1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Các nghiệp vụ bảo hiểm chính Cung cấp nguồn vốn đầu tư cho nền kinh tế, mang lại hiệu quả kinh tế cao

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (375.09 KB, 56 trang )


nhiệm vụ chính trị của nhà nước như: Bảo hiểm cây lúa, cây công nghhiệp, vật nuôi, bảo hiểm lao động cho người nông dân, bảo hiểm học sinh…
Đến năm 2000 cùng với chủ trương của Tổng Công ty và sự phát triển lớn mạnh, Công ty Bảo hiểm Phú Thọ đã tách ra thành hai Công ty; Công ty
bảo hiểm Nhân Thọ hoạt động trên lĩnh vực nhân thọ và Công ty Bảo hiểm Phú Thọ hoạt dộng trên lĩnh vực phi nhân thọ.
Đến nay Bảo Việt Phú Thọ tiến hành trên các nghiệp vụ Bảo hiểm thuộc hầu hết các lĩnh vực khác nhau như: Bảo hiểm tài sản, bảo hiểm con
người và bảo hiểm trách nhiệm.

1.2. Các nghiệp vụ bảo hiểm chính


Bao gồm: - Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu và vận chuyển nội địa
- Bảo hiểm thân tàu tàu biển, tàu sông, tàu đánh cá - Bảo hiểm trách nhiệm các chủ xe cơ giới và thân xe
- Bảo hiểm thuỷ thủ thuyền viên - Bảo hiểm tai nạn hành khách
- Bảo hiểm tai nạn lái xe và phụ xe và người ngồi trên xe - Bảo hiểm tai nạn khách du lịch
- Bảo hiểm tai nạn con người kết hợp 03 điều kiện : A, B,C - Bảo hiểm toàn diện học sinh
- Bảo hiểm cho người đình sản - Bảo hiểm xây dựng lắp đặt
- Bảo hiểm hoả hoạn và rủi ro đặc biệt - Bảo hiểm trách nhiệm của người sử dụng lao động
- Các loại bảo hiểm khác. Tóm lại: Mọi nhu cầu bảo hiểm của các tầng lớp dân cư, các thành phần
kinh tế, các chủ đầu tư nước ngoài đề được Bảo Việt Phú Thọ đáp ứng bằng các hình thức bảo hiểm thích hợp góp phần quan trọng vào việc phát triển thị
trường bảo hiểm ở Việt Nam.
SV: Nguyễn Hoàng Trung - Bảo hiểm 43B 23

1.3. Cung cp nguồn vốn đầu tư cho nền kinh tế, mang lại hiệu quả kinh tế cao


Từ các quỹ dự phòng Bảo hiểm tạm thời nhàn rỗi, Bảo Việt đã đầu tư trở lại cho nền kinh tế hàng ngàn tỷ đồng mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Xác định tầm quan trọng của hoạt động đầu tư đối với một Công ty Bảo hiểm, Bảo Việt Phú Thọ đã chú trọng củng cố hoạt động đầu tư, lựa chọn hình
thức và biện pháp đầu tư thích hợp đem lại hiệu quả kinh tế và đảm bảo an toàn. Bảo Việt thường xuyên tham gia đấu thầu trái phiếu kho bạc Nhà nước,
cho các tổ chức tài chính và doanh nghiệp vay theo quy định của Nhà nước, tham gia góp vốn hợp đồng, hợp tác kinh doanh…
Việc tham gia liên doanh và cổ phần với 11 công ty thuộc các lĩnh vực khác nhau như ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất, du lịch và dịch vụ… với tổng
vốn hàng chục tỷ đồng đã góp phần bảo đảm an tồn cho hoạt động đầu tư, tăng sức mạnh tài chính, tăng khả năng tham gia vào hoạt động sản xuất kinh
doanh của nhiều ngành kinh tế. Hoạt động đầu tư tài chính đang thực sự góp phần vào phát triển kinh tế
đất nước mang lại thu nhập lớn và đóng vai trò quan trọng đến sự phát triển của Bảo hiểm Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay.
1.4. Doanh thu tăng nhanh, bồi thường kịp thời góp phần ổn định sản xuất và đời sống
Liên tục trong những năm trở lại đây ngay cả khi nước ta chịu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính khu vực châu Á, Cơng ty Bảo hiểm Phú
Thọ vẫn có tốc độ tăng trưởng cao. Mặc dù có sự cạnh tranh mạnh mẽ của các cơng ty ngoài hệ thống Bảo Việt trên thị trường nhưng với việc liên tục phát
triển mở rộng các loại hình Bảo hiểm mới, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, Bảo Việt Phú Thọ đã thu hút ngày càng đông các đơn vị và cá
nhân tham gia bảo hiểm. Doanh thu phí Bảo hiểm các năm từ 2002 đến 2004 đều tăng từ 6 đến 16 đặc biệt trong năm 2003 doanh thu tăng 25.
SV: Ngun Hoµng Trung - B¶o hiĨm 43B 24
Việc bồi thường cho các đối tượng bảo hiểm không may bị thiên tai, tai nạn bất ngờ gây thiệt hại đã được giải quyết nhanh chóng, chất lượng phục vụ
ngày càng được nâng cao. Đến nay các thủ tục đòi bồi thường của khách hàng đã được đơn giản hoá, thời gian giải quyết được rút ngắn nhất là trong Bảo
hiểm học sinh, Bảo hiểm con người chỉ từ 7 đến 14 ngày. Trong nhiều năm qua Công ty bảo hiểm Phú Thọ giải quyết bồi thường
hàng chục tỉ đồng cho các thiệt hại thuộc trách nhiệm giải quyết hàng năm bao gồm hàng trăm vụ thiệt hại về ơ tơ, hàng chục nghìn vụ thiệt hại về người.
Nhiều đơn vị cơ quan, xí nghiệp nếu khơng tham gia bảo hiểm sẽ gặp nhiều khó khăn phục hồi sản xuất. Nhiều cá nhân do có tiền chi trả Bảo hiểm
mà đã yên tâm sớm khắc phục khó khăn ổn định đời sống và sản xuất. Hoạt động bảo hiểm của Công ty Bảo hiểm Phú Thọ đã giúp cho ngân sách Nhà
nước không phải chi nhiều khoản tiền lớn do thiên tai, tai nạn bất ngờ xảy ra. Ngoài việc chi bồi thường tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm trong
nhiều năm qua Bảo Việt Phú Thọ đã thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thơng tin đại chúng về việc đề phòng và hạn chế tổn thất, thường
xuyên phối hợp với các ban ngành như ban an tồn giao thơng tỉnh, ngành giao thơng, ngành giáo dục, ngành cơng an, tỉnh đồn thanh niên… Tổ chức
tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa tai nạn đã chi hàng trăm triệu đồng cho cơng tác phòng ngừa hạn chế tai nạn. Ngồi ra Cơng ty bảo hiểm Phú Thọ
còn tham gia vào các hoạt động xã hội khác như quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ người nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt.
1.5. Tạo nhiều công ăn việc làm, đời sống cán bộ ổn định và ngày càng được nâng cao
Cùng với việc không ngừng tăng trưởng và phát triển mọi mặt, đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty được tăng thêm khơng ngừng từ buổi đầu
mới thành lập có 3 cán bộ đến nay đội ngũ đã có trên 30 cán bộ công nhân viên và hàng trăm cán bộ đại lý khai thác bảo hiểm phi nhân thọ, hầu hết chị
em còn trẻ độ tuổi bình qn trên 30, được đào tạo cơ bản, nhiệt tình hăng say
SV: Nguyễn Hoàng Trung - Bảo hiểm 43B 25
trong cụng vic đang là những nhân tố nội lực rất quan trọng trong việc phát triển của Bảo Việt Phú Thọ trong tương lai. Hàng năm đã tạo thêm nhiều việc
làm mới với mức thu nhập ngày càng được nâng cao. Cùng với việc đào tạo giáo dục đội ngũ, đơn vị kiên quyết xử lý những cán bộ vi phạm kỷ luật.
Cán bộ công chức thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ cả trong và ngồi nước, được tham gia các cuộc hội thảo chuyên đề về lĩnh vực: định phí,
giám định tổn thất, các kiến thức về marketing và quản trị doanh nghiệp.

1.6. Làm tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (56 trang)

×