Tải bản đầy đủ - 36 (trang)
Dự báo thị trường hàng may mặc sẵn của Mỹ

Dự báo thị trường hàng may mặc sẵn của Mỹ

Tải bản đầy đủ - 36trang

CHƯƠNG III GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN KHÁCH


HÀNG XUẤT KHẨU CỦA MỸ CHO MẶT HÀNG MAY MẶC SẴN CỦA CÔNG TY MAY XNK SÔNG ĐÀ.
3.1. Dự báo thị trường hàng may mặc sẵn của Mỹ và khả năng kinh doanh của công ty May XNK Sông Đà trong thời gian tới

3.1.1. Dự báo thị trường hàng may mặc sẵn của Mỹ


Rất khó để dự đốn tình hình bn bán hàng may mặc trong thời gian tới vì hiện nay đã và đang có rất nhiều những biến động lớn và sâu sắc trên
thế giới, nó tạo ra cho tất cả các quốc gia, các doanh nghiệp cơ hội để hòa nhập vào sự phát triển chung. Mặt khác đang tạo ra những thách thức bắt
buộc các quốc gia, các doanh nghiệp cần giải quyết. Nằm trong sự ảnh hưởng chung do ngành dệt may chịu sự tác động của những diễn biến trên.
Nhìn chung thị trường hàng may mặc của Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, kim ngạch xuất khẩu không ngừng tăng nhanh,
nhiều năm liền đứng thứ hai trong số mặt hàng xuất khẩu chủ lực tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, uy tín, chất lượng sản phẩm may mặc
Việt Nam được đánh giá cao trên thị trường quốc tế.
Mặt khác, xu thế chuyển dịch hàng may mặc từ các nước phát triển và các nước đang phát triển trình độ cao sang các nước đang phát triển ở trình
độ thấp là một tất yếu và cũng là một cơ hội cho ta vì ở các nước này giá lao động ngày càng cao và họ tập trung phát triển những nghành có cơng nghệ
tiên tiến mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều nước từ xuất khẩu trước đây đã trở thành nước nhập khẩu hàng may mặc như: Singapore, Brasil,
Achentina…
Hiện nay, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của WTO thì hạn ngạch vào thị trường Mỹ đã được xố bỏ và đây là một cơ hội rất lớn
đối với nghành dệt may của Việt Nam nói chung và của cơng ty may xnk Sơng Đà nói riêng. Tuy nhiên cũng sẽ có những thách thức khơng nhỏ mà
chúng ta phải vượt qua.
Theo dự báo của diễn đàn dệt may Châu Á – Thái Bình Dương thì: Tiêu thụ hàng hố của dệt may thế giới có xu hướng tăng 11-12, kinh tế
Lê Mạnh Hiệp Lớp: K40 -C1
thế giới tăng bình quân 3năm, mức tiêu thụ chung tăng 6,7. Tuy nhiên nghành dệt may nước ta đặc biệt là nghành may mặc xuất nhập khẩu cũng có
những thuận lợi nhất định trong một giai đoạn ngắn, nếu ta không tận dụng sẽ mất cơ hội.

3.1.2. Khả năng kinh doanh của công ty May XNK Sông Đà trong thời gian tới


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dự báo thị trường hàng may mặc sẵn của Mỹ

Tải bản đầy đủ ngay(36 tr)

×