1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Tình hình khai thác của đại lý Bảo hiểm Phú Thọ 3 năm 2002 - 2004

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (375.09 KB, 56 trang )


cơng việc như: thu phí Bảo hiểm, thu thập hồ sơ, chi trả tiền Bảo hiểm tới các khách hàng Bảo hiểm tại cơ quan đơn vị mình. Như số cộng tác viên của công
ty Bảo hiểm làm đại lý Bảo hiểm của ngành giáo dục đào tạo gần 1.000 người mỗi trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các
trường trung học chuyên nghiệp khác bố trí 1 người. - Các khối phụ nứ Bảo hiểm kết hợp với con người; khối Bảo hiểm xã
hội tham gia Bảo hiểm sinh mạng tai nạn. Số đại lý trên 500 người. - Các khối công ty xí nghiệp và các đơn vị khác đều bố trí một đồng chí
cộng tác viên bảo hiểm. Do vậy đã duy trì rất tốt mối quan hệ giữa khách hàng và cơng ty Bảo hiểm.

2. Tình hình khai thác của đại lý Bảo hiểm Phú Thọ 3 năm 2002 - 2004


a. Doanh thu khai thác theo địa giới hành chính
STT Địa bàn huyện
thành thị Năm 2000
Năm2003 Năm 2004
Doanh thu triệu đ
so với 2002
Doanh thu triệu đ
so với 2002
1 Đoan Hùng
358.209 457.994
127,9 496.312
108,3 2
Cẩm Khê 148.045
146.194 98,7
111.450 76,3
3 Hạ Hoà
107.567 173.399
161,2 145.399
83,8 4
Lâm Thao 163.451
288.627 176,6
478.777 165,8
5 Phù Ninh
147.936 369.135
249,5 417.831
113,2 6
Tam Nông 21.721
247.969 1141,6
202.337 81,6
7 Thanh Ba
97.186 213.532
219,7 129.534
60,0 8
Thanh Sơn 34.963
242.029 692,2
195.656 80,8
9 Thanh Thuỷ
8.114 64.375
793,4 176.953
274,8 10
TX Phú Thọ 206.758
329.177 159,2
451.961 137,3
11 Việt Trì
645.533 2.276.956 352,7
2.544.450 111,7
12 Yên Lập
51.153 105.488
206,2 13
ĐL tổ chức 2.302.057 9.786.454
214 3.505.378
71,1 Cộng
4.241.628 230,7
8.961.534 91,57
Nguồn: Công ty bảo hiểm Phú Thọ Trên những con số thống kê trên hầu hết doanh thu của từng địa bàn
đều tăng, đóng góp nhiều nhất vào doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ là thành phố Việt Trì chiếm tỉ lệ trung bình gần 200. Đứng th hai l th xó
SV: Nguyễn Hoàng Trung - Bảo hiĨm 43B 39
Phú Thọ với doanh thu trung bình là 140, đây là địa bàn dân cư có mức thu nhập, ổn định cao là trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh.
Ngược lại những địa bàn vùng núi, vùng cao đóng góp vào doanh thu của Cơng ty bảo hiểm không nhiều như huyện Cẩm Khê, Thanh Ba, tỷ lệ
tăng trưởng trung bình ở mức 70. b. Tình hình hoạt động khai thác của đại lý Bảo hiểm 2 năm 2003 - 2004
theo nghiệp vụ Bảo hiểm STT
Nghiệp vụ bảo hiểm Năm 2003
Năm 2004 1
Bảo hiểm TNDS mô tô, ô tô 5.026.804
4509904 2
Bảo hiểm TNDS tàu sông 337.422
254.559 3
Bảo hiểm vật chất xe cơ giới 2.891.165
3.020.239 4
Bảo hiểm vật chất tàu sông 524.355
588.948 5
Bảo hiểm trách nhiệm thuyền viên 14.661
7.398 6
Bảo hiểm sinh mạng cá nhân-bảo hiểm con người
567 -
Cộng 9.786.454
8.961.534 Nguồn: Công ty bảo hiểm Phú Thọ
Qua số liệu của bảng trên hầu hết doanh thu phí bảo hiểm của từng sản phẩm phi nhân thọ đều tăng. Đóng góp nhiều nhất và doanh thu phí bảo hiểm
phi nhân thọ là bảo hiểm TNDS mô tô, ô tô chiếm gần 50. Cũng tương tự sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm dân sự ô tô và mơ tơ, bảo hiểm vật chất xe cơ
giới có tỉ trọng doanh thu phí tăng rất nhanh. Có thể thấy thị trường đang rất ưa chuộng hai loại sản phẩm bảo hiểm này. Điều đó cho thấy sự chào đón
nhiệt liệt của thị trường đối với sản phẩm truyền thống này và phát triển của loại hình bảo hiểm này trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. Đây cũng chính
là một sản phẩm định hướng phát triển cho cơng ty hiện tại và trong tương lai. Ngược lại với những sản phẩm vật chất xe ô tô chiếm tỉ trọng doanh thu phí
của cơng ty lại rất thấp. Ngun nhân dẫn đến tình trạng này là do, sản phẩm bảo hiểm này chưa hấp dẫn được nhu cầu của khách hàng .Mặc dù ra đời sớm
nhưng có lẽ sản phẩm này chưa khẳng định được vị trí của mình trong tâm trí của người tham gia bảo hiểm.Vì vậy trong tương lai gần cơng ty bảo hiểm cần
SV: Ngun Hoàng Trung - Bảo hiểm 43B 40
phi u t hn nữa trong việc nghiên cứu để phát triển loại hình bảo hiểm này ,vì đây là sản phẩm bảo hiểm đầy hứa hẹn trong tương lai.

3. Đánh giá tình hình hoạt động khai thác của đại lý Bảo hiểm Phú Thọ


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (56 trang)

×