1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Giải pháp về chi phí và giá bán sản phẩm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (314.39 KB, 38 trang )


Đối với hàng inox thì chi phí ngun vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Chính vì vậy, giảm chi phí ngun vật liệu có vị trí quan trọng trong
cơng tác hạ giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, để giảm chi phí nguyên vật liệu khơng có nghĩa là cắt giảm ngun vật liệu dưới định mức kỹ thuật cho phép bởi làm như vậy
sẽ ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. Công ty chỉ có thể giảm chi phí ngun vật liệu bằng cách định mức tiêu hao nguyên vật liệu chặt chẽ hơn, tìm nguồn cung
nguyên vật liệu trong nước: đảm bảo chất lượng, chi phí lại thấp.. - Tăng năng suất lao động, giảm chi phí cố định:
Chi phí cố định là loại chi phí khơng thay đổi khi sản lượng tăng hoặc giảm. Nhưng chi phí cố định bình qn trên một đơn vị sản phẩm sẽ thay đổi và biến động
ngược chiều với sản lượng. Do đó, khi sản lượng sản xuất ra tăng chi phí cố định bình qn trên một đơn vị sẽ giảm. Muốn tăng sản lượng trên quy mơ hiện có thì
Cơng ty phải tăng năng suất lao động, tận dụng triệt để năng lực máy móc trang thiết bị hiện có, bảo quản tốt tài sản cố định để tránh hỏng hóc, giảm chi phí sửa chữa.
Ngồi ra, trong q trình hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty còn cần thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất, gia cơng, đóng gói và phân phối sản phẩm.

2.3. Giải pháp về công nghệ


Như đã phân tích ở trên, cơng nghệ là một điểm yếu trong năng lực cạnh tranh của cơng ty Tân Á, vì vậy để nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty, nhất thiết
phải đầu tư phát triển dây truyền công nghệ sản xuất. Điều này có ý nghĩa quan trọng bởi vì cơng nghệ sản xuất là một vũ khí cạnh tranh lâu dài và bền vững. Việc đầu tư
dây truyền cơng nghệ mới có thể rất tốn kém , làm giảm dòng tiền măt, và có thể làm giảm năng suất lao dộng trong thời gian đầu… và tất cả các điều này có thể làm cho
doanh nghiệp yếu đi trong một thời gian ngắn nhưng về mặt chiến lược và dài hạn thì việc đầu tư cơng nghệ mới có ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp bởi hiện nay
các đối thủ của Tân Á đang đầu tư rất mạnh vào công nghệ mới. Nếu Tân Á khơng chú trọng đầu tư cơng nghệ mới thì rất dễ bị các đối thủ cạnh tranh bỏ lại phía sau
trong cuộc đua giành giật thị trường do lợi thế công nghệ.
Trịnh Tuấn Nam _ CQ491866_QTKDTH49B
32
2.4. Giải pháp về thiết lập mối quan hệ bạn hàng cung ứng nguyên vật liệu thân thiết
Việc còn ít mối quan hệ bạn hàng cung ứng nguyên vật liệu thân thiết đã làm giảm năng lực cạnh tranh của công ty Tân Á rất nhiều. Để phát triển mạnh hơn nữa
thì cơng ty cần phải chú trọng phát triển các mối quan hệ này. Việc phát triển các mối quan hệ này cần phải có thời gian cần thiết, và điều quan trọng trong việc thiết lập
các mối quan hế bạn hàng cung ứng nguyên vật liệu thân thiết là phải dựa trên cơ sở bình đẳng , đơi bên cùng có lợi. Khi bên cung ứng gặp khó khăn . cơng ty không
được nhân cơ hội ấy ép giá hoặc đặt ra những điều kiện không đẹp. Trong mối quan hệ này, để có được và duy trì mối quan hệ tốt đẹp thì chữ tín rất quan trọng. Tân Á
nên đặt hàng của các nhà cung ứng với số lượng cố định và thường xuyên, không nên thay đổi đơn hàng vì một số lí do khơng đẹp như lấy được hàng từ một nhà cung ứng
không thường xuyên nhưng giá rẻ hơn đôi chút…

2.5. Giải pháp về phát triển thương hiệu


Tân Á đã thành công trong việc phát triển thương hiệu ở một số đoạn thị trường và để phát triển hơn nữa, cơng ty cần có chiến lược phát triển thương hiệu ở
những đoạn thị trường còn lại. Để thương hiệu Tân Á chiếm được một vị trí lâu dài trong tâm trí người tiêu dùng thì cơng ty cần có một khoản tài chính đủ mạnh và đủ
dài để cung ứng cho các chiến dịch khuếch trương thương hiệu. Việc khuếch trương thương hiệu không phải là tổ chức rầm rộ khuyến mại và quảng cáo trong một thời
gian ngắn rồi sau đó im hơi lặng tiếng trong thời gian dài, điều này vừa gây lãng phí các nguồn lực vừa không mang lại hiệu quả. Ngày nay, các quảng cáo khuếch trương
thương hiệu tràn ngập khắp mọi nơi , vì vậy Tân Á cần có sự chuẩn bị về mặt chiến lược lâu dài cho việc phát triển thương hiệu.
Trịnh Tuấn Nam _ CQ491866_QTKDTH49B
33

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (38 trang)

×