1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Các giải pháp phát triển khu vực thị trường

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (375.09 KB, 56 trang )


Được tham gia các hoạt động cơng đồn đồn thanh niên, các phong trào thể dục thể thao văn hoá văn nghệ.
Tất cả các chế độ chính sách trên được Cơng ty Bảo hiểm Phú Thọ lượng hố và cụ thể bằng các văn bản trong từng thời gian từng nghiệp vụ phù
hợp với thị trường Bảo hiểm kinh doanh trong thời kỳ cạnh tranh cao nhằm nâng cao thu nhập cho đại lý trên cơ sở sự đóng góp doanh thu cho Công ty
đáp ứng kịp thời cho sự phát triển ngày càng tăng cao của Công ty Bảo hiểm Phú Thọ.

3. Các giải pháp phát triển khu vực thị trường


SốTT Các khu vực thị trường
Đặc điểm thị trường Chiến lược kinh doanh
Nêu tên các khu vực thị trường - Đặc điểm khu vực thị trường - Đặc điểm cạnh tranh
1 Thị trường tỉnh lỵ
- Thuận lợi còn nhiều tiềm năng - Khả năng cạnh tranh cao
Quan tâm đầu tư trong điểm số 1 ở các nghiệp
vụ. 2
Thị trường thị trấn, thị xã - Thuận lợi còn nhiều tiềm năng
- Khả năng cạnh tranh cao Quan tâm đầu tư số 2, ở
một số nghiệp vụ chính. 3
Thị trường vùng đồng bằng - Khó khăn trong khai thác
- Ít cạnh tranh Thiết kế các sản phẩm
phù hợp, không dàn trải 4
Thị trường vùng trung du, miền núi cao
- Rất khó khăn trong khai thác - Khơng có cạnh tranh
Thiết kế các sản phẩm phù hợp, không dàn trải
5 - Thị trường các cơ quan xí
nghiệp - Thuận lợi còn nhiều tiềm năng
- Khả năng cạnh tranh cao Quan tâm đầu tư trọng
điểm số 1 ở các nghiệp vụ
6 Thị trường kinh doanh tự do,
DN cổ phần, DN tư nhân - Rất ít khó khăn trong khai thác
- Ít có cạnh tranh Thiết kế các sản phẩm
phù hợp, không dàn trải
Nâng cao chất lượng cán bộ qua việc đào tạo, đào tạo lại tập huấn nghiệp vụ hội thảo tiếp cận với công nghệ thông tin tin học sàng lọc đội ngũ
cán bộ hiện có bổ sung lực lượng cán bộ mới. Phát triển mạnh mẽ hệ thống cộng tác viên tổ chức ở các khối: Giáo dục
đào tạo, Bảo hiểm xã hội, phụ nữ, các công ty doanh nghiệp. Đại lý chuyên nghiệp đại lý bán chuyên đủ về số lượng cũng như chất lượng đủ phủ kién địa
bàn, phủ kín các nghiệp vụ Bảo him.
SV: Nguyễn Hoàng Trung - Bảo hiểm 43B 49
Duy trỡ tốt mối quan hệ với khách hàng truyền thống hướng tới các khách hàng có tiềm năng, các khách hàng mới, mở rộng địa bàn kinh doanh
Bảo hiểm. Nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh, nghiên cứu thị trường để
thiết kế các sản phẩm Bảo hiểm phù hợp, triển khai trọng tâm các nghiệp vụ Bảo hiểm có tính kỹ thuật cao và khách hàng lớn.
Các giải pháp để thực hiện mục tiêu nhiệm vụ kinh doanh của công ty:
- Các giải pháp phát triển các kênh phân phối: Cán bộ Công ty cũng như cán bộ đại lý chuyên nghiệp tổ chức phục vụ khách hàng tại cơ quan, tại
địa điểm theo yêu cầu của khách hàng, lựa chọn các nghiệp vụ ít đòi hỏi chun mơn cao, nhỏ lẻ giao cho đại lý thực hiện.
- Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh: Thiết kế sản phẩm hợp lý, sàng lọc các đối tượng có hiểm hoạ rủi ro cao, tăng phí các nghiệp vụ Bảo
hiểm, khách hàng đang có khả năng thua lỗ, thận trọng khi chấp nhận Bảo hiểm, giám định thiệt hại tại hiện trường, phòng chống khiếu nại gian lận,
thực hiện tốt các biện pháp phòng hạn chế tổn thất. - Giải pháp nâng cao trình độ quản lý: Quản lý tốt khách hàng, phân
chia quản lý theo nghiệp vụ, theo nhóm nghiệp vụ, theo địa bang, theo khối, theo khu vực, theo từng ngành, theo từng đơn vị có doanh thu cao. Nâng cao
chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường công tác quản lý cán bộ, quản lý đại lý, quản lý hoá đơn ấn chỉ, quản lý thu nộp Bảo hiểm trong ngày, quản lý khâu
bồi thường tiền thông qua đại lý, thông qua cộng tác viên, kiểm tra chéo giữa các đơn vị địa bàn với nhau.
- Giải pháo về đầu tư cơ sở vật chất: Quản lý và sử dụng bền, hiệu quả tiết kiệm các cơ sở vật chất đã trang bị, định kỳ bảo dưỡng sửa chữa, không
sử dụng tài sản của công việc vào việc riêng, những trang bị mới xét có nhu cầu thực sự mới trang bị, trang bị phải bảo đảm về số lượng, tránh lãng phí
khơng cần thiết, khơng phơ trương.
SV: Ngun Hoàng Trung - Bảo hiểm 43B 50
- Gii phỏp phỏt triển công nghệ thông tin: Về tổ chức bộ máy được kiện tồn theo mơ hình mẫu của Tổng cơng ty, khi có thay đổi cơ cấu mới
phải trình Tổng công ty phê duyệt. Thực hiện tốt các thiết bị tin học hiện có, tiếp cận và sử dụng triệt để công nghệ tin học, hệ thống thông tin, trong quản
lý nghiệp vụ giao dịch với khách hàng, trong việc cung cấp thông tin truyền số liệu, thực hiện việc bí mật cơng nghệ thơng tin trong kinh doanh.
- Giải pháp về tổ chức cán bộ, phát triển nhân lực: Thực hiện tiết kiệm về nhân lực, thường xuyên đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ nâng cao về
chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện tốt về phẩm chất đạo đức, đạo đức trong nghề nghiệp, sàng lọc những cán bộ yếu kém về năng lực, thoái hoá về phẩm
chất, ý thức tổ chức kỷ luật kém khỏi đơn vị chuyển công tác khác hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. Thường xuyền tuyển dụng những cán bộ mớ, cán bộ
được đào tạo chính quy theo quy chế thu tuyển để có được đội ngũ cán bộ kế thừa và đủ mạnh. Có chính sách ưu đãi đối với những cán bộ cống hiến nhiều
cho ngành.
IV. KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC CỦA ĐẠI LÝ TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM PHÚ THỌ

1. Kiến nghị đối với các cơ quan nhà nước


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (56 trang)

×