1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

Bảo quản nơng sản bằng phƣơng pháp hố học Một số loại thuốc kiểm sốt cơn trùng kho hiện nay

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.54 MB, 83 trang )


quả cao, ngày càng đƣợc sử dụng rộng rãi với quy mơ lớn. Bảo quản trong khí quyển điều chỉnh: bảo quản nơng sản trong khí quyển có
điều chỉnh thành phần các chất khí, đồng thời giảm nhiệt độ kho bảo quản nhằm làm chậm các hoạt động sống của nơng sản mà chủ yếu là q trình hơ hấp.

2.6.4.2. Bảo quản nơng sản bằng phƣơng pháp hố học


Là phƣơng pháp sử dụng các chất hoá học, chủ yếu là các chất độc để phòng chống, bao gồm các chế phẩm hố học, các sản phẩm có nguồn gốc thực vật. Hiện nay
đây là phƣơng pháp đƣợc sử dụng phổ biến, thông dụng, hiệu quả nhất trên thế giới và ở Việt Nam. Có nhiều loại khác nhau, mỗi loại có cơng dụng riêng biệt và tính chất sử
dụng cũng khác nhau. Muốn sử dụng tốt và hiệu quả cần phải đạt các yêu cầu sau: Hoá chất đƣợc dùng phải có độc lực cao hiệu quả cao đối với cơn trùng
Dễ sử dụng và ít nguy hiểm đối với con ngƣời, rất ít hoặc khơng ảnh hƣởng đến chất lƣợng của hạt và sản phẩm trong kho.
Hoá chất đƣợc sử dụng khơng ăn mòn vật liệu xây dựng và các dụng cụ thiết bị trong kho.
Có tính ổn định cao, khó nổ, khó cháy, rẻ tiền. Trong thực tế hiện nay chƣa có loại thuốc nào có thể đáp ứng đầy đủ những yêu
cầu trên, nhƣng căn cứ vào tính chất đầu độc và con đƣờng nhiễm độc của thuốc mà ngƣời ta chia các loại thuốc thành 3 loại: chất độc tiếp xúc, chất độc vị độc, chất độc
xơng hơi. Hiện nay các hố chất đƣợc sử dụng phổ biến trong công tác bảo quản nông sản
hiện nay là các hố chất xơng hơi do chúng có thể áp dụng cho nhiều đối tƣợng khác nhau, chúng sinh ra khí, khói, mù, tác động vào đƣờng hơ hấp làm côn trùng bị ngạt
hoặc bị ngộ độc chết. Ƣu điểm là sát trùng triệt để vì chúng có thể xâm nhập bất cứ chỗ nào trong kho, tuy nhiên nó cũng rất nguy hiểm cho ngƣời và gia súc.

2.6.4.3. Một số loại thuốc kiểm sốt cơn trùng kho hiện nay


- Thuốc có nguồn gốc hố học: Là những loại có độc tính cao, khơng chỉ đối với sâu mọt mà còn đối với ngƣời
và gia súc…Do đó khi sử dụng phải tuân thủ quy định cho từng loại thuốc. Một số hố chất xơng hơi thƣờng dùng hiên nay:
Methyl bromide CH
3
BR: là chất lỏng không màu, không mùi, d = 3,24, có
tính thẩm thấu mạnh, có độc tính cao đối với côn trùng và cũng rất nguy hại đối với ngƣời và gia súc. Methyl bromide hiện nay đã bị cấm sử dụng ở nhiều nƣớc do hậu
quả phá hủy tầng ozone và đƣợc công bố là một trong những tác nhân gây ung thƣ. Phosphine: khí, khơng màu, khơng mùi, trong sản xuất có lẫn tạp chất nên có
mùi tỏi hay mùi đất đen, tỉ trọng 1,181 gần bằng tỉ trọng khơng khí dễ thẩm thấu. Phosphine đƣợc coi là thuốc xông hơi rất độc đối với cơn trùng hại kho, bên cạnh đó
cũng rất độc cho ngƣời và gia súc. Phosphine tuy ít độc hơn methyl bromide nhƣng sau một thời gian dài sử dụng, hiện nay cũng đang gặp trở ngại do tình trạng kháng
thuốc mạnh của nhiều lồi cơn trùng. - Thuốc có nguồn gốc thảo mộc
Thuốc thảo mộc diệt trừ sâu hại gồm các chất có trong thực vật nhƣ nicotin trong thuốc lá và thuốc lào, rotenone trong rễ cây dây mật, pakyziron trong củ đậu,
azadiarchtin trong cây xoan Ấn Độ, artemisinin trong cây thanh hoa vàng Phạm văn lầm, 2005
Các chế phẩm có nguồn gốc thảo mộc cũng có tác dụng diệt trừ côn trùng hại kho nhƣng hiệu lực khơng cao bằng thuốc hố học, tuy nhiên ƣu điểm là ít độc đối với
ngƣời và gia súc, khơng ảnh hƣởng xấu tới môi trƣờng, dễ phân hủy.

2.7. Phƣơng Pháp Sắc Ký Lỏng Hiệu Năng Cao HPLC Phùng Võ Cẩm Hồng, 2004


Đây là phƣơng pháp thƣờng sử dụng để định lƣợng hợp chất thứ cấp, trong đó có các hoạt chất trích từ cây neem.

2.7.1. Nguyên tắc


Phƣơng pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao HPLC - High performance liquid chromatography dựa trên sự phân bố của chất tan giữa hai chất lỏng không trộn lẫn
vào nhau khi cho một chất lỏng di chuyển pha động qua chất lỏng đứng yên pha tỉnh. Pha tỉnh bị hấp thụ trên bề mặt chất rắn chất mang. Thông thƣờng là dung môi
phân cực, pha động thƣờng là nƣớc hoặc dung môi hữu cơ. Đôi khi pha tĩnh là những chất lỏng ít phân cực lúc đó pha động phải là dung mơi phân cực hơn.

2.7.2. Những yếu tố ảnh hƣởng


Phƣơng pháp chuẩn bị mẫu. Nguồn cung cấp điện, khí, nƣớc, hố chất.

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (83 trang)

×