1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Đánh giá tình hình hoạt động khai thác của đại lý Bảo hiểm Phú Thọ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (375.09 KB, 56 trang )


phải đầu tư hơn nữa trong việc nghiên cứu để phát triển loại hình bảo hiểm này ,vì đây là sản phẩm bảo hiểm đầy hứa hẹn trong tương lai.

3. Đánh giá tình hình hoạt động khai thác của đại lý Bảo hiểm Phú Thọ


Được sự lãnh đạo của ban giám đốc Công ty Bảo hiểm Phú Thọ, sự điều hành trực tiếp của các phòng nghiệp vụ. Trong điều kiện thị trường Bảo
hiểm có sự cạnh tranh gay gắt, có nhiều doanh nghiệp Bảo hiểm cùng hoạt động trên cùng một địa bàn tỉnh Phú Thọ. Kết quả hoạt động doanh thu của
Cơng ty bảo hiểm Phú Thọ có sự đóng góp doanh thu quan trong từ hoạt động đại lý Bảo hiểm phi nhân thọ.
- Đây là thành quả của sự lao động hăng say phấn đấu hết mình của đội ngũ tư vấn viên Bảo hiểm đã góp phần tích cực vào kết quả doanh thu của
cơng ty hàng năm. - Khẳng định vai trò vị trí của đội ngũ đại lý hoạt động trong Công ty
Bảo hiểm và chiến lược phát triển hệ thống đại lý Bảo hiểm của Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam trong hiện tại và lâu dài sau này. chứng tỏ khả năng làm
việc chuyên nghiệp, tính năng động của đại lý Bảo hiểm … Xác định đại lý Bảo hiểm là một nghề để sinh sống như một nghề nghiệp khác.
- Sử dụng đội ngũ đại lý Bảo hiểm đã mở rộng được tầm hoạt động của các Công ty Bảo hiểm: Là lực lượng quan trọng để tiếp cận, phục vụ trực tiếp
với các khách hàng, thực hiện các công tác chuyên môn khác do công ty giao. Thực sự là cầu nối quan trọng giữa Công ty bảo hiểm và khách hàng, giúp cho
công tác nắm bắt thông tin hai chiều thuận lợi nhanh nhạy để công ty cải tiến kịp thời các chế độ phục vụ khách hàng tốt nhất.
- Đại lý Bảo hiểm ngoài nhiệm vụ khai thác mang lại doanh thu cho cơng ty còn bảo đảm chiến lược sau bán hàng: Thu thập hồ sôư giám định bồi
thường xét bồi thường và trả tiền đến tận tay khách hàng, làm cho mối quan hệ gần gũi giữa Công ty Bảo hiểm với khách hàng, tạo sự tin cậy lẫn nhau
SV: Ngun Hoµng Trung - B¶o hiĨm 43B 41
giữa người phục vụ Cơng ty Bảo hiểm và người được phục vụ khách hàng.
Đại lý Bảo hiểm đã tăng cường khả năng khai thác rộng khắp ở tất cả các lĩnh vực, có thể bán được nhiều loại hình Bảo hiểm, đa dạng hố các
khách hàng tham gia Bảo hiểm phù hợp với đặc điểm kinh tế, tập quán sinh hoạt của từng địa phượng và từng vùng trong tỉnh mà công ty chưa trực tiếp
khai thác được. Các văn bản Nhà nước như: Luật, các nghị định các chỉ thị nghị
quyết… ra đời và áp dụng, đặc biệt trong điều kiện tình hình trật tự an tồn giao thông tai nạn giao thông ngày một tăng, nhiều loại hình Bảo hiểm bắt
buộc như: trách nhiệm dân sự bắt buộc chủ xe cơ giới: ô tố, mô tô … đươck các cơ quan công an, cảnh sát giao thơng kiểm sốt chặt chẽ nên đã giúp cho
đại lý khai thác Bảo hiểm có tốc độ tăng trưởng cao. Tuy nhiên bước đầu xây dựng và sử dụng đại lý Bảo hiểm trong khai
thác cũng còn một số những vướng mắ, những khó khăn cả về tư tưởng và tổ chức thực hiện, việc tái tục Bảo hiểm ô tơ, xe máy cũng gặp một số khó khăn
do nắm bắt khách hàng, quản lý thông tin không đầy đủ và chi tiết. Một vài khách hàng sau nhiều năm gắn bó với Bảo Việt nẩy sinh tâm lý muốn thay
đổi. Một nhân tố nữa cũng ảnh hưởng đến kết quả khai thá của đại lý Bảo
hiểm đó là chất lượng dịch vụ sau bán hàng, tâm lý chung của khách hàng là khi tham gia Bảo hiểm thì muốn mua thấo, nhưng khi xẩy ra rủi ro muốn
được nhiều tiền bồi thường, việc này không thể giải quyết được nếu làm ảnh hưởng đến công tác khai thác và kết quả đóng góp doanh thu của đại lý Bảo
hiểm , tiềm năng khai thác của đại lý Bảo hiểm còn hạn chế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

CHƯƠNG III


SV: Nguyễn Hoàng Trung - Bảo hiểm 43B 42

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (56 trang)

×