1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.25 MB, 78 trang )


ĐỒ ÁN TỐT NGIỆPtiếp tục tiếp diễn thì những tổn hại mà nó gây ra còn lớn hơn rất nhiều và ảnh hưởng

nghiêm trọng đến các thế hệ tương lai sau này.

Nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt ở khu vực còn thiếu và không đảm bảo chất

lượng, thu nhập của người dân lại thấp. Điều này, trả lời cho câu hỏi vì sao trước thực

trạng nước thải ô nhiễm của nhà máy nằm gần sông Cái nhưng người dân vẫn sử dụng

nước sông cho sinh hoạt hằng ngày. Vì vậy, khoá luận đề nghị hệ thống cấp nước sinh

hoạt của chính quyền sớm được thực hiện ở khu vực này.

Tìm hiểu thực trạng và tình hình kinh tế xã hội của vùng, đề tài đưa ra một số

kiến nghị:

Sở tài nguyên môi trường tỉnh Ninh Thuận nên kiểm tra thường xuyên và đo

nồng độ chất ô nhiễm có trong nước thải tinh bột mì.

Kiểm tra định kỳ 3 tháng 1 lần, tiến hành thu phí nước thải theo nghị định

67/2003/NĐ - CP của Chính Phủ.

Nhà máy nên cải tiến hệ thống xử lý nước thải, xử lý nước thải trước khi thải ra

nguồn tiếp nhận. Sử dụng phế phẩm EM để khử mùi hôi thối đảm bảo vệ sinh cho

người dân trong khu vực lân cận.

Nếu tình trạng ô nhiễm vẫn cứ tiếp tục, chính quyền địa phương nên có những

biện pháp như phạt hành chính, nghiêm cấm nhà máy hoạt động, hoặc di dời nhà máy

cách xa khu dân cư.TRANG

66ĐỒ ÁN TỐT NGIỆPTRANG

67ĐỒ ÁN TỐT NGIỆPTÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hoàng Hưng - Con người và môi trường-Trường Đại Học Kỹ Thuật Công

Nghệ Tp.HCM.

2. Lâm Vĩnh Sơn - Bài giảng xử lý nước thải- Trường Đại Học Kỹ Thuật Công

Nghệ Tp.HCM.

3. Nguyễn Văn Phước – Xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiêp bằng phương

pháp sinh học – NXB Xây dựng, Hà Nội, 2007.

4. Hoàng Huệ - Xử lý nước thải - NXB Xây Dựng, Hà Nội, 1996.

5. Trần Hiếu Nhuệ – Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học – Trường Đại

Học Xây Dựng Hà Nội, 1990.

6. Hoàng Đức Liên, Tống Ngọc Tuấn, 2003 - Kỹ Thuật Và Thiết Bị Xử Lý

Chất Thải Bảo Vệ Mơi Trường. Nhà xuất bản Nông Nghiệp.

7. Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường, Dự Án MTVN – CAMADA. Quan Trắc

Nước Thải Cơng Nghiệp. Nh xuất bản Khoa Học V Kỹ Thuật.

8. Lâm Minh Triết, Lê Thanh Hải, 2008. Giáo trình Quản lý chất thải nguy hại.

NXB Xây DựngTRANG

68ĐỒ ÁN TỐT NGIỆPPHỤ LỤCỐng xả khí khẩn cấpĐài nướcCổng công tyQuạt cung cấp khíLò đốtĐường ống dẫn nước thảiTRANG

69Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (78 trang)

×