1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (311.14 KB, 59 trang )


Chơng I Giới thiệu Công ty TNHH Giang Sơn

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty


Công ty TNHH Giang Sơn là một doanh nghiệp dân doanh đợc thành lập theo Quyết định số 154UB-QĐ ngày 2491998 của UBND tỉnh Hà Giang, tiền
thân của Công ty TNHH Giang Sơn là xí nghiệp xây lắp Sơn Hải ra đời từ năm 1993.
Trụ sở chính của Công ty TNHH Giang Sơn lúc đầu mới thành lập đặt tại số nhà 251 tổ 8 phờng Trần Phú thị xã Hà Giang. Sau 4 năm, trụ sở chính
của Công ty TNHH Giang Sơn đợc chuyển sang tổ 30 Phờng Minh Khai thị xã Hà Giang với toà nhà khang trang hơn, đợc xây 5 tầng, diện tích sử dụng là
780 m
2
. Công ty TNHH Giang Sơn ra đời trong bối cảnh tỉnh Hà Giang còn bộn bề
khó khăn do vừa mới đợc tái lập lại. Với sự phát triển chung của tỉnh nhà, Công ty TNHH Giang Sơn cũng không ngừng lớn mạnh. Quá trình kinh doanh của
Công ty đã đáp ứng yêu cầu về quy mô sản xuất, không ngừng tăng cờng năng lực quản lý và điều hành sản xuất, do đó sản xuất kinh doanh ngày càng có lãi,
thu nhập của ngời lao động ngày càng đợc nâng lên và Công ty cũng đóng góp ngày càng nhiều cho xã hội.
Với sự phát triển đi lên phục vụ cho nền kinh tế địa phơng, Công ty TNHH Giang Sơn đã đăng ký và mở rộng thêm các ngành nghề sản xuất kinh
doanh: - Xây dựng dân dụng, xây dựng giao thông cầu đờng, xây dựng thuỷ lợi,
xây dựng đờng điện đến 35 kv - Khảo sát, thăm dò, khai thác chế biến và mua bán khoáng sản
- Khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng - Kinh doanh thơng mại dịch vụ tổng hợp.
Quy mô sản xuất của công ty cũng ngày càng đợc tăng lên đáp ứng với yêu cầu của sản xuất kinh doanh phát triển thể hiện qua bảng số 1.
Bảng 1. Quy mô sản xuất của công ty TNHH Giang Sơn
Đơn vị tính: đồng
Nội dung 1998
2002
Vốn cố định 1.626
7.068 689
Vèn lu ®éng 9.959.593.025
25.451.567.828 255
Doanh thu 3.817.522.690
12.659.598.914 331
Nh vËy, trong thời gian qua vốn cố định của Công ty đã tăng lên 688, còn vốn lu động của công ty đã tăng lên 255 và doanh thu tăng 331. Điều
này thể hiện quy mô của công ty ngày càng mở rộng và doanh thu cúng không
ngừng gia tăng theo sự gia tăng của vốn. Mặc dù là một công ty nhỏ, nhng đợc sự giúp đỡ của tỉnh cùng với sự cố gắng phát huy nội lực của toàn bộ cán bộ
công nhân viên nên công ty đã đạt đợc một số kết quả đáng khích lệ trên.

2. Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (59 trang)

×