1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Quyền lợi của đại lý bảo hiểm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (375.09 KB, 56 trang )


hàng khi tham gia loại hình bảo hiểm. Khi được sự đồng ý của khách hàng tham gia bảo hiểm thì hướng dẫn họ các thủ tục và đánh giá những rủi ro ban
đầu để kê khai trung thực về các yếu tố cần thiết. Khi chấp nhận bảo hểm đồng thời thu phí bảo hiểm, cấp giấy chứng nhận bảo hiểm đơn bảo hiểm và
theo dõi. b. Theo dõi giúp đỡ khách hàng và tái tục hợp đồng bảo hiểm
Các hợp đồng bảo hiểm có thời hạn ngắn, dài tuỳ thuộc vào người tham gia bảo hiểm theo các loạ hình bảo hiểm khác nhau. Nhưng khi cấp
đơn bảo hiểm xong còn phải tiếp tục quan hệ giao tiếp, theo dõi khách hàng để nhằm giúp đỡ khách hàng khi cần thiết và từ mối quan hệ thường xuyên
này káhch hàng sẽ giới thiệu giúp đại lý bảo hiểm mở mang thêm các khách hàng khác, cũng như giúp công ty bảo hiểm phát triển. Đại lý nhận thông tin
hai chiều từ khách hàng - đại lý - Công ty bảo hiểm sẽ giúp các hợp đồng bảo hiểm đạt kết quả trong theo dõi phuc vụ đồng thời tạo sự tin cậy và uy tín cho
việc tái tục hợp đồng khi đến thời gian đáo hạn. c. Chấp hành các nội quy và quy định của công ty bảo hiểm
Bảo hiểm là một nghề kinh doanh dịch vụ đặc biệt do vậy nội quy, quy định quản lý về nghiệp vụ, quản lý về tài chính đòi hỏi mỗi đại lý phải thực
hiện nghiêm túc như: Thu nộp phí bảo hiểm, hoá đơn, giấy chứng nhận bảo hiểm phải thực hiện nộp đúng đủ, đúng địa điểm thời gian quy định, việc quản
lý hoá đơn ấn chỉ bảo hiểm đúng nguyên tắc, hố đơn thu phí cấp giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đơn bảo hiểm không để hư hỏng mất mát. Thực hiện đầy
đủ việc báo cáo thống kê nghiệp vụ tài chính theo quy định. d. Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn nghiệp vụ
Việc tham gia này là để giúp cho đại lý nắm được các thông tin trang bị kiến thức mới về nghiệp vụ, các kinh nghiệm trong quản lý mới của cơng ty
để góp phần nâng cao trình độ năng lực khai thác và các nghiệp vụ khác của đại lý. Đặc biệt tăng cường khả năng giao tiếp mở rộng các khách hàng.

4. Quyền lợi của đại lý bảo hiểm


SV: Ngun Hoµng Trung - B¶o hiĨm 43B 18
a. Đại lý được đào tạo cơ bản và nâng cao theo các chương trình đào tạo bảo hiểm cấp 1 và đào tạo các khoá học cao hơn: Đại lý cấp 2, đào tạo về
quản lý đại lý, đào tạo về marketing. b. Được hưởng chế độ hỗ trợ trong thời gian học nghề và các chế độ
phúc lợi. Thời gian học nghề thường là 3 tháng hoặc ngắn hơn. Đại lý sẽ được hưởng trợ cấp học nghề trong thời gian học nghề. Trong thời gian học nghề
nếu đại lý thực tập đi khai thác bảo hiểm đem lại doanh thu cho công ty thì được hưởng nguyên 100 hoa hồng các nghiệp vụ theo quy định của Bộ Tài
chính. c. Được xem xét khen thưởng khi có thành tích trong q trình khai
thác: Bằng hiện vật hoặc các giấy khen, bằng khen các cấp, được hưởng chế độ tham quan, nghỉ mát du lịch…
d. Được thăng tiến trong nghề nghiệp: Phụ thuộc vào khả năng phấn đấu và tinh thần trách nhiệm của cá nhân đại lý thì được bổ nhiệm vào các
chức vụ lãnh đạo đại lý: Tổ trưởng, tổ phó, trưởng phòng hoặc phó trưởng phòng đại lý.
e. Được tham gia sinh hoạt vào các tổ chức đoàn thể như: Đồn thanh niên, cơng đồn, nữ cơng và tham gia các sinh hoạt văn hoá văn nghệ, thể dục
thể thao. f. Được hưởng một số các quyền lợi khác như: Chủ động quyết định
trong các công việc bảo hiểm mà mình được giao, có thu nhập khơng bị giới hạn.
III. PHÂN BIỆT GIỮA ĐẠI LÝ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VỚI ĐẠI LÝ BẢO HIỂM NHÂN THỌ
Dựa vào tính đặc trưng cơ bản của bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm nhân thọ mà đại lý bảo hiểm phi nhân thọ và đại lý bảo hiểm nhân thọ cũng
có những hình thức hoạt động, tiếp xúc khách hàng thu phí bảo hiểm, theo dõi, thụ lý hồ sơ giải quyết bồi thường cũng có khác nhau.
SV: Nguyễn Hoàng Trung - Bảo hiểm 43B 19
- i lý bảo hiểm nhân thọ: một loại hình bảo hiểm qua đó Cơng ty bảo hiểm cam kết sẽ trả một số tiền theo thoả thuận ghi trong hợp đồng, khi có sự
kiện bảo hiểm như quy định trong hợp đồng xảy ra liên quan đến sinh mạng và sức khoẻ con người như sống đến thời hạn nhất định, ốm đau, thương tật,
nằm viện, chi phí chăm sóc, chết do mọi nguyên nhân. Hoạt động của đại lý chủ yếu là hoạt động cá nhân riêng lẻ. Phí bảo hiểm theo tháng, quý, năm, 1
vài năm… hoặc cả hợp đồng bảo hiểm. Phí bảo hiểm nhân thọ khơng thay đổi trong suốt q trình của hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực. Các hợp đồng bảo
hiểm còn hiệu lực. Các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là dài hạn, trung hạn… khơng có ngắn hạn: 1 vài ngày, vài tháng, 1 năm… Nên khách hàng phải có
tài chính ổn định thường xuyên. Đồng thời khi tham gia loại hình bảo hiểm này người ta có thể hiểu được như là một hình thức tiết kiệm tiền, có lãi, và
được bảo hiểm theo một số điều khoản cam kết, kết thúc hợp đồng sẽ nhận được tiền của mình đóng góp vào. Đại lý bảo hiểm nhân thọ sẽ thu phí định
kỳ: tháng, quý, năm… ổn định theo thoả thuận đã cam kết. Nhưng đại lý bảo hiểm phi nhân thọ có tính chất hoạt động khác hơn: vì
bán sản phẩm bảo hiểm là vơ hình người mua khơng dễ gì cảm nhận được sản phẩm mình định mua như: chất lượng, độ bền… u cầu đại lý có tính chun
nghiệp cao, gây lòng tin. Hợp đồng bảo hiểm cam kết chỉ khi nào xảy ra sự kiện bảo hiểm thì khách hàng mới được hưởng quyền lợi bảo hiểm. Còn
khơng xảy ra thì khơng được hưởng. Phí bảo hiểm phi nhân thọ được tính theo thời hạn bảo hiểm thường là 1
năm, 1 vài ngày, từng chuyến hàng. Đối tượng tham gia bảo hiểm có thể là tổ chức, cá nhân. Phí có thể thay đổi khơng cố định, có thể thay đổi của các năm
tiếp theo như có sự thay đổi các điều kiện bảo hiểm, phụ thuộc vào mức độ rủi ro. Nếu người tham gia bảo hiểm giới hạn phạm vi bảo hiểm vào 1 vài rủi
ro khơng tham gia bảo hiểm thì bảo hiểm sẽ xem xét giảm bớt phí và ngược lại, nếu mở rộng phạm vi bảo hiểm thêm một số rủi ro phụ khác thì phí bảo
hiểm sẽ tăng lên.
SV: Nguyễn Hoàng Trung - Bảo hiểm 43B 20
Cỏc nghip v bảo hiểm khác như: tài sản, trách nhiệm dân sự giữa người bảo hiểm - người được bảo hiểm và đối với người thứ ba có liên quan
tới rủi ro bảo hiểm thì đều có mối quan hệ về quyền lợi và trách nhiệm bồi thường những thiệt hại.
SV: NguyÔn Hoàng Trung - Bảo hiểm 43B 21

CHNG II THC TRNG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC CỦA ĐẠI LÝ BẢO HIỂM


TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM PHÚ THỌ

I. VÀI NÉT VỀ CÔNG TY BẢO HIỂM PHÚ THỌ


1. Lịch sử hình thành Cơng ty bảo hiểm Phú Thọ


Công ty bảo hiểm Phú Thọ thành lập vào cuối năm 1980, bắt đầu hoạt động năm 1981 thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh trên lĩnh vực Bảo hiểm
nhằm góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Với hơn 25 năm hoạt động Bảo hiểm Phú Thọ đã đạt được những kết
quả như sau:
1.1. Phát triển nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu Bảo hiểm của đời sống và sản phẩm, phục vụ công cuộc đổi mới của đất nước
Từ khi mới thành lập Công ty Bảo hiểm Phú Thọ tiến hành 2 nghiệp vụ bảo hiểm là Bảo hiểm tai nạn hành khách đi lại trên các phương tiện vận tải
công cộng và Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3 với doanh thu còn rất nhỏ bé, khả năng tài chính còn chưa vững chắc,
tầm phục vụ còn hạn hẹp. Đến những năm gần đây, khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp Nhà nước được giao vốn, tự chủ về
tài chính, đầu tư nước ngồi vào Việt Nam gia tăng, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, Bảo Việt Phú Thọ đã phát triển thêm nhiều loại hình
Bảo hiểm mới, phục vụ nhu cầu của sản xuất và đời sống của nhân dân. Cuối năm 1996 Bảo Việt Phú Thọ bắt đầu đưa các loại hình bảo hiểm
nhân thọ lần đầu tiên phục vụ nhu cầu Bảo hiểm của nhân dân. Đến nay Bảo hiểm nhân thọ đã phát triển nhanh chóng và được nhiều người dân trong tỉnh
quan tâm, tham gia. Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, bảo toàn và phát triển
vốn nhà nước, Bảo Việt còn tiến hành một số nghiệp vụ nhằm thực hiện
SV: Ngun Hoµng Trung - B¶o hiĨm 43B 22

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (56 trang)

×