Tải bản đầy đủ - 36 (trang)
Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp

Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp

Tải bản đầy đủ - 36trang

động nghiên cứu thị trường, quảng cáo, tài trợ… trong chiến lược phát triển khách hàng của mình để có thêm nhiều những khách hàng mới.
Các yếu tố khác: Bên cạnh đó, còn có các yếu tố như là: văn hố, uy tín của cơng ty trên
thị trường…cũng ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động phát triển khách hàng.
1.4. Phương pháp nghiên cứu đề tài Các phương pháp nghiên cứu đề tài mà em đã sử dụng trong q trình
hồn thành chun đề gồm có: Phương pháp thu thập thơng tin thứ cấp và phương pháp thu thập thông tin sơ cấp.

1.4.1. Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp


Đối với việc thu thập thông tin thứ cấp cho chuyên đề tốt nghiệp của mình, em đã xác định những thơng tin cần thiết cho chun đề tốt nghiệp của
mình. Từ đó, em đã tiến hành tìm kiếm các nguồn thông tin từ trong công ty cổ phần may xuất nhập khẩu Sơng Đà và các nguồn ngồi cơng ty bằng cách
là thông qua việc nghiên cứu các tài liệu là các sách báo chuyên nghành hay có liên quan đến đề tài và một số luận văn các khoá trước. Ngồi ra còn thu
thập từ việc nghiên cứu các tài liệu của công ty cổ phần may xuất nhập khẩu Sơng Đà như: Báo cáo tài chính giai đoạn 2003-2007, biên bản cuộc họp cổ
đông của công ty năm 2007…cùng với một số tạp chí nghành dệt may,các bài báo trên các báo điện tử, internet… Sau khi có được các thông tin đã thu
thập được em đã xem xét và lựa chọn những thông tin phù hợp nhất, cần thiết nhất để có thể làm sáng tỏ vấn đề mà em đang nghiên cứu là: “Giải
pháp Marketing nhằm phát triển khách hàng của Mỹ cho mặt hàng may mặc sẵn của công ty cổ phần may xuất nhập khẩu Sông Đà”.

1.4.2. Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp


Đối với việc thu thập thông tin sơ cấp cho đề tài thì bước đầu em xác định kế hoạch để nghiên cứu thông tin cho đề tài.
Đối với việc nghiên cứu em chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích, phương pháp mơ hình hố,
phương pháp thống kê, phương pháp mơ hình hố, sơ đồ hố. Ngồi ra còn sử dụng phương pháp tổng hợp và dự báo cùng phương pháp phân tích kết
hợp với nhau để đưa ra các thông tin phù hợp nhất cho đề tài.
Cùng với việc thu thập thông tin sơ cấp bằng các phương pháp nghiên cứu kinh tế thì bên cạnh đó em đã sử dụng phương pháp nghiên cứu qua việc
quan sát, khảo sát ở doanh nghiệp trong thời gian thực tập. Ngồi ra còn tiến hành phỏng vấn các nhân viên trong công ty cổ phần may xuất nhập khẩu
Sông Đà. Đồng thời kết hợp với những cuộc trao đổi và giúp đỡ từ phía giáo
Lê Mạnh Hiệp Lớp: K40 -C1
viên hướng dẫn của em. Và cuối cùng em tổng hợp các thơng tin thu được rồi từ đó định hình các thông tin sơ cấp hiệu quả cho đề tài của mình.
Tài liệu tham khảo: - Giáo trình Marketing thương mại  khái niệm, lý thuyết về các hoạt
động phát triển thị trường. - Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn
2003-2007  Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. - Các bài viết trên báo điện tử  Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty và
các thông tin về công ty. - Các bài luận văn của khoá trước  Kết cẩu bài, phương pháp lập
luận, phân tích.
Lê Mạnh Hiệp Lớp: K40 -C1

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp

Tải bản đầy đủ ngay(36 tr)

×