1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Trong quá trình thi công

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (311.14 KB, 59 trang )


ban vật giá chính phủ phát hành hàng ngày cũng nh các quy định của Bộ Xây dựng, Bộ công nghiệp.
Hiện nay, công ty theo dõi giá cả trực tiếp qua các báo, tạp chí, đơn chào hàng trực tuyến cha có biện pháp theo dõi toàn bộ thị trờng, cha bao quát đợc
tình hình cụ thể của thị trờng này. Do đó công ty cần đầu t máy tính kết nối internet, để qua mạng công ty
có thể tìm kiếm thông tin cần thiết trong và ngoài nớc không chỉ về tình hình thị trờng nguyên vật liệu mà việc đấu thầu mua bán nguyên vật liệu rất phổ
biến trên mạng, Công ty cần quan tâm đến vấn đề này.

2.2.2. Trong quá trình thi công


Hiện nay, tại các công trình đang thi công của công ty thì việc giảm chi phí nguyên vật liệu cha mang lại hiệu quả cao, mà hầu nh các công trình còn có
sự gia tăng chi phí vật liệu.
Trong công tác quản lý nguyên vật liệu xây dựng, tồn đọng lớn nhất là khâu bảo quản và sử dụng. Khối lợng nguyên vật liệu rất lớn mà có một số vật
liệu cần phải bảo quản tốt nh xi măng, thép... nhng chỉ một số nhỏ vật liệu là đ- ợc bảo quản trong kho, số còn lại để ngoài trời chịu tác động của yếu tố tự
nhiên và tình trạng mất mát xảy ra. Hiện tợng này phổ biến vì trong xây dựng mặt bằng thi công chật hẹp, vừa là nơi xây dựng vừa là nơi bảo quản, bố trí máy
móc thiết bị thi công. Do đó không có điều kiện để xây chỗ bảo quản hết đợc tất cả các vật liệu. ở đây biện pháp khắc phục là bố trí đảm bảo cho việc bảo
quản trong lều lán, nhà kho đối với các vậtliệu có giá trị cao, dễ giảm chất lợng thậm chí h hỏng do tác động của thời tiết: xi măng, thiết bị nội thất,... chỉ để
ngoài những vật liệu, gạch, cát,... nhng vẫn phải bảo quản tốt, tránh để bừa bãi, mất mát, không làm giảm không gian thi công do vật liệu mang lại.
Trong quá trình cấp phát nguyên vật liệu cần có sự giám sát chặt chẽ, thờng xuyên kiĨm tra, gi¸m s¸t, tr¸nh cÊp thõa, cÊp thiÕu, cÊp sai chủng loại.
Đối với những trờng hợp gây lãng phí nguyên vật liệu thì cần có các biện pháp
hành chính, nh quy trách nhiệm bồi thờng toàn bộ số nguyên vật liệu bị lãng phí cho ai gây ra và có chế độ khen thởng với những cá nhân, đơn vị có thành
tích trong công tác tiết kiệm nguyên vật liệu. Do cùng một thời điểm công ty xây dựng các công trình khác nhau, ở các địa bàn khác nhau, do đó mà công ty
không thể xây dựng một kho nguyên vật liệu chung tại một nơi mà giao nguyên vật liệu cho các đội thi công tại từng công trình một. Do vậy việc theo dõi vật t
xuất đúng tại công trờng là rất khó khăn, phức tạp. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp phát vật t cho sản xuất đợc nhanh chóng, đồng thời góp phần kiểm
tra đợc tình hình kế hoạch sản xuất kinh doanh thì công ty nên sử dụng phiếu xuất vật t theo định mức theo dõi lợng vật t xuất kho để điều chỉnh cho hợp lý.

2.3. Cải tiến phơng pháp khấu hao tài sản cố định


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (59 trang)

×