1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Coi xuất khẩu là hớng u tiên và trọng điểm của hoạt động kinh tế đối ngoại. Bảo đảm mục tiêu thâm nhập vào thị trờng quốc tế theo nguyên tắc đa phơng hoá. Hớng tới sự thay đổi căn bản về đối tợng và phơng thức quản lý.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (234.06 KB, 37 trang )


2. Coi xuất khẩu là hớng u tiên và trọng điểm của hoạt động kinh tế đối ngoại.


Hiện nay, nớc ta vẫn là một nớc nghèo, muốn ngang tầm với các quốc gia khác ít nhất là trong khu vực thì chúng ta phải đạt đợc tốc độ tăng trởng cao và
bền vững. Để có đợc tốc độ tăng trởng cao, có thể thiên về chiến lợc thay thế nhập khẩu nó lại không bền vững. Do đó, phát triển theo hớng xuất khẩu thì sản xuất có
thể đạt đến quy mô kinh tế không chịu hạn chế về quy mô và sử dụng nguồn lực đợc tối u hoá qua đó phải đảm bảo tốc độ tăng trởng cao và bền vững trong thời
gian tơng đối dài.

3. Bảo đảm mục tiêu thâm nhập vào thị trờng quốc tế theo nguyên tắc đa phơng hoá.


Muốn chủ động thâm nhập vào thị trờng thì phải nâng cao sức cạnh tranh trên thị trờng quốc tế trên cơ sở cân bằng các mối quan hệ với các đối tác chủ yếu
tránh sự phụ thuộc vào các bạn hàng nào đó. Đây là nguyên tắc hết sức quan trọng đối với Việt Nam không chỉ đối với hoạt động xuất- nhập khẩu mà cả trong tiến
trình hội nhËp kinh tÕ qc tÕ. Bëi v× ViƯt nam cã những sự khác biệt về chế độ chính trị, cục diện kinh tế thế giới chứa đựng nhiều nhân tố khó xác định. Vì vậy,
không nên mở rộng thị trờng một cách quá mức về những tiềm ẩn quy mô bất lợi về lâu dài. Đa phơng hoá không đơn thuần là sự chuyển dịch kim ngạch từ nơi này
sang nơi khác mà cần phải đạt đợc tốc độ tăng trởng trên tất cả các thị trờng hợp lý.

4. Hớng tới sự thay đổi căn bản về đối tợng và phơng thức quản lý.


Ta biết rằng đến 2006 thì các công cụ để điều tiết nh hạn ngạch, tính phụ thu phải cần đ
ợc bãi bỏ. Trong khi đó một số công cụ mà các nớc sử dụng phổ
biến trên thế giới nh: Hạn ngạch thuế quan, thuế tuyệt đối vẫn cha đợc áp dụng ở nớc ta mà những công cụ này lại không thuộc yêu cầu bị bãi bỏ. Vì vậy, định hớng
cơ bản của cơ chế quản lý trong thời kỳ 2001-2005 sẽ là giảm dần công cụ phi thuế quan thuộc nhóm ta đang áp dụng nhóm thứ nhất và tăng công cụ thuộc
nhóm thứ 2.

5. Một số kiến nghị đối với hoạt động khai thác và đánh bắt thuỷ sản.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (37 trang)

×