1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >
Tải bản đầy đủ - 96 (trang)
Đặc điểm hoạt động kinh doanh

Đặc điểm hoạt động kinh doanh

Tải bản đầy đủ - 96trang

Công ty Kiểm toán AFC Sài Gòn có các chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Cần Thơ, tại Đồng Nai, công ty cũng đã đặt văn phòng đại diện. Trụ sở chính
của công ty đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 01042001, theo công văn chấp thuận số 5173CV-BTC của Bộ Tài chính,
Công ty kiểm toán AFC Sài Gòn đã đợc kết nạp và trở thành công ty thành viên duy nhất tại Việt Nam của tập đoàn Kiểm toán Quốc tế BDO.
Để phù hợp với sự phát triển của thị trờng và của nền kinh tế trong quá trình chuyển đổi, ngày 19012004, theo quyết định số 263QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành,
Công ty Kiểm toán và T vấn Tài chính Kế toán Sài Gòn Công ty Kiểm toán AFC Sài Gòn đã đợc chuyển thành Công ty Cổ phần Kiểm toán và T vấn Tài chính Kế toán Công ty
Kiểm toán AFC. Công ty có vốn điều lệ là 4850 triệu đồng, trong đó, tỷ lệ vốn cổ phần nhà nớc là 30 vốn điều lệ, tỷ lệ vốn cổ phần bán cho cán bộ công nhân viên trong công
ty là 70 vốn điều lệ, công ty không bán cổ phần ra ngoài doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển của công ty về mặt quy mô và chất lợng, đội ngũ nhân viên
của công ty Kiểm toán AFC cũng đợc nâng cao cả về số lợng cũng nh về chất lợng. Khi mới thành lập công ty chỉ có 35 nhân viên, đến năm 2000, số lợng nhân viên là 150 ngời.
Hiện nay công ty có hơn 200 nhân viên chuyên nghiệp đại học và trên đại học trong và ngoài nớc.
Với phơng châm hoạt động của công ty là phấn đấu trở thành một trong số các
công ty dịch vụ chuyên ngành hàng đầu trên thế giới, cống hiến cho sự thành công của khách hàng trong việc thực hiện mục tiêu kinh doanh của họ, thành công của khách hàng
cũng là thành công của công ty chúng tôi .
Đến nay, tuy công ty mới chỉ thành lập đợc 10 năm, nhng công ty đã tạo đợc một uy tín khá tốt đối với khách hàng, đó chính là nhờ vào
đội ngũ cán bộ nhân viên của công ty giàu kinh nghiệm và đã trải qua thực tế công việc ngay từ khi thị trờng dịch vụ kiểm toán độc lập mới đợc hình thành tại Việt Nam.

2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh


Công ty Kiểm toán AFC là một trong những công ty kiểm toán hàng đầu của Việt Nam sớm tham gia vào thị trờng cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập và các dịch vụ
chuyên ngành khác. Các loại hình dịch vụ của công ty bao gồm: + Dịch vụ kế toán và kiểm toán của công ty, chiếm 78 tổng doanh thu hàng năm.
Công ty giúp các doanh nghiệp, các
Phạm Thị Kim Anh Kiểm toán 44 29
Dịch vụ kế toán, kiểm toán là dịch vụ chủ yếu trong hoạt động kinh doanhđơn vị trong việc kiểm tra chi tiết sổ sách và ghi chép kế toán, xử lý các khoản thu chi không hợp
lý, xác nhận về tính trung thực hợp lý của BCTC căn cứ trên phơng pháp tiếp cận và sự hiểu biết về hoạt động của công ty khách hàng.
+ Dịch vụ t vấn - Dịch vụ t vấn thuế: với mục tiêu giảm thiểu gánh nặng về thuế một cách hợp
pháp, tối đa hoá các chính sách u đãi và khó khăn về thuế cho khách hàng. Bên cạnh các kiến thức chuyên sâu về thuế trong nớc, Công ty Kiểm toán AFC có thể t vấn cho các nhà
đầu t nớc ngoài các quy định về thuế quốc tế thông qua sự hỗ trợ của mạng lới BDO. Căn cứ trên kiến thức, kinh nghiệm và khả năng của mình, công ty có thể t vấn cho khách hàng
cách cơ cấu tốt nhất về các nghiệp vụ kinh tế xuyên quốc gia và tuân thủ các quy định thuế trong nớc.
- Dịch vụ t vấn quản lý doanh nghiệp: công ty hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận, quản lý và cải tiến hệ thống quản lý doanh nghiệp, bao gồm: lập kế hoạch chiến lợc, quản
lý rđi ro, kiĨm tra chÐo, kiĨm tra néi bé, kiĨm tra và đánh giá dịch vụ thông tin. - Dịch vụ t vấn khôi phục hoặc giải thể doanh nghiệp: Với sự giúp đỡ của các
công ty thành viên trong mạng lới BDO, công ty có nhiều kinh nghiệm trong t vấn cho các doanh nghiệp bị khủng hoảng. Thông qua việc phân tích sâu tình hình của các doanh
nghiệp, đồng thời kết hợp với các kỹ thuật quản lý, điều tra, công ty sẽ đa ra giải pháp có tính hệ thống tốt nhất cho khách hàng. Các chuyên gia của công ty có thể đánh giá sức
sống của doanh nghiệp và đại diện cho họ làm công tác thanh lý, quản trị đặc biệt, tiếp nhận, uỷ thác, hay điều phối hoạt động.
- Dịch vụ t vấn quản trị tài chính: Do sự phức tạp của hệ thống pháp luật và môi trờng kinh doanh, các doanh nghiệp phải có sự sáng tạo để đảm bảo thành công trong kinh
doanh. Để đáp ứng nhu cầu này, công ty mở dịch vụ t vấn quản trị tài chính với các chuyên gia t vấn tài chính doanh nghiệp có đủ năng lực chuyên môn để đảm nhận các hợp
đồng t vấn trong lĩnh vực t nhân và công cộng. - Dịch vụ t vấn văn phòng công ty gồm: giữ sổ sách của công ty theo luật định, t
vấn và lập hồ sơ cho công ty gồm cả việc lập hồ sơ xin niêm yết trên thị trờng chứng khoán.
+ Dịch vụ đào tạo huấn luyện
Phạm Thị Kim Anh KiĨm to¸n 44 30
Dịch vụ này hiện tại chỉ có ở công ty mà không có ở các chi nhánh. Công ty mở các lớp về bồi dỡng kế toán trởng theo chơng trình của Bộ Tài chính, lớp bồi dỡng KTV để
dự các kỳ thi KTV cấp nhà nớc và quốc tế, các lớp bồi dỡng kiến thức và nghiệp vụ tài chính, kế toán, thống kê cho các đối tợng có yêu cầu. Ngoài ra công ty còn cung cấp cho
khách hàng các văn bản pháp quy, các chế độ, thể lệ, các văn bản hớng dẫn nghiệp vụ tài chính, c¸c biĨu mÉu, chøng tõ, sỉ s¸ch.
HiƯn nay cïng víi sự xuất hiện ngày càng nhiều các công ty kiểm toán thì xu h- ớng cạnh tranh trong lĩnh kiểm toán ngày càng gay gắt, do đó chất lợng và uy tín là điều
quan trọng để một công ty có thể đứng vững trong môi trờng cạnh tranh đó. Vì vậy, bên cạnh việc nâng cao chất lợng của dịch vụ thì Công ty Kiểm toán AFC luôn cố gắng tìm tòi
để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, theo quan điểm: Quan hệ của chúng tôi với khách
hàng rất uyển chuyển và ân cần, từ đó cho phép chúng tôi có thể đáp ứng nhanh chóng và cung cấp kịp thời các giải pháp phù hợp cho các vấn đề trung tâm của khách hàng .
Từ khi thành lập đến nay, Công ty Kiểm toán AFC đã phục vụ rất nhiều doanh
nghiệp có mức tăng trởng cao. Khách hàng của công ty rất đa dạng, bao gồm: doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài, doanh nghiệp và các dự án có vốn đầu t của nhà nớc, công
ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp t nhân, các tổ chức và chơng trình tài trợ quốc tế. Các khách hàng này hoạt động trong nhiều ngành nghề kinh tế khác nhau
và sử dụng dịch vụ kiểm toán với nhiều mục đích khác nhau. Từ chỗ chỉ có 35 khách hàng khi mới trở thành công ty độc lập năm 1995, đến nay công ty đã có hơn 800 khách hàng
thờng xuyên tại khắp mọi miền đất nớc và hàng chục ngàn lợt học viên tham dự các lớp bồi dỡng nghiệp vụ do công ty tổ chức.
Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây:
Biểu 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Kiểm toán AFC
2003 2005
Đơn vị: triệu ĐVN Chỉ tiêu
2003 2004
2005 Doanh thu
17.877 24.186
31.547 Chi phí
16.945 22.674
28.919 Lợi nhuận sau thuế
671 1.088
1.892
Phạm Thị Kim Anh KiÓm toán 44 31
Nộp ngân sách 2579
3628 4857
Biêủ 2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh tại Hà Nội 2003 2005
Đơn vị: triệu ĐVN
Chỉ tiêu 2003
2004 2005
Doanh thu 3.400
4.600 6.000
Chi phÝ 3.211
4.312 5.500
Lỵi nhn sau th 136
207 360
Qua bảng kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây, có thể nhận thấy tình hình kinh doanh của công ty khá ổn định, doanh thu và lợi nhuận của công
ty đều tăng qua các năm. Lợi nhuận năm 2004 tăng 62 so với năm 2003, lợi nhuận năm 2005 tăng 74 so với năm 2004.
Tuy nhiên ta có thể nhận thấy chi phí hoạt động kinh doanh so với doanh thu của công ty cũng khá lớn năm 2005, chi phí chiếm 91 doanh thu, do đó, nếu có thể giảm
bớt đợc phần chi phí hoạt động kinh doanh thì lợi nhuận của công ty sẽ tăng lên đáng kể.

2.1.3. Cơ cấu tæ chøc


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặc điểm hoạt động kinh doanh

Tải bản đầy đủ ngay(96 tr)

×