liên
quan đến cách thức làm thế nào để thiết lập và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng và mơi trường.

9.2.1.3. Vai trò của tiêu chuẩn hóa


- Tiêu chuẩn rất quan trọng trong một xã hội hiện đại. - Một tiêu chuẩn được chuẩn hoá càng nhiều, được chấp nhận và sử dụng ở nhiều
nơi thì lợi ích mang lại sẽ càng nhiều. - Việc chấp nhận các tiêu chuẩn rộng rãi dẫn đến việc sử dụng hiệu quả tài nguyên
cho sản xuất hơn, dẫn đến có nhiều cạnh tranh quốc tế hơn từ đó đưa đến chi phí thấp hơn cho người tiêu dùng.
- Sự khác biệt giữa tiêu chuẩn quốc gia và khu vực thường dẫn đến sự bất lợi cho các nhà cạnh tranh từ đó khiến người tiêu dùng phải chịu giá cao hơn.
9.2.2. Tổ chức thế giới về tiêu chuẩn hóa ISO 9.2.2.1. Lịch sử ISO
ISO được thành lập năm 1947, trụ sở chính tại Geneve Thụy Sỹ. Hiện nay có 136 nước thành viên, đại diện của mỗi nước là một cơ quan Tiêu chuẩn Quốc gia, trong đó có
91 nước là thành viên chính thức, 34 nước là quan sát viên và 11 nước là các thành viên khơng chính thức.
Việt Nam Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam – TCVN là thành viên chính thức của ISO.

9.2.2.2 Mục tiêu của ISO


Mục tiêu của ISO là thúc đẩy sự thống nhất và tiêu chuẩn hóa các tiêu chuẩn thiết kế và thực hiện trên toàn thế giới, với mục đích là cải thiện độ an tồn của việc ứng dụng các
sản phẩm và hỗ trợ cho sự trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa các quốc gia. Vì ISO mang tính đa quốc gia nên tổ chức này cũng nỗ lực tăng cường sự hợp tác trong lĩnh vực tri thức,
khoa học, kỹ thuật và kinh tế.
Cần chú ý rằng ISO không phải là chủ viết tắt tiếng Anh của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế, mà xuất phát từ tiếng Hy Lạp. “ISOS”, có nghĩa là đồng nhất như trong các
từ isobar- đẳng áp, isotherm- đẳng nhiệt, isosceles- tam giác cân, isotope- chất đồng vị, isometric- cùng kích thước, isomer- chất đồng phân.
Tổ chức ISO được thành lập với mục đích là xây dựng các tiêu chuẩn hay việc áp dụng một cách nhất quán và bình đẳng các thủ tục. Sử dụng từ ‘ISO’ để tránh khả năng
xuất hiện nhiều cách viết tắt khác nhau tên của tổ chức này khi dịch sang những ngơn ngữ khác nhau.

9.2.2.3. Thành tích của ISO


ISO đã ban hành hơn 13.000 tiêu chuẩn tính đến cuối năm 2000. Hầu hết các tiêu chuẩn này áp dụng cho ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ, hay đo lường. Một số các
chuẩn mực được biết đến liên quan tới:
- Tốc độ phim chụp như ISO 100, 200, 400, - Độ dầy và kích thước thống nhất của thẻ điện thoại và thẻ tín dụng,
- Thiết kế xốy tròn ốc tiêu chuẩn của đinh vít và bu lơng có thể sử dụng trên toàn thế giới,
- Cỡ giấy tiêu chuẩn sử dụng trong văn phòng ví dụ cở A
4
, cở leter, cỡ legal - Có số ISBN bên trong bìa trước của mỗi cuốn sách để mô tả cuốn sách theo chủ
đề và từ khóa nhất định, đây là một qua định của ISO, - Nhiều thủ tục lấy mẫu phân tích mơi trường
Hai nhóm Tiêu chuẩn ISO ban hành gần đây thể hiện sự khác biệt với các trọng tâm
và thể thức của ISO truyền thống: - Nhóm tiêu chuẩn ISO 9000 về Hệ thống Chất lượng được ban hành vào năm
1987 và được sửa đổi năm 1994 và năm 2000. - Nhóm tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14000 lần đầu tiên được
công bố năm 1996 và được xem xét lại năm 2001, sửa đổi năm 2004. Cả hai nhóm tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho tất cả ccs loại hình tổ chức và chỉ rõ
các yêu cầu cho khung hệ thống quản lý. Ngược lại với các Tiêu chuẩn ISO truyền thống, cả hai nhóm tiêu chuẩn ISO 9000
và ISO 14000 khơng đưa ra các tiêu chuẩn dưới dạng con số cụ thể và định tính. 9.2.3. Nhóm tiêu chuẩn ISO 14000
9.2.3.1. Sự ra đời của ISO 14000
Ghi nhận sự thành công của việc phát triển tiêu chuẩn ISO 9000 - hệ thống quản lý chất lượng, Tổ chức tiêu chuẩn hoá Quốc tế ISO được đề nghị tham dự Hội nghị về mơi
trường và phát triển năm 1992 còn gọi là Hội nghị thượng đỉnh về trái đất ở Rio de Janeiro.
Trong suốt năm 1991, ISO cùng với hội đồng quốc tế về kỹ thuật thiết lập nhóm tư vấn chiến lược về môi trường SAGE với sự tham dự của 25 nước.
SAGE cho rằng việc nhóm ISO xây dựng tiêu chuẩn quản lý môi trường quốc tế và các công cụ thực hiện và đánh giá là rất thích hợp.
ISO đã cam kết thiết lập tiêu chuẩn quản lý môi trường quốc tế tại hội nghị thượng đỉnh tại Rio de Janeiro năm 1992.

9.2.3.2. Sự hình thành nhóm tiêu chuẩn ISO 14000


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (69 trang)

×