1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

Thời gian Vật liệu Trang thiết bị, máy móc, dụng cụ thí nghiệm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.54 MB, 142 trang )


PHẦN II: VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP


II.1 Thời gian và địa điểm tiến hành thí nghiệm


II.1.1 Thời gian


Đề tài được thực hiện từ tháng 022006 đến tháng 062006
II.1.2.Địa điểm
Đề tài được thực hiện tại phòng Kỹ thuật, Xí nghiệp Chế biến Hải sản và Thực phẩm xuất khẩu Cholimex thuộc khu Công nghiệp Vĩnh Lộc.
Xí nghiệp kinh doanh các loại mặt hàng thủy hải sản, thực phẩm tinh chế, hàng khô và thực phẩm chế biến. Xí nghiệp có hơn 1000 cơng nhân lành nghề, các cán bộ có
trình độ khoa học kỹ thuật cao, nhà xưởng rộng lớn, máy móc thiết bị tiên tiến, xí nghiệp đã không ngừng mở rộng thị trường và các mặt hàng, nhiều năm liền đạt danh
hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao”, đồng thời xuất đi nhiều nước trên thế giới: Anh, Pháp, Úc, Nhật… Xí nghiệp cũng đạt được các tiêu chuẩn quản lý chất lượng
HACCP, ISO 9001 : 2000 …
Doanh thu xí nghiệp tăng từ 21,75 tỷ đồng năm 2003 lên 47 tỷ đồng năm 2005 và hướng hoạt động của Xí nghiệp trong thời gian tới sẽ còn phát triển hơn nữa.

II.2. Vật liệu thí nghiệm


II.2.1. Vật liệu


Tất cả các mẫu nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, mẫu nước, nước đá và vệ sinh công nghiệp đều được thu nhận, tại phân xưởng chế biến thực phẩm và được
xử lý, phân tích ở phòng kỹ thuật của Xí nghiệp Cholimex.

II.2.2. Trang thiết bị, máy móc, dụng cụ thí nghiệm


c. Dụng cụ


Dụng cụ lấy mẫu: hộp đựng dụng cụ inox, kéo inox, kẹp inox, muỗng inox, đèn cồn, chai thủy tinh có nắp đậy để lấy mẫu nước, ống nghiệm thủy tinh có nắp chứa 5ml
dung dịch salin pepton water, bao PE, bình nhựa cách nhiệt, tăm bông vô trùng. Tất cả dụng cụ trên đều vô trùng.
Dụng cụ xử lý mẫu: thau nhựa, rổ nhựa, kéo inox, kẹp inox, đèn cồn, bao PE. Tất cả đều vô trùng.
Dụng cụ cấy mẫu: cốc thủy tinh, giá để ống nghiệm bằng inox, đèn cồn, ống nghiệm, que cấy vòng, thẳng, đĩa petri, pipetman, đầu típ 1ml. Tất cả đều vô trùng.
Dụng cụ pha chế môi trường: muỗng inox, cốc thủy tinh, chai thủy tinh, ống nghiệm, đĩa petri, ống hút thủy tinh cùng quả bóp cao su.

d. Máy móc, thiết bị


Nồi hấp thanh trùng autoclave Tủ lạnh bảo quản mẫu
Tủ mát giữ môi trường và các giống vi sinh vật Bể điều nhiệt
Cân điện tử Máy dập mẫu stomacher
Máy vortex Tủ sấy tiệt trùng
Tủ ấm 44
o
C Tủ ấm 37
o
C Tủ ấm 30
o
C

II.2.3. Hóa chất, mơi trƣờng


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (142 trang)

×