1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Chính sách thuế u đãi đối với hàng xuất khẩu .

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (234.06 KB, 37 trang )


doanh nghiệp đầu tiên đợc cộng đồng châu Âu đa vào danh sách nhóm một các doanh nghiệp đợc phép xuất khẩu thuỷ sản vào EU.

VI. Các chính sách thúc đẩy hoạt động xuất khẩu .


1. Chính sách thuế u đãi đối với hàng xuất khẩu .


Thuế là một công cụ Nhà nớc dùng để đánh vào các loại hàng hoá và dịch vụ.
Tác động của thuế tới hoạt động xuất khẩu là tác động xuôi chiều, khi thuế thấp kích thích xuất khẩu thuế u đãi. Phần lớn c¸c níc hiƯn nay cã xu híng
khun khÝch xt khÈu nên việc đánh thuế vào hàng hoá xuất khẩu hay đầu vào dùng để xuất khẩu đều đợc hởng những u đãi nhất định. Đặc biệt là ở Việt Nam
khi mà thiếu ngoại tệ để nhập công nghệ mới, cải tiến kỹ thuật thì những chính sách thuế đối với hàng hoá xuất khẩu đợc các nhà lập chính sách cân nhắc rất kỹ
sao cho có lợi nhất cho doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, tham gia hoạt động xuất khẩu. Cụ thể là :
Điều 3 của luật thuế tiêu thụ đặc biệtTTĐB quy định đối tợng không chịu thuế TTĐB là hàng hoá quy định tại khoản 1 điều 1 luật thuế TTĐB khi cơ sở sản
xuất gia công trực tiếp xuất khẩu hoặc bán, uỷ thác cho các cơ sở kinh doanh xuất khẩu .
Hiện nay do chính sách u tiên xuất khẩu nên hàng hoá đặc biệt khi xuất khẩu không phải là đối tợng chịu thuế TTĐB. Nh vậy ngay trong việc thực hiện
chính sách và ban hành chính sách u tiên xuất khẩu cũng có những vấn đề đặt ra:
Hàng hoá đặc biệt khi xuất khẩu, thoát ly khỏi ràng buộc của thuế TTĐB do ngời tiêu dùng ở ngoài lãnh thổ Việt Nam Nhà nớc không điều chỉnh tiêu dùng
của đối tợng này.
Mặt khác việc xác định hàng hoá đặc biệt khi xuất khẩu thuộc đối tợng chịu thuế nào?
Ngoài việc, xác định đối tợng chịu thuế đối với hàng hoá xuất khẩu đã có những u đãi thì việc hoàn thuế với hàng hoá xuất khẩu cũng đợc khuyến khích.
Luật thuế giá trị gia tăng quy định việc áp dụng thuế suất 0 không theo mặt hàng hay nhóm hàng nh các mức thuế suất 5, 10 hoặc 20 đợc quy định
theo mục đích và hàng hoá xuất khẩu. Luật thuế giá trị gia tăng quy định việc áp dụng thuế suất 0 không theo mặt hàng hay nhóm hàng nh các mức thuế suất 5,
10 hoặc 20 đợc quy định theo mục đích và hàng hoá xuất khẩu. Điều này có
nghĩa là bất cứ mặt hàng nào thuộc đối tợng chịu thuế VAT khi đem xuất khẩu đều đợc áp dụng thuế suất 0 và đợc hoàn thuế VAT đầu vµo. Nh vËy cïng víi
viƯc khun khÝch xt khÈu, kÝch thích sản xuất cùng với vấn đề giải quyết việc làm, hàng hoá đặc biệt khi xuất khẩu đợc bình đẳng với hàng hoá khác khi xuất
khẩu .

2. Chính sách tỷ giá hối đoái.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (37 trang)

×