1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

1/ Thuế giá trị gia tăng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.23 MB, 34 trang )


MỤC ĐÍCH

 Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

phù hợp với thông lệ quốc tế và hội nhập

 Từng bước thực hiện chương trình cải cách

thuế;

 Không gây biến động cho sản xuất, kinh

doanh;

 Luật hoá những nội dung đã thực hiện sau 9

năm;

 Đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.4.1/ Thuế giá trị gia tăng

b/ Đối tượng nộp thuếlà các tổ chức,

cá nhân có

hoạt động

SXKD hàng

hoá, dịch vụ

chịu thuế

GTGT (gọi

chung là cơ sở

kinh doanh)tổ chức, cá

nhân có nhập

khẩu hàng

hoá, dịch vụ

chịu thuế

GTGT (gọi

chung là

người nhập

khẩu)4.1/ Thuế giá trị gia tăngC,/ Căn cứ tính thuế

*Giá tính thuế:

+ Đối với hàng hoá, dịch vụ do cơ sở SXKD bán

ra là giá bán chưa có thuế GTGT.

Vd: Công ty A sx ra hàng hoá Q đem bán cho

công ty B số lương 500 chiếc, đơn giá bán chưa

thuế là 20/chiếc (đvt:1000đ)

Vậy giá tính thuế GTGT đối với HH Q là:

500*20 =1000C,/ Căn cứ tính thuế

 Giá tính thuế:

+ đối với HH nhập khẩu:

Giá tính thuế GTGT= giá NK + thuế NK (nếu có)

+thuế TTĐB( nếu có)

Trong đó: thuế NK= Giá nhập khẩu * thuế suất

VD:Cơ sở nhập khẩu ti vi nguyên chiếc, giá tính thuế nhập

khẩu quy đổi ra tiền Việt nam là 4.000.000 đ/chiếc. Thuế

suất thuế nhập khẩu là 30%. Trường hợp này, ta xác định

giá tính thuế GTGT như sau:

- Giá nhập khẩu (CIF) là: 4.000.000 đ

- Thuế nhập khẩu phải nộp là: 4.000.000 đ x 30%

=

1.200.000 đ

- Giá tính thuế GTGT là: 4.000.000 đ + 1.200.000 đ =

5.200.000 đCách tính thuế ô tô nhập khẩu mới và cũ

Xe cũ

Ôtô cũ nhập khẩu về Việt Nam phải nộp 3 loại

thuế: thuế nhập khẩu tuyệt đối + thuế tiêu thụ

đặc biệt + thuế VAT (Cách tính: thuế chồng thuế).

- Thuế nhập khẩu tuyệt đối: Theo quy định tại

Quyết định ngày 2/11/2007 đối với từng loại xe

- Thuế tiêu thụ đặc biệt: 50% x (giá xe + thuế

nhập khẩu tuyệt đối)

- Thuế VAT: 10% x (giá xe + thuế nhập khẩu tuyệt

đối + thuế tiêu thụ đặc biệt)

- Tổng số thuế phải nộp: thuế nhập khẩu tuyệt đối

+ thuế tiêu thụ đặc biệt + thuế VAT Ví dụ: Xe BMW X5, 5 chỗ, sản xuất năm 2004, giá nhậpkhẩu 32.000 USD, dung tích động cơ 3.0 lít, thuế tuyệt đối

sẽ là 13.500 USD. 

Các loại thuế khác phải nộp là: 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt: 50% x (32.000 USD + 13.500 USD)

= 22.750 USD

- Thuế VAT: 10% x (32.000 USD + 13.500 USD +22.750

USD) = 6.825 USD 

Như vậy tổng số tiền thuế phải nộp là: Thuế tuyệt đối

13.500 USD + Thuế tiêu thụ đặc biệt 22.750 USD + thuế

VAT 6.825 USD = 43.075 USD

Như vậy nếu không tính tiền vận chuyển thì tổng số tiền

của chiếc xe nói trên khi thông quan là: 32.000 USD (tiền

xe) + 43.075 USD (tổng thuế) = 75.075 USD. Xe mới

+Mức thuế nhập khẩu dành cho xe ô tô du lịch mới nhập

khẩu nguyên chiếc tính như sau:

- Thuế Nhập khẩu 60%.

- Ngoài ra xe nhập về còn chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt:

Xe dưới 5 chỗ: 50%, xe từ 6-9 chỗ: 30%, xe 10-15 chỗ: 30%

- Và thuế GTGT:10%.

- Thuế Nhập khẩu phải nộp = Giá tính thuế nhập khẩu x

60%.

- Thuế Tiêu thụ đặc biệt phải nộp = (Giá tính thuế nhập

khẩu + Thuế nhập khẩu) x 50%.

- Thuế Giá trị gia tăng phải nộp = (Giá tính thuế nhập khẩu

+ Thuế nhập khẩu + Thuế Tiêu thụ đặc biệt) x 10%.

Vì thế ví dụ 1 chiếc xe 5 chỗ mới, nhập khẩu nguyên chiếc

sẽ phải đóng mức thuế bằng : (Giá xe * 1,6 * 1,5 * 1,1) – Giá

xe

   Vidụ xe Camry 2007, 2.4L  có giá nhập khẩu

20.000usd

Khi đó mức thuế cần phải nộp sẽ là:

(20.000usd x 1.6x1.5x1.1) - 20.000us= 32.800usdC,/ Căn cứ tính thuế

Giá tính thuế:

+ đối với HH –DV được sử dụng chứng từ ghi giá

thanh toán là giá đã có thuế GTGT thì giá tính

thuế tính theo CT:

Giá chưa có

thuế GTGTGiá thanh toán

=

1+ thuế suất của HH- DV Ví dụ: Một bưu điện tỉnh trong tháng 1/2009 bán 10.000

con tem, giá mỗi con tem là 800đ thì giá tính thuế GTGT

của số tem này được tính như sau:

Giá ghi trên tem vé

giá bán có thuế = 10.000 x 800 đ = 8.000.000 đGiá

chưa có

thuê

=

GTGT8.000.000

= 7.372.726 đ

1+10%C,/ Căn cứ tính thuế

 Thuế suất thuế GTGT:

+ luật thuế GTGT quy định 3 mức thuế suất:

-mức thuế suất 0%

- mức thuế suất 5%

- mức thuế suất 10%Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (34 trang)

×