Tải bản đầy đủ - 17 (trang)
Môi trờng kinh tế và thể chế Vấn đề phát triển con ngời

Môi trờng kinh tế và thể chế Vấn đề phát triển con ngời

Tải bản đầy đủ - 17trang

1. Môi trờng kinh tế và thể chế


Nền kinh tế nớc ta đã và đang có những chuyển biến tích cực, tạo môi trờng thuận lợi cho phát triển kinh tế tri thức. Đất nớc đã thoát khỏi khủng
hoảng và bớc vào thời kì tăng trởng ổn định. Tốc độ tăng GDP năm 2001 là 6,79, 2002 là 6,89, 2003 là 7,08, năm 2004 là 7,69, năm 2005 là
8,4, năm 2006 là 8,2 và năm 2007 là 8,4. Sự hình thành và phát triển của các vùng kinh tế trọng điểm ở cả ba vùng Bắc, Trung, Nam với phạm vi
ngày càng mở rộng, ngành nghề đa dạng, thu hút nhiều dự án đầu t trong và ngoài nớc ®· trë thµnh ®éng lùc thóc ®Èy nỊn kinh tÕ cả nớc theo hớng
chuyên môn hóa, hợp tác và liên kết kinh tế.
Từ khi Việt Nam gia nhập WTO năm 2006, Việt Nam đã đạt đợc thành tựu ngoạn mục trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế Việt Nam đang phát triển đúng h-
ớng, thể hiện sự tăng trởng ở các ngành quan trọng nh công nghiệp, thơng mạiGiá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành năm 2007 đạt 574.046,8 tỷ
đồng, tăng 17,5 so với năm 2006; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 48,4 tỷ USD, tăng 21,5; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ớc đạt
726.113 tỷ đồng, tăng 23. Bên cạnh đó, Việt Nam ®· tiÕn hµnh ®iỊu chØnh vµ ban hµnh nhiỊu chÝnh sách, luật pháp trong nớc theo hớng ngày càng phù
hợp hơn với các quy tắc, luật lệ thơng mại quốc tế và cam kết gia nhập WTO. Chính vì vậy mà môi trờng đầu t và kinh doanh của Việt Nam đã đợc cải
thiện theo hớng thông thoáng và minh bạch, tạo đợc niềm tin của các nhà đầu t nớc ngoài và góp phần tăng cờng thu hút đầu t. Trong năm 2007, vốn đầu t
trực tiếp nớc ngoài vào Việt Nam đạt mức kỉ lục 20,3 tỷ USD, tăng 69,2 so với 2006.
Tuy vậy, về thể chế, đây là yếu kém đặc biệt của Việt Nam. Quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả bị vi phạm nghiêm trọng do những sơ hở trong quản
lý và luật pháp, cải cách thủ tục hành chính còn chậm và cha thật đồng bộ là những rào cản không nhỏ cho sự phát triển kinh tế tri thức.

2. Vấn đề phát triển con ngời


Về nguồn lao động: vấn đề chất lợng nguồn lao động ngày càng đợc chú trọng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trờng. Lực lợng lao động
có chuyên môn kĩ thuật tiếp tục gia tăng cả về số lợng và tỉ lệ. Năm 2007, cả nớc có 8.844.000 lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật, chiếm 21
Bùi Thị Thanh Nhàn 8 CQ492025
trong tổng lực lợng lao động nói chung, tăng 9,7 so với 2006. Trong đó, số ngời có trình độ công nhân kĩ thuật trở lên chiếm 11,8 so với tổng lực lợng
lao động. So với 2006, tỉ lệ lao động có chuyên môn kĩ thuật của lực lợng lao động ở nông thôn tăng 1,7 nhanh hơn so với thành thị tăng 1,4.
Tuy nhiên, trình độ chuyên môn kĩ thuật của lực lợng lao động giữa khu vực thành thị và nông thôn vẫn tiếp tục có sự khác biệt lớn. Lao động có trình
độ ở nông thôn chiếm 13,3 lực lợng lao động trong khu vực, ở thành thị, tỉ lệ này là 45, gấp gần 3,5 lần nông thôn. Ngành nông nghiệp chiếm 60,5
tổng số lao ®éng cđa c¶ níc nhng chØ chiÕm 3,8 sè ngêi đợc đào tạo. nếu không có cơ chế chính sách và giải pháp đủ mức cần thiết để khắc phục tình
trạng này thì khu vực nông thôn sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc khai thác nguồn nhân lực tại chỗ để phục vụ công nghiệp hóa hiện đại hóa.
Về giáo dục đào tạo, đào tạo nguồn nhân lực là yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế tri thức. Cùng với chủ trơng nâng cao chất lợng giáo dục, Đảng
và Nhà nớc đã có những chính sách nhằm đa nền giáo dục nớc nhà bắt kịp với các nớc trong khu vực và trên thế giới. Nhà nớc tiếp tục dành u tiên cho
giáo dục hơn 20.
Về chất lợng cuộc sống, kết quả điều tra mức sống dân c do tổng cục thống kê thực hiện cho thÊy theo tiªu chn míi, tØ lƯ hé nghÌo của nớc ta
năm 2004 là 18,1 nhng đến năm 2006 con số đó chỉ còn 15,47 và năm 2007 giảm xuống còn 14,87. Đây là một cố gắng lớn của Đảng và Nhà nớc
ta trong việc thực hiện chính sách xã hội. Theo đánh giá của Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã về đích trớc 10 năm so với mục tiêu xóa đói giảm nghèo trong
thực hiện mục tiêu thiên niên kỉ.
Bên cạnh đó cũng còn không ít những khó khăn đòi hỏi chúng ta cần phải vợt qua. Giá cả tăng cao: chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 122007 tăng
12,63 so với tháng 122006. Riêng tháng 22008 chỉ số này đã tăng tới mức kỉ lục 3,56 so với tháng trớc. Tình trạng nhập siêu lớn năm 2007 khoảng
12 tỉ USD. Nông nghiệp phát triển khó khăn do thiên tai dịch bệnh. Cơ cấu kinh tế nhiều điểm cha hợp lí. Chất lợng tăng trởng kinh tế cha đều và cha
bền vững.
Bùi Thị Thanh Nhàn 9 CQ492025

3. Kết cấu hạ tầng thông tin


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Môi trờng kinh tế và thể chế Vấn đề phát triển con ngời

Tải bản đầy đủ ngay(17 tr)

×