Tải bản đầy đủ - 36 (trang)
Ngun nhân của các ưu điểm và nhược điểm đó của cơng ty

Ngun nhân của các ưu điểm và nhược điểm đó của cơng ty

Tải bản đầy đủ - 36trang

khẩu từ Mỹ. Những khách hàng này thực chất chỉ là những khách hàng nhỏ lẻ, chưa có tiềm năng lớn trên thị trường. Bên cạnh đó, hình thức xuất khẩu
chủ yếu của công ty vẫn là gia công, như vậy sẽ không đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trong tương lai cần phải tiến tới xuất khẩu trực tiếp nhiều hơn nữa.
Các hoạt động xúc tiến hỗn hợp của công ty: Các hoạt động xúc tiến hỗn hợp của công ty đã thực hiện nhằm phát
triển khách hàng là chưa đầy đủ. Công ty cần bổ xung thêm như: các hoạt động PR- quan hệ công chúng, tài trợ cho các sự kiện thể thao – văn hoá,
quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng…

2.3.3. Nguyên nhân của các ưu điểm và nhược điểm đó của công ty


2.3.3.1. Nguyên nhân của các ưu điểm


Công ty đã tiến hành hoạt động marketing nhằm phát triển khách hàng tương đối tốt do cơng ty đã có một đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm và
chun mơn tốt,hoạt động tích cực để thu thập được những thơng tin chính xác về thị trường. Qua đó đưa ra được những quyết định kinh doanh hợp lý
trong các chiến lược của cơng ty.
Bên cạnh đó là những ngun nhân khách quan. Khi điều kiện quốc tế cũng tạo đà thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh, đặc
biệt là khi Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của WTO sẽ tạo cơ hội lớn cho nghành dệt may nước ta nói chung và cơng ty May XNK Sơng
Đà nói riêng. Cơ hội là vì thị trường mở rộng, hàng dệt may của ta vào Mỹ sẽ được hưởng mức thuế ưu đãi.
Một lợi thế đối với nghành may mặc Việt Nam nói chung và cơng ty nói riêng là Đảng và nhà nước ta đang tích cực mở rộng các quan hệ kinh tế
đối ngoại để tạo cho các nghành sản xuất xuất khẩu, trong đó nghành dệt may mở rộng thị trường ra thế giới.
Ngồi chính sách mở rộng diện được quyền xuất khẩu trực tiếp thì có thuế quan được cắt giảm đáng kể, trợ cấp xuất khẩu được bãi bỏ và hạn chế
ngoại hối bi nới lỏng. Nhà nước cũng kịp thời ban hành các văn bản pháp luật có liên quan
đến hoạt động thương mại làm cơ sở cho việc kí kết và thực hiện hoạt động xuất khẩu và các văn bản này khơng ngừng được hồn thiện.
Lê Mạnh Hiệp Lớp: K40 -C1

2.3.3.2. Nguyên nhân của các nhược điểm đó


Bên cạnh những ưu điểm thì vẫn còn tồn tại khá nhiều những nhược điểm trong công tác phát triển khách hàng. Những nguyên nhân của các
nhược điểm này chủ yếu là những nguyên nhân khách quan từ bên ngoài như: các đối thủ cạnh tranh của công ty, sự biến động thất thường của thị
trường, các quy định, luật pháp khá phức tạp... khiến cho cơng ty gặp nhiều khó khăn trên thị trường này.
Chính sách mở cửa và hội nhập tạo ra nhiều thuận lợi nhưng cũng gây ra khơng ít khó khăn thử thách nặng nề đối với nghành dệt may nói chung và
cơng ty May XNK Sơng Đà nói riêng. Hiện nay trên thị trường hàng dệt may, tình trạng cạnh tranh ngày
càng diễn ra gay gắt, do nguồn cung ứng ngày càng nhiều. Như vậy cơ chế mới đòi hỏi sự cạnh tranh cao độ ở cả khâu sản xuất và lưu thông, các doanh
nghiệp phải thường xuyên đổi mới trang thiết bị, công nghệ để sản xuất những mặt hàng có chất lượng cao, mẫu mã đa dạng, thu hút thêm được
nhiều khách hàng mới.
Ngoài ra cũng cần phải kể đến những nguyên nhân chủ quan từ yếu tố con người của công ty. Tuy đã có những giải pháp và phương hướng rất tích
cực cho hoạt động phát triển khách hàng song do trình độ nhận thức cũng có hạn nên có nhiều vấn đề mà nhân viên phòng kinh doanh cũng như ban lãnh
đạo của công ty chưa thể giải thể quyết được, đòi hỏi cần phải có thời gian nghiên cứu và xem xét trong tương lai.
Lê Mạnh Hiệp Lớp: K40 -C1

CHƯƠNG III GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN KHÁCH


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ngun nhân của các ưu điểm và nhược điểm đó của cơng ty

Tải bản đầy đủ ngay(36 tr)

×