1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >
Tải bản đầy đủ - 96 (trang)
Thn lỵi

Thn lỵi

Tải bản đầy đủ - 96trang

Công ty XYZ mới đợc chuyển thành công ty Cổ phần trong năm tài chính 2005, Công ty Kiểm toán chỉ tiến hành công việc kiểm toán BCTC của công ty từ tháng 7
năm 2005, vì vậy KTV lựa chọn tài sản là chỉ tiêu để tính mức trọng yếu của khách hàng. Hơn nữa, XYZ là một công ty cổ phần, có quy mô hoạt động khá lớn, do đó tỷ lệ trọng
yếu đợc KTV đánh giá ở mức cao 2tài sản
Phần 3: Một số kiến nghị về lập kế hoạch kiểm toán do công ty Cổ phần kiểm toán và t vấn tài
chính kế toán thực hiện
3.1.
Thuận lợi và khó khăn trong quy trình lập kế hoạch kiểm toán do Công ty Cổ phần Kiểm toán và T vấn Tài chính Kế toán thực hiện

3.1.1. Thuận lợi


Sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển, để đạt đợc những thành công hôm nay, công ty Kiểm toán AFC đã có rất nhiều thuận lợi nh:
Phạm Thị Kim Anh Kiểm toán 44 81

Môi tr ờng hoạt động kiểm toán
Hoạt động kiểm toán là một ngành nghề còn mới mẻ ở Việt Nam, tuy vậy trong những năm gần đây, kiểm toán cũng đã nhận đợc sự quan tâm lín cđa Nhµ níc vµ
chÝnh phđ ViƯt Nam. ViƯc ban hành một số chính sách, chế độ mới và đặc biệt là 36 chuẩn mực kiểm toán đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác kiểm toán, đáp ứng yêu
cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, tài chính, nâng cao chất lợng của kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, kiểm soát chất lợng
hoạt động kiểm toán, lành mạnh hoá thông tin tài chính trong nền kinh tế quốc dân
Công ty Kiểm toán AFC là thành viên duy nhất của tổ chức kiểm toán Quốc tế BDO tại Việt Nam
Nhận thức đợc sự cần thiết trong hợp tác và phát triển, đặc biệt là đối với một ngành dịch vụ chuyên nghiệp còn non trẻ tại Việt Nam, Công ty Kiểm toán AFC đã sớm tìm
kiếm cơ hội để trở thành thành viên các tập đoàn kiểm toán quốc tế hàng đầu thế giới nhằm học hỏi công nghệ, kinh nghiệm kiểm toán cũng nh chia sẻ các lợi ích khác khi là
thành viên chính thức của tập đoàn này. Năm 2001, Công ty Kiểm toán AFC đã đợc kết nạp trở thành thành viên duy nhất tại Việt Nam của tập đoàn kiểm toán quốc tế BDO. Tập
đoàn kiểm toán quốc tế BDO chuyên cung cấp các dịch vụ chuyên ngành kiểm toán, kế toán, t vấn tài chính kế toán đợc xếp hạng thứ năm trên thế giới. Việc gia nhập vào một hệ
thống kiểm toán quốc tế là một bớc tiến tích cực thuộc chiến lợc kinh doanh của công ty, đặc biệt trong quá trình nền kinh tế Việt Nam héi nhËp khu vùc AFTA vµ qc tÕ
WTO. ViƯc gia nhập tập đoàn BDO giúp công ty mở rộng thị phần, củng cố các khách hàng, đồng thời đây là cơ hội để công ty nhận đợc mọi sự hỗ trợ về kỹ thuật nghiệp vụ,
huấn luyện nội bộ, cũng nh đợc cập nhật các thông tin chuyên ngành trên thế giới.
Nội lực trong công ty
Sự năng động, sáng tạo của Ban GĐ, cùng với sự nhiệt tình, ham học hỏi của đội ngũ công nhân viên trong Công ty đã thu hút đợc một lợng lớn khách hàng trong và
ngoài nớc trong những năm gần đây. Ngoài những chính sách khách hàng để tiếp cận khách hàng mới và tạo uy tín với khách hàng cũ, Ban GĐ công ty cũng luôn chu trọng đến
chất lợng kiểm toán để đáp ứng đợc nhu cầu ngày càng cao từ phía khách hàng. Chính nhờ số lợng khách hàng đa dạng, phong phú nên công ty có đợc kinh nghiệm trong nhiều
Phạm Thị Kim Anh Kiểm toán 44 82
ngành công nghiệp chủ yếu, bao gồm cả tài chính ngân hàng, bảo hiểm, môi giới chứng khoán, hoá dầu, sản xuất, thơng mại, đồn điền, trang trại, khách sạn,... cũng nh các tổ
chức công ích, phi lợi nhuận.
Bề dày kinh nghiệm trong n ớc
Công ty Kiểm toán AFC đã trải qua hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán và t vấn tài chính. So với các công ty kiểm toán trên toàn thế giới thì đây vẫn là
một công ty còn non trẻ, tuy vậy, tại Việt Nam, Công ty Kiểm toán AFC vẫn là một trong những công ty đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán. Với đội ngũ công nhân viên
giàu kinh nghiệm, công ty đã tự xây dựng cho mình một chơng trình kiểm toán khá đầy đủ và cụ thể. Sự tự tin kết hợp với sự nhiệt tình trong công việc của đội ngũ KTV đã giúp cho
công ty tạo đợc uy tín rất tốt đối với khách hàng.

3.1.2. Khó khăn


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thn lỵi

Tải bản đầy đủ ngay(96 tr)

×