1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Trong công tác xác định nguồn cung ứng vật liệu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (311.14 KB, 59 trang )


2.2.1. Trong công tác xác định nguồn cung ứng vật liệu


Trong quá trình thiết kế kỹ thuật phải có phơng án sử dụng NVL hợp lý, lựa chọn những vật liệu có giá thành hạ nhng vẫn đảm bảo yêu cầu chất lợng
công trình. Vật liệu trong nớc sản xuất đợc nhng đảm bảo đợc yêu cầu thì nên sử dụng để thay thế NVL nhập ngoại để giảm chi phí. Sử dụng NVL tại nơi gần
công trình nhất để giảm chi phí vận chuyển. Phải xác định khâu nào thi công cần mua bán thành phẩm từ bên ngoài, khâu nào tự chế tại công trình để tiết
kiệm chi phí. - Trong quá trình lập dự toán phải xác định đợc nguồn cung ứng nguyên
vật liệu. Xây dựng định mức, sử dụng nguyên vật liệu phải dựa trên cơ sở đơn giá định mức mà nhà nớc ban hành và phù hợp với thực tiễn. Phải xây dựng đợc
hệ thống định mức tiên tiến, tỉ lệ tiết kiệm và hạ giá thành nguyên vật liệu trong thi công.
- Phòng kế hoạch cần làm tốt công tác t vấn trong cung ứng nguyên vật liệu, hàng tháng cần xác định giá cả một số nguyên vật liệu chủ yếu, quy định
giá trần để không đơn vị nào mua cao hơn. Do đó nguyên vật liệu bao gồm cả chi phí vận chuyển và bốc dỡ, nên công ty phải xác định nơi mua với các chi
phí khác để làm sao cho tổng chi phí là nhỏ nhất. Do đó việc lựa chọn đúng nguồn cung ứng sẽ đem lại hiệu quả to lớn cho
công tác hạ giá thành. Nếu mua khối lợng lớn thì có khi còn chiết khấu giá là khách hàng thờng
xuyên thì mức tiết kiệm hơn nữa. Nhng khi lựa chọn còn phải tính đến cả yếu tố chi phí vận chuyển phải
tính xem nếu khối lợng là bao nhiêu thì nên mua tại nơi cung cấp hay tại các đại lý để giảm chi phí càng nhiều càng tốt.
Để thực hiện nội dung này đợc tốt đòi hỏi phòng Kế hoạch phải có ngời chuyên trách theo dõi giá cả vật t hàng ngày trên các phơng tiện thông tin của
ban vật giá chính phủ phát hành hàng ngày cũng nh các quy định của Bộ Xây dựng, Bộ công nghiệp.
Hiện nay, công ty theo dõi giá cả trực tiếp qua các báo, tạp chí, đơn chào hàng trực tuyến cha có biện pháp theo dõi toàn bộ thị trờng, cha bao quát đợc
tình hình cụ thể của thị trờng này. Do đó công ty cần đầu t máy tính kết nối internet, để qua mạng công ty
có thể tìm kiếm thông tin cần thiết trong và ngoài nớc không chỉ về tình hình thị trờng nguyên vật liệu mà việc đấu thầu mua bán nguyên vật liệu rất phổ
biến trên mạng, Công ty cần quan tâm đến vấn đề này.

2.2.2. Trong quá trình thi công


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (59 trang)

×