1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG CHO VAY BẤT ĐỘNG SẢN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (483.83 KB, 77 trang )


Tác động trên xảy ra và lây lan trong toàn bộ thò trường bất động sản dẫn đến hàng loạt những rủi ro mang tính chất hệ thống: Thò trường bất động
sản đóng băng, nhà đầu tư thua lỗ, ngân hàng đứng trước nguy cơ mất vốn, ảnh hưởng xấu đến thò trường tiền tệ-ngân hàng và cả nền kinh tế.

1.4. KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG CHO VAY BẤT ĐỘNG SẢN


1.4.1 NỘI DUNG


Kiểm soát rủi ro trong cho vay bất động sản là kiểm soát chất lượng tín dụng của tất cả các khoản vay đầu tư vào bất động sản. Như vậy, để kiểm
soát được những rủi ro cho vay bất động sản bao gồm cả nguyên nhân chủ quan và khách quan, các NHTM phải dựa trên các cơ sở sau:
- Kiểm soát khả năng rủi ro mang lại từ phía khách hàng vay: Thông qua việc thẩm đònh các điều kiện để cho vay đối với khách hàng. Cụ thể các
khách hàng phải đáp ứng các điều kiện sau: + Có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự
+ Có mục đích vay vốn hợp pháp + Có tình hình tài chính lành mạnh hoặc có khả năng trả nợ
+ Có phương án kinh doanh khả thi + Thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo tiền vay theo quy đònh của
pháp luật và của NHTM; + Ngoài ra đối với khách hàng vay đầu tư bất động sản các NHTM cần
phải có sự phân biệt rõ đối tượng vay để phục vụ cho nhu cầu nhà ở thực sự hay đầu cơ để từ đó đề xuất các điều kiện tín dụng thích hợp;
- Các NHTM phải dựa vào quy mô và khả năng kiểm soát rủi ro của mình để xây dựng các chiến lược cho vay bất động sản phù hợp: Trên cơ sở
cân đối quy mô, tỷ trọng vốn huy động ngắn hạndài hạn của mình , các
NHTM xây dựng các sản phẩm cho vay bất động sản với thời hạn phù hợp. Tỷ trọng lớn về huy động tiền gửi với thời hạn dài là cơ sở để các NHTM có
thể đẩy mạnh cho vay bất động sản, vừa đảm bảo tính thanh khoản cho các NHTM vừa đảm bảo khả năng trả nợ của khách hàng;
- Dự báo biến động của thò trường bất động sản để kiểm soát rủi ro do tác động từ thò trường này.

1.4.2 Ý NGHĨA CỦA VIỆC KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG CHO VAY


BẤT ĐỘNG SẢN CỦA CÁC NHTM
Từ những phân tích về hậu quả cũng như tác động của rủi ro khi tập trung vốn tín dụng cho vay lónh vực bất động sản. Ta thấy, ngoài những tác
động như các loại rủi ro tín dụng khác như: làm giảm sút lợi nhuận của các ngân hàng, tăng tỷ lệ nợ xấu, ảnh hưởng đến tình hình tài chính, kết quả kinh
doanh của ngân hàng thì rủi ro tín dụng bất động sản ở diện rộng còn ảnh hưởng đến thò trường tiền tệ ngân hàng, thò trường bất động sản và toàn bộ
nền kinh tế. Vì vậy việc kiểm soát rủi ro trong cho vay bất động sản có những ý nghóa to lớn sau:
- Góp phần hạn chế tổn thất cho các NHTM khi cho vay bất động sản: Chúng ta thấy rằng thò trường bất động sản ở nước ta vẫn còn rất nhiều tiềm
nằng, nhu cầu về nhà ở, văn phòng kinh doanh…rất lớn. Vì vậy nếu kiểm soát tốt được rủi ro thì đây sẽ là một lónh vực mang lại nhiều lợi nhuận cho các
NHTM. - Góp phần ổn đònh, lành mạnh hóa và giúp thò trường bất động sản
phát triển một cách bền vững: việc kiểm soát tốt rủi ro trong cho vay bất động sản, chú trọng tài trợ các nhu cầu thiết thực như cầu tiêu dùng về nhà ở,
các dự án phục vụ nhu cầu nhà ở người dân… sẽ giúp thò trường bất động sản
phát triển bền vững, cung bất động sản sẽ đáp ứng được cầu tiêu dùng về nhà ở, tránh tình trạng “bong bóng” giá bất động sản, đem lại hiệu quả thiết thực
cho người dân. - Góp phần ổn đònh sự phát triển của nền kinh tế: thò trường bất động
sản đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế, kiểm soát rủi ro trong cho vay bất động sản, giúp cho dòng vốn ngân hàng chảy vào thò trường bất động
sản một cách hiệu quả sẽ góp phần giải quyết tốt nhu cầu nhà ở người dân, phát triển một lónh vực kinh tế tiềm năng, đẩy mạnh tiến độ hiện đại hóa đất
nước.
KẾT LUẬN CHƯƠNG I
Như vậy, trong Chương I chúng ta đã đi tìm hiểu những khái niệm về rủi ro trong nền kinh tế, rủi ro tín dụng, và đặc biệt cũng đã phân tích những
rủi ro đặc thù trong cho vay bất động sản. Qua đó, chúng ta có thể thấy, việc các NHTM tập trung vốn tín dụng lớn vào lónh vực bất động sản sẽ gây ra
những rủi ro không chỉ cho bản thân các NHTM mà còn ảnh hưởng đến thò trường tiền tệ – ngân hàng và cả nền kinh tế của quốc gia. Chính vì vậy, việc
kiểm soát ruûi ro trong cho vay bất động sản của các NHTM có vai trò rất quan trọng, vừa đảm bảo sự an toàn trong hoạt động của các NHTM đối với
một lónh vực cho vay đầy tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, vừa đảm bảo thò trường bất động sản phát triển một cách bền vững và đồng thời
góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước.
Từ những nội dung được trình bày ở Chương I chúng ta thấy được tầm quan trọng của việc kiểm soát rủi ro trong cho vay bất động sản của các
NHTM. Vậy trong thời gian qua, các NHTM ở nước ta đã thực hiện việc kiểm soát rủi ro trong cho vay lónh vực trên ở mức độ nào? Việc thò trường bất động
sản liên tục biến động nóng - lạnh trong vòng 05 năm trở lại đây một phần nguyên ngân từ vốn tín dụng bất động sản hay không? Và giải pháp nào góp
phẩn kiểm soát rủi ro trong cho vay bất động sản. Tất cả các vấn đề trên sẽ được trình bày, phân tích tại Chương 2 và 3. Đó là thực trạng và giải pháp
kiểm soát rủi ro trong cho vay bất động sản của các NHTM mà phạm vi nghiên cứu tại các NHTM trên đòa bàn TP HCM.
CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VỀ KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG CHO VAY BẤT
ĐỘNG SẢN CỦA CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TP HCM
2.1. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI TP HCM TRONG THỜI GIAN QUA
Cùng với cả nước, TPHCM đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Hơn nữa, với lợi thế về vò trì đòa lý của mình, TP HCM là đô thò đang dẫn đầu cả nước
về các lónh vực kinh tế, tài chính, dòch vụ.... Chính những yếu tố này đã đưa TPHCM trở thành sự lựa chọn số một của các nhà đầu tư mà bất động sản
đang là lónh vực ưu tiên hàng đầu. Có thể nói thò trường bất động sản tại đòa bàn TPHCM là một trong những thò trường bất động sản lớn nhất cả nước về
sự phát triển, quy mô cũng như tiềm năng. Tuy nhiên. trong vài năm gần đây, thò trường bất động sản của cả nước nói chung và trên đòa bàn thành phố
HCM đã trải qua các đợt biến động liên tục. Ta có thể chia sự biến động của thò trường bất động sản tại đòa bàn TPHCM qua các năm như sau.
Năm 2005 - 2006: sau một thời gian tăng mạnh về giá, thò trường bất động sản rơi vào tình trạng đóng băng, lượng giao dòch trên đòa bàn thành phố
giảm 60. Trên đòa bàn chỉ có 113 dự án với tổng diện tích 175 ha được triển khai, chỉ bằng 40 số dự án và 18 diện tích so với năm 2004. Tại các trung
tâm giao dòch bất động sản, lượng giao dòch giảm mạnh … Tình trạng bất động sản đóng băng kéo theo tình trạng tê liệt của các doanh nghiệp kinh doanh
bất động sản. Trên đòa bàn có khoảng 4200 doanh nghiệp thì chỉ còn 30 đủ khả năng cầm cự hoặc chuyển sang kinh doanh lónh vực khác.
Năm 2007: Cùng với sự kiện Việt Nam gia nhaäp WTO, TTCK phát triển nóng nửa cuối năm 2006 và có dấu hiệu chựng lại, thò trường bất động
sản bắt đầu sôi động trở lại từ đầu năm 2007, và tăng mạnh nhất vào thời điểm cuối năm. So với thời điểm đầu tháng 082007, giá căn hộ chung cư một
số khu vực tại đòa bàn TPHCM tăng 38 vào cuối năm 2007. Đặc biệt giá đất nền dự án tập trung chủ yếu ở một số đòa bàn ven thành phố như Quận2,
Quận 7, Quận 9, Nhà Bè vào cuối năm 2007, đầu năm 2008 tăng đột biến, bình quân tăng 232, so với thời điểm đầu tháng 082008. Có thể nói đây là
một tốc độ tăng kỷ lục của giá đất trong vòng 06 tháng cuối năm 2007, bình quân giá đất nền vào thời điểm đầu năm 2008 tăng gấp 03 lần so với 06
tháng trước đó nhưng vẫn thiếu hàng đểû bán.
Bảng 2.1: Giá căn hộ tại một số khu vực trên đòa bàn TP HCM từ tháng 082007- 012008
Vò trí Căn hộ
Diện tích m2
Giá tháng
082007 triệu
đồngm
2
Giá tháng 012008
triệu đồngm
2
Chênh lệch
bình quân
triệu đồng
Tỷ lệ tăng
giảm
Quận 1 SailingTower
104 – 168 54

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (77 trang)

×