1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >

§iỊu trÞ chøng hun vùng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.05 MB, 100 trang )


1.2.3. Điều trị chứng huyễn vựng


Y học cổ truyền đã có nhiều phơng pháp điều trị chứng huyễn vựng. 1.2.3.1. Phơng pháp dùng thuốc
Cảnh Nhạc toàn th nói Nếu huyễn vựng do hoả nên thanh hoả, do đàm nên thanh đàm, do khí nên thuận khí[89].
ở ngời trung niên trở lên, can dơng thợng nghịch hoá phong, nên thờng là trong phong có huyễn. Nguyên tắc điều trị của YHCT đã nói rõ: cấp trị tiêu,
hoãn trị bản. Bệnh cấp thờng Biểu đồ hiện chứng thực, trớc hết phải trị tiêu,
pháp thờng chọn là: tức phong, tiềm dơng, thanh hoả, hoá đàm; Bệnh hoãn thuộc h chứng khi điều trị phải tập trung vào gốc, pháp thờng dùng là bổ khí
huyết, ích can thận, kiện tỳ, hoá đàm. Nếu tiêu thực bản h cùng xuất hiện, căn cứ vào diễn biến của từng bệnh nhân để chọn phơng pháp điều trị cụ thể và th-
ờng dùng Bình can tức phong, t âm tiềm dơng, trừ đàm hoá trọc, hoạt huyết lợi thuỷ. Cụ thể: pháp điều trị thờng dùng ở các thể của chứng huyễn vựng[70]:
- Thể can dơng thợng cang: pháp điều trị là T âm tiềm dơng với bài Thiên ma câu đằng ẩm gia giảm.
- Thể đàm trọc trung trở: pháp điều trị là Kiện tỳ, hoá đàm với bài Bán hạ bạch truật thiên ma thang.
- Thể thận tinh bất túc: pháp điều trị là Bổ thận t âm với bài Kỷ cúc địa hoàng hoàn.
- Thể khí huyết đều h: pháp điều trị là Bổ tâm dỡng huyết kiện tỳ với bài Quy tỳ thang.
1.2.3.2. Phơng pháp không dùng thuốc Châm cứu, khí công, dỡng sinh đã d
ợc dùng để điều trị chứng huyễn
vựng từ lâu trong đó châm cứu đợc sử dụng khá nhiều. + Cơ chế châm cứu theo YHHĐ [11].
- Châm cứu là một kích thích gây ra một cung phản xạ mới: Các kích thích ở da cơ tạo thành các luồng xung động truyền vào tuỷ lên não, từ não
xung động chuyển tới cơ quan đáp ứng hình thành cung phản xạ mới.
- Hiện tợng chiếm u thÕ cña Utomsky: Trong cïng mét thêi gian, ë mét nơi nào đó của hệ thần kinh trung ơng vỏ não, nếu hai luồng xung động của
hai kích thích khác nhau đa tới, kích thích nào có cờng độ mạnh hơn sẽ có tác dụng kéo các xung động của kích thích kia về nó và kìm hãm, tiến tới dập tắt
kích thích kia. - Sự phân chia tiết đoạn thần kinh và sự liên quan giữa các tạng phủ đối
với các vùng cơ thể do tiết đoạn chi phối: Thần kinh tuỷ sống có 31 đôi dây, mỗi đôi chia ra lµm 2 ngµnh tríc vµ sau chi phèi vận động và cảm giác một
vùng cơ thể gọi là một tiết đoạn. Khi nội tạng có bệnh, ngời ta thấy có sự tăng cờng cảm giác vùng da cùng tiết đoạn với nó, nh cảm giác đau, thay đổi điện
sinh vật Hiện t
ợng này xảy ra do những sợi thần kinh giao cảm bị kích thích, xung động động dẫn truyền vào tuỷ sống, gây ra những thay đổi về cảm giác ở
vùng da. Mặt khác những kích thích giao cảm làm co mạch, sự cung cấp máu ở vùng da ít đi và làm điện trở ở da giảm xuống gây ra những thay đổi về điện
sinh vật. Trên cơ sở này Zankharin Liên Xô và Head Anh đã thiết lập đợc một
giản đồ về sự liên quan giữa vùng da và nội tạng và đây cũng là nguyên lý chế tạo các máy do điện trở da và máy đo kinh lạc
Vai trò của thể dịch, nội tiết và các chất trung gian thần kinh: Từ năm 1973 nhiều thực nghiệm đã chứng minh đợc trong châm cứu và đỉnh cao của nó là
châm tê, ngoài vai trò của thần kinh còn có vai trò của thể dịch tham gia trong quá trình giảm đau và nâng cao ngỡng chịu đau. Có nhiều thảo luận về các chất
này. Có thể là: Acetylcholin, Monomin Cathecolamin, 5 hydroxyptamin c¸c chÊt peptit c¸c chÊt monoxit, morphinelike - quan trọng nhất là Endorphine -
chất giảm đau. 27
+ Cơ chế châm cứu theo học thuyết YHCT[11 Sự mất thăng bằng âm dơng sẽ phát sinh ra bệnh tật, châm cứu có tác dụng
điều hoà âm dơng. Bệnh tật phát sinh làm rối loạn hoạt động bình thờng của hệ kinh lạc, châm
cứu cơ bản là điều hoà cơ năng hoạt động của hệ kinh lạc.
1.3. Khái niệm về huyệt, kinh lạc, điện sinh học tại huyệt [11][51] 1.3.1. Huyệt

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (100 trang)

×