1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Ngành nghề kinh doanh Loại hình pháp lí và qui mô vốn của Công ty Trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (311.14 KB, 59 trang )


4. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu ảnh h


ởng đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty

4.1. Ngành nghề kinh doanh


Với sự phát triển đi lên phục vụ cho nền kinh tế địa phơng, Công ty TNHH Giang Sơn đã đăng ký và mở rộng thêm các ngành nghề sản xuất kinh
doanh:
- Xây dựng dân dụng, xây dựng giao thông cầu đờng, xây dựng thuỷ lợi, xây dựng đờng điện đến 35 KV.
- Khảo sát, thăm dò, khai thác chế biến và mua bán khoáng sản. - Khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng.
- Kinh doanh thơng mại dịch vụ tổng hợp. Nh vậy, ngành nghề kinh doanh của công ty rất đa dạng với địa bàn rộng
lớn và phân tán. Sản phẩm của công ty thờng mang tính đơn chiếc và thời gian thi công lâu đòi hỏi lợng vốn lớn. Mặt khác, do đặc điểm của hoạt động xây
dựng cơ sở hạ tầng hiện nay thời gian thu hồi vốn rất chậm nên cầu vốn của Công ty rất lớn mới có thể đảm bảo đợc quá trình sản xuất kinh doanh đợc
thông suốt và hoàn thành các công trình đúng tiến độ theo hợp đồng.

4.2. Loại hình pháp lí và qui mô vốn của Công ty


Công ty TNHH Giang Sơn là một công ty trách nhiệm hữu hạn. Đặc điểm này qui định khả năng tiếp cận các nguồn vốn khá hạn chế của Công ty.
Mặc dù vậy, do lợng vốn ban đầu của Công ty là quá nhỏ nên trong quá trình kinh doanh để duy trì đợc hoạt động ổn định thì Công ty phải huy ®éng vèn tõ
nhiỊu ngn vèn. C¸c ngn vèn chđ u của Công ty thờng là:
-
Nguồn vốn tín dụng, ngân hàng là một nguồn khá quan trọng, tuy nhiên lãi suất lại tơng đối cao. Trong giai đoạn 2000 - 2003, vốn vay ngân hàng của
công ty và tỷ lệ nợ trong tổng số vốn đầu t của Công ty là tơng đối lớn.
-
Nguồn vốn nhàn rỗi trong dân.
-
Vốn nhà rỗi từ các doanh nghiệp khác.
Trong cơ chế thị trờng vấn ®Ị vèn vµ tµi chÝnh cã ý nghÜa rÊt quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Cộng thêm với đặc
điểm của hoạt động xây dựng kéo dài, khối lợng công việc nhiều, cho nên các doanh nghiệp xây dựng thờng phải ứng trớc một số tiền lớn khi thi công.

4.3. Trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật


Là một doanh nghiệp có quy mô vừa và hoạt động trên địa bàn rộng, phức tạp nên công ty đã không ngừng nâng cao trang thiết bị cũng nh cơ sở vật chất
kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lợng sản phẩm cũng nh an toàn lao động. Vốn
dành cho mua sắm thiết bị thi công và công trình nhà xởng là khá lớn. Điều này dẫn đến nếu Công ty không có trình độ quản trị vốn cao sẽ khó có thể có đợc
hiệu quả kinh doanh sư dơng vèn. B¶ng trÝch khÊu hao cđa công ty năm 2003 đối với máy móc thiết bị cho
thấy hầu hết máy móc thiết bị của công ty còn khoảng 50 tơng ứng với thời gian sử dụng. Hệ thống máy móc thiết bị của công ty chủ yếu là phục vụ công
tác xây dựng, đặc biệt là san lấp và xây dựng đờng giao thông các loại trên địa bàn của tỉnh Hà Giang.

4.4. Trình độ đội ngũ cán bộ quản trị tài chính


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (59 trang)

×