1. Trang chủ >
  2. Khoa Học Tự Nhiên >
  3. Môi trường >

2 Giải pháp giáo dục ý thức

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.48 MB, 60 trang )


Trường Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà NộiKhoa: Môi Trườngcủa trách nhiệm này là thu gom và thải bỏ ở các nơi công cộng trong huyện nhăm

giữ đường phố luôn sạch đẹp và dân cư khỏi những điều kiện kém vệ sinh. Ngay cả

các hệ thống tinh vi và kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay cũng không thể giải quyết

được tất cả các loại rác thải ra ngoài huyện, do đó cần có sự giúp đỡ của cộng đồng.

Sự tham gua của cộng đồng nên tập trung vào vấn đề cá nhân trong các vấn đề nhỏ

sau:

- Thu gom rác trong nhà của các hộ dân nên đặt trong các thùng rác và bao bì

đúng cách (theo qui định, mỗi hộ dân nên có một thùng rác). Điều này sẽ đưa

đến phân loại rác từ nhà ở.

- Đổ rác đúng giờ tại các nơi mà hệ thống công cộng đến thu rác

- Không vứt rác ra đường và tại những nơi công cộng hay xung quanh các

thùng rác đường phố.

Có thể đạt được sự tham gia của cộng đồng trong vấn đề vệ sinh cá nhân theo

cách khen thưởng và xử phạt sau:

- Huyện tổ chức những buổi tuyên dương các cá nhân tổ chức, thực hiện tốt

về CTR SH , có đóng góp tích cực cho công tác QLCTR SH.

- Khen thưởng những người tố cáo cá nhân, tổ chức vi phạm qui định việc

vận chuyển rác. Có như vậy mới khuyến khích người dân tích cực thực hiện

tốt những qui định cũng như tố cáo các hành vi sai.

- Xử phạt thích đáng những cá nhân, tổ chức vi pham về CTR. Hình thức xử

phạt là xử phạt hành chính và truy tố trước pháp luật nếu mức độ vi phạm

nghiêm trọng.

 Mức xử phạt đề xuất

- Vứt rác nơi công cộng: 60.000 đồng/lần.

- Vứt rác xuống dòng nước:80.000 đồng/lần.

- Cơ quan trường học không thực hiện tốt việc tồn trữ rác, rác bốc mùi

ảnh hưởng người dân trong khu vực phạt 500.000 đồng/lần và cắt

khen thưởng.

- Nếu cá nhân tổ chức bị phạt nhiều lần nhưng không thực hiện tốt sẽ

bị mực phạt nặng hơn.GVHD : T.s Lê Thanh Huyền47SVTH : Trần Thị LâmTrường Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà NộiKhoa: Môi Trường5.2.2 Nâng cao nhận thức của cộng đồng

Vai trò của giáo dục tuyên truyền ý thức BVMT, được các nước xem như công

cụ hàng đầu để thực hiện BVMT. Theo các tài liệu báo cáo môi trường thì biện

pháp giáo dục chính là chìa khóa quyết định sự thành công của công tác BVMT.

Giáo dục theo 4 vấn đề lớn:

- Giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng

- Giáo dục môi trường ở các cấp học từ mầm non cho đến phổ thông, đâị học

và sau đại học

- Huấn luyện, đào tạo phục vụ công tác quản lý chất thải.

- Các hoạt động phong trào mang tính tuyên truyền giáo dục.

Thường xuyên nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc thực hiện trách

nhiệm, nghĩa vun và quyền hạn đã được qui định trong Luật bảo vệ môi trường

bằng cách:

- Tổ chức các chiến dịch truyền thông gây ấn tượng mạnh nhằm phát động

phong trào toàn dân thực hiện Luật bảo vệ môi trường và chỉ thị “ Tăng công

tác BVMT trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”. Tiếp tục

đẩy mạnh phong trào: xanh – sạch đẹp, vệ sinh môi trường không vứt rác ra

đường và chiến dịch thế giới.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực tiếp thông qua đội ngũ những

người tình nguyện, đến từng hội viên, đoàn viên, từng gia đình và vân động

toàn dân thực hiện Luật bảo vệ môi trường.

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục thông qua sinh hoạt thường kỳ của các tổ

chức quần chúng cơ sở, tạo ra phong trào thi đua hình thành thói quen mới,

xây dựng nếp sống mới trong tập thể dân cư ở đô thị và khu công nghiệp.

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng,

phương tiện nge nhìn của câc tổ chức quần chúng như: Đoàn thể thanh niên,

hội nông dân…

5.2.3 Giáo dục tại trường học.

Đưa giáo dục môi trường vào chương trình học ở cấp học mầm nôn, trung học

cơ sở, trung học phổ thông, đại học và sau đại học với các mức độ khác nhau, mỗi

trường học đều phải có các giáo viên giảng dạy về môi trường để giúp cho học sinhGVHD : T.s Lê Thanh Huyền48SVTH : Trần Thị LâmTrường Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà NộiKhoa: Môi Trườnghiểu được tầm quan trọng của môi trường sống xung quanh từ đó tạo được ý thức

BVMT.

5.3 Các biện pháp hoàn thiện việc quản lý của huyện

Trên địa bàn huyện có dịch vụ thu gom của Xí nghiệp môi trường và các hộ làm

rác dân pập thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý rác từ các nguồn. Nưng với

thành phần dân cư phức tạp mà ý thức cộng đồng chưa cao nên công tác quản lý cò

gặp nhiều khó khăn. Mặt khác chưa được quản lý đúng mức về pháp luật nên tình

trạng xả rác bừa bãi vẫn diễn ra. Vì vậy cần phải có sự phối hợp giữa pháp luật, nhà

quản lý và tuyên truyền cho người dân để nâng cao nhận thức được tầm quan trọng

của giữ VSMT. Muốn quản lý tốt phải có các biện pháp ngăn ngừa, hạn chế phát

sinh.

5.3.1 Các biện pháp hoàn thiện công tác thu gom

- Xí nghiệp phải tăng thêm lượng công nhân tỷ lệ thuận với tuyến đường mới

được mở rộng.

- Đầu tư thêm các phương tiện thiết bị phục vụ tốt cho công tác thu gom, vận

chuyển. Cải tiến phương tiện thu gom rác theo hướng cơ giới hóa.

- Thay đổi giờ giấc thu gom rác của CNVS và VSDL nhằm tránh tình trạng

rác bị rơi vãi trên đường phố khi công nhân thu gom. Giair quyết hệ thốn quản lý

rác dân lập cho hợp lý.

- Có trang thiết bị bảo hộ lao động. chế độ tiền lương, phụ cấp phù hợp cho

công nhân viên.

5.3.2 Các biện pháp hoàn thiện công tác vận chuyển

- Thay đổi công nghệ thu gom , vận chuyển của ngành vệ sinh cho phù hợp

để giảm thiểu công đoạn, ô nhiễm môi trường, giảm bớt lượng phát sinh rác

ra ngoài.

- Trang bị máy móc dụng cụ cho việc lấy rác. Giảm các điểm thu nhận rác và

bố trí thùng đựng rác dài trên các tuyến đường để tránh ùn tắc đường giao

thông.

- Khép kín qui trình vận chuyển từ các xe thu gom đưa vào xe ép rồi đi ra

thẳng ra bãi xử lý.GVHD : T.s Lê Thanh Huyền49SVTH : Trần Thị LâmTrường Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà NộiKhoa: Môi Trường5.3.3 Các biện pháp hoàn thiện công tác trung chuyển

- Điều chỉnh lại thời gian vận chuyển rác từ điểm để tránh kẹt xe.5.4 Giải pháp tổ chức

- Huyện nên bố trí 1 cán bộ có chuyên môn chuyên phụ trách về môi

trường.

- Khuyến khích các tổ chức đoàn thể tham gia giám sát hoạt động thu gom,

vận chuyển chất thải và vận động nhân dân phân loại CTR tại nguồn.

- Phổ biến các quy định giám sát về VSMT, kịp thời phản ánh tình hình

VSMT tới các đoàn thể và tổ dân phố để cùng tham gia giám sát với UBND

huyện.

- Ban hành các quy định để quản lý chặt chẽ hơn đối với các chất thải chăn

nuôi trang trại.

- Tăng cường xử phạt các trường hợp vi phạm VSMT, hàng năm tổ chức

khen thưởng các cá nhân, tập thể làm tốt trên địa bàn.GVHD : T.s Lê Thanh Huyền50SVTH : Trần Thị LâmXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

×