1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

4 10-12 197 10.6 PHẠM VI NGHIÊN CỨU:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (483.83 KB, 77 trang )


Năm 2007: Cùng với sự kiện Việt Nam gia nhập WTO, TTCK phát triển nóng nửa cuối năm 2006 và có dấu hiệu chựng lại, thò trường bất động
sản bắt đầu sôi động trở lại từ đầu năm 2007, và tăng mạnh nhất vào thời điểm cuối năm. So với thời điểm đầu tháng 082007, giá căn hộ chung cư một
số khu vực tại đòa bàn TPHCM tăng 38 vào cuối năm 2007. Đặc biệt giá đất nền dự án tập trung chủ yếu ở một số đòa bàn ven thành phố như Quận2,
Quận 7, Quận 9, Nhà Bè vào cuối năm 2007, đầu năm 2008 tăng đột biến, bình quân tăng 232, so với thời điểm đầu tháng 082008. Có thể nói đây là
một tốc độ tăng kỷ lục của giá đất trong vòng 06 tháng cuối năm 2007, bình quân giá đất nền vào thời điểm đầu năm 2008 tăng gấp 03 lần so với 06
tháng trước đó nhưng vẫn thiếu hàng đểû bán.
Bảng 2.1: Giá căn hộ tại một số khu vực trên đòa bàn TP HCM từ tháng 082007- 012008
Vò trí Căn hộ
Diện tích m2
Giá tháng
082007 triệu
đồngm
2
Giá tháng 012008
triệu đồngm
2
Chênh lệch
bình quân
triệu đồng
Tỷ lệ tăng
giảm
Quận 1 SailingTower
104 – 168 54
72-88 26
48
Quận 2 An Phú
82 12.5
16-18 4.5
36
Phú Mỹ 20 -25 tầng
77 – 117 16 - 19

21.5 4


23
V-Star
85 -120 14.5
16 1.5
10
Quận 7
New Sài Gòn
98 – 123 16
20 4
25
Bigemco
68 13.2
15-17 2.8
21
Quận 10
Thuận Việt - 15 tầng
77 – 98 13.8
25 11.2
81
The Manor - 33 tầng
98 – 157 27
35-37 9
33
Quận Bình
Thạnh Sài Gòn Pearl
84 – 133 30
49 19
63
Bình quân 38
Nguồn: Hiệp hội bất động sản TPHCM Bảng 2.2: Giá đất nền dự án tại một số khu vực trên đòa bàn TP HCM từ
tháng 082007 - 012008
Vò trí Dự án
Diện tích m2
Giá tháng 082007
triệu đồngm
2
Giá tháng
012008 triệu
đồngm
2
Chênh lệch bình
quân triệu
đồng Tỷ lệ
tăng giảm
An Phú — An Khánh
80 - 200 9.7
24-26 15.3
158
Thạnh Mỹ Lợi
100 - 300 7.7
26-20 15.3
199
Quận 2
Bình Trưng Đông
100 - 300 4.5
9.9-16 8.45
188 Phường Phước
Long B 90 - 500

3.7 10-12


7.3 197


Quận 9 Phường
Phú Hữu
100 - 500 2.7
10-12 8.3
307
KDC Phú Mỹ - VPH
126 - 300 10
31-48 29.5
295
Quận 7 Him Lam -
Kênh Tẻ
100 - 200 10.5
39-51 34.5
329
KDC Phú Xuân - VPH
120 - 400 2.9

13.5 10.6


366
Cotec
100 4.5 -5
11.2-17 9.35
197
Nhà Bè
Thanh Nhựt
120 -200 6.5 -8.6
13.5-14.8 6.6
87
Bình quân
232
Nguồn: Hiệp hội bất động sản TP HCM
Đầu năm 2008 đến nay: Sau đợt sốt kéo dài từ nửa năm 2007 đến đầu năm 2008, thò trường bất động sản tại TP HCM lại bắt đầu rơi vào tình trạng
đóng băng, lượng giao dòch vào thời điểm tháng 062008 chỉ còn khoảng 10 so với đầu năm, trên các sàn giao dòch chỉ toàn các khách hàng rao bán bất
động sản mà rất ít người mua, giá trò của bất động sản giảm mạnh. Vào thời điểm tháng 062008, giá căn hộ chung cư giảm bình quân 18 so với đầu
năm. Các dự án đất nền mức độ còn trầm trọng hơn, giá giảm khoảng 44 so với thời điểm tháng 012008, trong đó một số khu vực Quận 7, Quận 9, Nhà
Bè giảm khoảng 50. Như vậy giá bất động sản đang giảm dần về giá ban
đầu vào thời điểm chưa sốt. Theo nhận đònh một số chuyên gia tình trạng trượt giá này còn kéo dài cho đến khi có sự ổn đònh về vó mô của nền kinh tế.
Bảng 2.3: Giá căn hộ tại một số khu vực trên đòa bàn TP HCM từ tháng 012008- 062008
Vò trí Căn hộ
Diện tích m2
Giá tháng 012008 triệu
đồngm
2
Giá tháng 062008
triệu đồngm
2
Chênh lệch bình
quân triệu
đồng Tỷ lệ
tăng giảm
Quận 2 An Phú
82 16-18
13 -4
-24
Phú Mỹ 20 - 25 tầng
77 — 117 21.5
18 -3.5
-16
V-Star
85.56- 119.25
16 14-15
-1.5 -9
Quận 7 New Sài
Gòn
98 - 123 20
17 -3
-15
The Manor - 33 tầng
98 - 157 35-37
30 -6
-17
Quận Bình
Thạnh Sài Gòn
Pearl
84 - 133 49
35 -14
-29
Bình quân -18
Nguồn: Hiệp hội bất động sản TPHCM- Website: http:www.diaoconline.vn
Bảng 2.4: Giá đất nền dự án tại một số khu vực trên đòa bàn TP HCM từ tháng 012008 đến 062008
Vò trí Dự án
Diện tích m2
Giá tháng 012008
triệu đồngm
2
Giá tháng 062008
triệu đồngm
2
Chênh leach bình
quân triệu đồng
Tỷ lệ tăng
giảm
An Phú — An Khánh
80 - 200 24-26
18 -7

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (77 trang)

×