1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Khả năng tài chính

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (314.39 KB, 38 trang )


vốn không nhỏ, và điều này là một lợi thế của công ty. Trong cơ cấu nguồn vốn của công ty, ta nhận thấy tỉ lệ vốn vay trên tổng nguồn vốn ln nhỏ hơn 0.5 và đến năm
2009 thì tỉ lệ này là 0,28. Nguồn vốn vay có tỷ trọng ngày càng giảm dẫn tới việc độc lập về vốn tạo điều kiện độc lập trong sản xuất kinh doanh và cũng chứng tỏ công ty
ngày càng chủ động trong việc quá trình hoạt động của mình. Điều này có ảnh hưởng quan trọng tới năng lực cạnh tranh của cơng ty Tân Á vì trong kinh doanh, nhất là
trong thời đại ngày nay, khi mà nền khoa học cơng nghệ phát triển mạnh, thì yếu tố thời gian và chủ động trở thành một yếu tố quyết định đến lợi thế cạnh tranh của
công ty, chỉ cần thực hiện một chiến lược cạnh tranh nào đó nhanh hơn các cơng ty khác trong thời gian ngắn thì cơng ty đó đã có thể trở thành người đứng đầu thị
trường. Việc độc lập trong nguồn vốn sẽ tạo điều kiên cho việc rút ngắn thời gian ra và thực hiện các quyết định quản trị do công ty luôn có sẵn nguồn vốn để tài trợ cho
các chương trình đó, khơng tốn nhiều thời gian để tìm các nguồn vốn tài trợ. Với tiềm lực về vốn, công ty ln có thuận lợi trong việc đầu tư các trang thiết bị , dây
truyền sản xuất hiện đại, do đó tạo điều kiện nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Từ đó nâng cao sức mạnh cạnh tranh bằng sản phẩm của công ty.

1.2. Lực lượng lao động


Bộ máy quản lý của công ty luôn được kiện tòan và hòan thiện khơng ngừng. Đến nay công ty trở thành một công ty lớn ,với cơ cấu khá hòan chỉnh, đội ngũ nhân
viên đồng bộ.Trong đó
Bảng 4: Đặc điểm lao động của công ty
Nguồn: Hồ sơ quản lý nhân sự
Trịnh Tuấn Nam _ CQ491866_QTKDTH49B
13
Lực lượng Đơn vị Tính theo hàng trăm
Tham gia sản xuất trực tiếp 75 Quản lý 02
Lao động gián tiếp 22 Lao động khác 01
Với số lượng lao động trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn 75 trong lực lương lao động của công ty nên chất lượng lao động trực tiếp ảnh hưởng rất lớn đến năng lực
cạnh tranh của công ty. Phần lớn lực lượng lao động còn trẻ, tuổi chỉ mới từ 22-40 tuổi, là những người lao động với tinh thần trách nhiệm cao, có bề dày kinh nghiệm
trong lĩnh vực mà cơng ty sản xuất .Luôn tâm huyết với công việc, hăng say nghiên cứu để cải tiến quy trinh sản xuất công nghệ của công ty nhằm nâng cao chất lượng
sản phẩm, mẫu mã phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Như vậy, với chất lượng nguồn lao dộng như trên cơng ty Tân Á có nhiều thuận lợi trong việc nâng cao năng
suất lao động , điều này tạo nên sức cạnh tranh lớn cho Tân Á trên thị trường.
Bảng 5: Trình độ lao động trong cơng ty
Trên đại học
Đại học 12
Cao đẳng, trung học 34
Khác
52
Nguồn:hồ sơ quản lý nhân sự Cơng ty ln trú trọng nâng cao trình độ lao động tay nghề của cán bộ công
nhân viên và đời sống tinh thần của cán bộ nhân viên.Thu nhập bình qn của lao động tại cơng ty ngày càng cao
Bảng 6 : Bảng tiền lương qua các năm 2004~2009
Năm Lương đồng
Năm 2004 700000
Năm 2005 1200000
Năm 2006 1500000
Năm 2007 1800000
Năm 2008 2100000
Năm 2009 2300000
Nguồn:Bảng thanh toán tiền lương qua các năm 2004~2009
Trịnh Tuấn Nam _ CQ491866_QTKDTH49B
14

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (38 trang)

×