1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Nguyên nhân chủ quan.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (397.65 KB, 81 trang )


nh lợi ích thu đợc của dự án. Các chỉ tiêu đa ra trong bảng còn cha rõ ràng thuận tiện cho việc kiểm tra các tờ trình. Trên đây là một số tồn tại của công tác
thẩm định tài chính tại Ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam cần phải tìm ra nguyên nhân để đề ra giải pháp khắc phục, mà nguyên nhân đó phải đợc nhìn
nhận từ hai góc độ khách quan và chủ quan.
3- Những nguyên nhân gây ra hạn chế của công tác thẩm định tài chính dự án tại NHNTVN.

3.1 Nguyên nhân chủ quan.


- Sự thiếu hụt thông tin. Trong quá trình thẩm định dự án, thu thập thông tin và xử lý thông tin là vô
cùng quan trọng. Hai quá trình này sẽ quyết định tới chất lợng của công tác thẩm định. Nếu thông tin không đầy đủ và chính xác thì việc phân tích và xử lý thông
tin sẽ mang tính chất phiến diện, không khách quan dẫn đến các kết luận sai về tính khả thi của dự án. Trong thực tế khi thẩm định dự án, các thông tin này th-
ờng thiếu hoặc không đầy đủ nh các thông tin về thị trờng, doanh nghiệp, công nghệ, sản phẩm, giá cả... Ngân hàng chỉ có nguồn thông tin duy nhất là hồ sơ dự
án do chủ đầu t cung cấp, lại thờng kém trung thực, không đầy đủ hoặc không cân xứng. Trong khi đó, hệ thống máy móc phục vụ cho công tác thông tin còn
cha đầy đủ. Hiện nay, ở ngân hàng vấn đề thông tin đã đợc chú trọng nhng việc cập nhật thông tin vẫn cha đầy đủ, chính xác.
- Ph ơng pháp thẩm định tài chính.
Phơng pháp thẩm định tài chính mà hiện nay ngân hàng đang áp dụng cha đợc tiêu chuẩn hoá và vẫn còn nhiều bất cập. Tầm quan trọng, ý nghĩa của hoạt
động thẩm định tài chính cha đợc quan tâm đúng mức. Phơng pháp thẩm định vẫn còn mang nặng tính truyền thống, dựa vào kinh nghiệm cá nhân, cha tiếp
cận nhiều với các phơng pháp khoa học, hiện tại.
- Tổ chức điều hành. Cho tới nay, Ngân hàng Ngoại thơng đã ban hành văn bản hớng dẫn quy
trình nghiệp vụ tín dụng và mẫu tờ trình thẩm định làm cơ sở cho hoạt động thẩm định. Tuy nhiên việc ban hành văn bản hớng dẫn chỉ mang tính hình thức,
cha đợc quán triệt đến từng cán bộ thẩm định. Hơn nữa, mẫu tờ trình thẩm định lại quá chung chung nên gây khó khăn cho cán bộ khi áp dụng vào từng dự án
cụ thể.
61
Việc đổi mới tổ chức hoạt động thẩm định còn chậm đợc thực hiện. Ngân hàng cha xây dựng đợc một chơng trình công tác cụ thể, thiếu kiểm tra, cha có
kế hoạch đúc rút kinh nghiệm qua những dự án đã thẩm định. Hoạt động giám sát, điều hành, nhiều lúc còn bị xem nhẹ.
- Cán bộ: Ngân hàng Ngoại thơng là một ngân hàng chuyên doanh về thanh toán
quốc tế và tín dụng xuất nhập khẩu, hoạt động cho vay theo dự án vốn không phải là thế mạnh truyền thống của ngân hàng. Tuy nhiên do yêu cầu cạnh tranh
trong cơ chế thị trờng nên Ngân hàng đã thành lập phòng dự án và phòng thẩm định và đầu t chứng khoán để phục vụ trực tiếp cho hoạt động cho vay trung, dài
hạn. Vì thế đội ngũ cán bộ thẩm cha đợc đào tạo một cách có hệ thống, cơ bản về lý luận của hoạt động thẩm định dự án nói chung và thẩm định tài chính nói
riêng. Các cán bộ tiến hành thẩm định chủ yếu dựa trên những kiến thức từ nghiên cứu qua sách báo, tạp chí tham khảo hay dựa vào kinh nghiệm bản thân.
Ngoài ra, còn rất nhiều những nguyên nhân chủ quan kh¸c nh hƯ thèng kiĨm so¸t néi bé cha đợc hoàn thiện, ứng dụng công nghệ tin học còn hạn chế...

3.2 Nguyên nhân khách quan.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (81 trang)

×