1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

2/ Thu nhập cá nhân

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.23 MB, 34 trang )


4.2/ Thu nhập cá nhân

 Khái niệm

Thuế TNCN là một loại thuế trực thu điều tiết vào

thu nhập của cá nhân

thể hiện nghĩa vụ của cá nhân đối với đất nước

một cách trực tiếp nhất.Mục đích:

+ tăng nguồn thu cho ngân sách quốc gia

+ điều tiết khoảng cách thu nhập của công dân,

+ đề cao tính nhân văn qua việc khuyến khích cá

nhân tự giác chia sẻ lợi ích thu nhập được cho

cộng đồng và góp phần tích cực mang lại công

bằng và an sinh xã hội.4.2/ Thu nhập cá nhân

Đối tượng nộp thuế

+ Công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công

tác, lao động ở nước ngoài có thu nhập

+ Cá nhân là người không mang quốc tịch Việt

Nam nhưng định cư không thời hạn tại Việt Nam

có thu nhập (sau đây gọi là cá nhân khác định cư

tại Việt Nam)

+Người nước ngoài có thu nhập tại Việt Nam4.2.3 CĂN CỨ TÍNH THUẾ TNCN

* Thu nhập chịu thuế:

+ Thu nhập thường xuyên

+ Thu nhập không thường xuyên* Thuế suất:Căn cứ tính thuế TNCN

Thuế suất:

+ đối với thu nhập thường xuyên:

-Người Việt Nam và cá nhân khác định cư tại Việt Nam

chỉ phải nộp thuế đối với phần vượt trên 5 triệu đồng (khởi

điểm chịu thuế) theo Biểu thuế sau

BậcThu nhập bình quân tháng/người

(1000 đ)Thuế suất

(%)1Đến 500002Trên 5000 đến 15000103Trên 15000 đến 25000204Trên 25000 đến 40000305Trên 4000040Thuế suất

 Đối với thu nhập thường xuyên

+Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam và công dân Việt

Nam lao động, công tác ở nước ngoài mức khởi điểm chịu

thuế là 8 triệu đồng theo Biểu thuế sau đây

BậcThu nhập bình quân tháng/nguời

(1.000 đồng)Thuế suất

(%)1Đến 8.00002Trên 8.000 đến 20.000103Trên 20.000 đến 50.000204Trên 50.000 đến 80.000305Trên 80.00040Thuế suất

 Đối với thu nhập không thường xuyên

+Thu nhập về chuyển giao công nghệ trên 15

triệu đồng/lần áp dụng thuế suất 5% trên tổng

thu nhập (từ 15 triệu đồng trở xuống không phải

nộp).

+Thu nhập về trúng thưởng xổ số (kể cả trúng

thưởng khuyến mại dưới mọi hình thức) có giá trị

trên 15 triệu đồng/lần áp dụng thuế suất 10%

trên tổng thu nhậpTài liệu tham khảo

 Internet

 Luật thuế GTGT

 Chuyên đề 9: Thuế và quản lý thuế nâng caoLOGOThành viên nhóm 1

STTHọ và tênSTT Họ và tên1Đào Xuân Ngọc6Đinh Khánh Thuỳ2Mai Thuỳ Dung7Dương Thị Thơm3Nguyễn Thi Lan Anh8Võ Thị Phượng4Nguyễn Thị Xuân9Nguyễn Dược Thảo5Lê Thị Huyền10Nguyễn Thuý HiềnXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (34 trang)

×